Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Leader-toiminta

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.

Hämeen alueen Leader-ryhmät löydät täältä.

Leader-periaatteet ovat monialaisuus, alueperustaisuus, paikallinen kumppanuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö, alhaalta ylös ja verkostoituminen.

Leader-toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:

Toiminta

  • Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään.
  • Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa.

Neuvonta

  • Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

Rahoitus

  • Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta.
  • Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Lue lisää Leader-toiminnasta Suomessa.