Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hämeen ELY-keskus

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää.

ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa:

  • Maatilojen investointeihin ja kehittämiseen.
  • Maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen.
  • Maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen.
  • Elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin.

Hyvää elämää Hämeen maaseudulla -kehittämissuunnitelma 2023‒2027 on valmistunut

Lue lisää kehittämissuunnitelmasta tämän linkin takaa.

Vihreän kasvun Häme – maaseutusuunnitelma vuosille 2014 – 2020

Hämeen ELY-keskuksen alueellisen maaseutuohjelman visio on, että vuonna 2020 Hämeen maaseutu on elinvoimainen, vihreän kasvun ja hyvinvoinnin edelläkävijä. Maaseudun elinvoimaisuus ja hyvinvointi pohjautuvat ennen kaikkea työhön ja toimeentuloon. Pääpaino onkin synnyttää kestävästi uutta elinkeinotoimintaa maaseudulle. Hämeestä kehitetään vihreän talouden edelläkävijä ja monimuotoinen, houkutteleva asuinmaaseutu.

Ohjelma rakentuu neljän painopistealueen ja kahden läpileikkaavan teeman varaan:

  1. Ruokaketju
  2. Metsä- ja puutuoteala, metsästä saatava energia ja muu metsän liittyvä yritystoiminta
  3. Matkailu ja siihen liittyvä palveluliiketoiminta
  4. Asuminen
  5. Biotalous – läpikäyvä teema
  6. Yrittäjyys – läpikäyvä teema.

Lue lisää Hämeen ELY-keskuksesta ja maaseudun kehittämisestä Hämeessä

Hämeen ELY-keskus facebookissa

Hämeen ELY-keskus twitterissä

Hämeen ELY-keskuksen yhteystiedot (maaseutuelinkeinot)

Kehittämispäällikkö

Timo Kukkonen
p. 0295 025 065
timo.kukkonen@ely-keskus.fi

Kanta-Hämeen Leader-ryhmien (EMO ry, Linnaseutu ry, LounaPlussa ry) yhteyshenkilö

Tuija Hippeläinen, asiantuntija
p. 0295 025045
tuija.hippelainen@ely-keskus.fi

Kehittämishankkeet & Päijät-Hämeen Leader-ryhmien (Etpähä ry, Päijänne-Leader) yhteyshenkilö

Antti Pitkänen, asiantuntija (alueelliset ja alueiden väliset hankkeet)
p. 0295 025 086
antti.pitkanen@ely-keskus.fi

Valtakunnalliset hankkeet

Lassi Hurskainen, asiantuntija
p. 0295 025 046
lassi.hurskainen@ely-keskus.fi

Yritystuet

Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija (maaseudun yritystuet)
p. 0295 025 082
kari.palvaila@ely-keskus.fi 

Olli Löyttyniemi, rahoitusasiantuntija (maatilojen nuorenviljelijän aloittamistuet, sukupolvenvaihdokset)
p. 0295 025 074
olli.loyttyniemi@ely-keskus.fi

Osoitteet

Hämeen ELY-keskuksen puhelinvaihde: 0295 025 000

Päätoimipaikka
Käyntiosoite: Kirkkokatu 12, 15140 Lahti

Sivutoimipaikka
Käyntiosoite: Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna

Kirjaamopalvelut
Hämeen ELY-keskuksen kirjaamopalvelut on keskitetty Lahteen.
Postiosoite: Hämeen ELY-keskus, PL 29, 15141 LAHTI
s-posti: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi