Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Maaseudun yritystuet luovat mahdollisuuksia erilaisille yrittäjille toiminnan kehittämiseen

Maaseudun yritystukiin kannattaa tutustua. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. Aloittavat ja kasvua hakevat yritykset voivat saada rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Investointitukea voi saada uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan, rakennusten hankintaan ja rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin kuten tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien tai tavaramerkkien hankkimiseen. Investointitukea voi saada pääsääntöisesti 20 % tukikelpoisista kustannuksista.

Uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen myönnettävä investointituki uusien lämpölaitosten osalta voi uusiutuvan energian valtiontukisäännöistä johtuen olla 30 % investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista.
Maataloustuotteita (ns. Annex I) jalostava yritys tai maatila voi saada jalostuksen ja kaupan pitämisen tukea tilalla tuotettujen tuotteiden myymiseen erillisestä myyntipisteestä. Tuki voi olla 35 %. Alle 10 työntekijän mikroyritysten yhteisinvestointiin tukitaso voi olla 40 %.
Tuen haku tapahtuu verkossa. Hyrrä-palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemustietojasi.
Yritystukien tavoitteena on maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen. Maaseudulle tarvitaan uusia yrityksiä, mutta yhtä tärkeää on kannustaa nykyisiä yrityksiä kehittämään ja laajentamaan toimintaansa. Ota yhteyttä alueesi ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja tunnustele, miten voimme auttaa hankkeesi toteutuksessa.
Lisätietoa verkossa:
www.ely-keskus.fi/hame
Enter
 
Kari PalvailaKirjoittajana Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Kari Palvaila.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaikki