Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Ilmasto- ja huoltovarmuusasiat huolestuttavat myös maaseuduilla

Ilmastonmuutos on yksi keskeisimpiä globaaleja haasteita sekä ympäristöllisesti että yhteiskunnallisesti. Vaikka ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ilmiö, sen vaikutukset koetaan usein paikallisesti. Ilmastonmuutos aiheuttaa ja voimistaa riskejä, joiden vuoksi paikalliset elinkeinot voivat olla vaakalaudalla. Toisaalta ilmiö saattaa toimia ponnistuslautana uudentyyppiselle liiketoiminnalle.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa yksi keskeisimpiä haasteita on fossiilisen energian markkinat. Fossiilisen energian tuotanto on globaalisti vahvasti tuettua ja taustalla vaikuttavat vahvat poliittiset ja taloudelliset tahot. Nykyisestä maailmantilanteesta johtuvan globaalin hintatason muutoksen vuoksi ilmastonmuutokseen vaikuttaminen sekä huoltovarmuuden turvaaminen uusiutuvien ja kotimaisten energiamuotojen intensiivisemmällä käyttöönotolla on erityisen ajankohtaista.

Ympäristöllisten haasteiden kanssa samanaikaisesti muuttuvat myös yhteiskunnan rakenteet. Työelämän rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset sekä tuotannon ja työpaikkojen alueellinen keskittyminen ovat näkyneet myös Kanta- ja Päijät-Hämeen elinkeinorakenteen muutoksena. Hämeessä elinkeinoelämän suurimmiksi haasteiksi on arvioitu työttömyys, maakunnallisen yhteistyön puute sekä oman alueiden toimijoiden hyödyntämättömyys. Elinkeinorakenne on yksipuolista etenkin harvaan asutulla maaseudulla, jonka toimintaan ulkopuolelta tulevat muutokset vaikuttavat voimakkaasti.

Maaseutuelinkeinoja monipuolistetaan Hämeessä ilmastoviisaalla liiketoiminnalla

Hämeen Ilmastoviisas Maaseutu- ja Energiayrittäjyys HIME-hankkeen tavoitteena on osaltaan pyrkiä ratkaisemaan edellä kuvailtua haastetta Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudun monipuolisessa ja taloudellisesti kannattavassa kehittämisessä globaalin ilmastohaasteen puristuksessa. Hanke tukee Hämeen elinkeinoelämän monipuolistamista erityisesti maaseutuelinkeinojen näkökulmasta metsä-, maatalous- ja energiasektorilla keskipitkällä aikavälillä.

Hankkeessa pyritään monipuolistamaan Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutuelinkeinoja identifioimalla ilmastokestävään toimintaan liittyviä maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia sekä arvioida näiden mallien ympäristöllistä kestävyyttä ja taloudellista kannattavuutta. Hanke jalostaa aiempaa tutkimustietoa hiilensidonnasta alueen toimijoiden käytäntöihin, ja pyrkii luomaan uutta liiketoimintaa hiilensidonnan ympärille Hämeen alueella.

Jo kolme vuotta käynnissä ollut hanke on järjestänyt metsityspäiviä muun muassa Hämeenlinnaan, Heinolaan ja Padasjoelle, joissa puita on istutettu yli kolmen hehtaarin alueelle. Hankkeessa on myös järjestetty retkeilyjä FinnMETKO:ille, Kolmenkulman kiertotalousalueelle sekä viimeisimpänä Kymijärvi III voimalaitokselle. Lisäksi on valmisteltu tietopaketteja innovatiiviseen maaseutuyrittäjyyteen, biohiilentuotantoon sekä biokaasuun liittyen. Näiden selvitysten tuloksia on esitelty hankkeen työpajojen retkeilyjen sekä webinaarien yhteydessä.

HIME-hanke järjestää vielä vuoden 2022 loppuun mennessä retkeilyn Pälkäneen ja Hämeenlinnan alueella sekä työpajoja ja seminaareja liittyen uusiutuvaan energiaan ja maaseutuyrittäjyyteen. Pääset lukemaan hankkeessa jo tehdyistä selvityksistä osoitteessa www.hime.fi ja seuraamaan tiedotteita tulevista tapahtumista HIME:n facebookissa.

mies hymyilee kohti kameraa. Blogin on kirjoittanut hankkeen projektipäällikkö Miika Marttila sekä hankkeen vastuullinen johtaja Mirja Mikkilä LUT-yliopistosta. Hankkeen toteuttajina ovat LUT-yliopisto, Suomen metsäkeskus ja ProAgria Etelä-Suomi. 

Kaikki