Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

BLOGI | Kestävää kasvua kalasta – Kalataloudessa on mahdollisuuksia

Sisä-Suomen kalaleaderin (entinen Sisä-Suomen kalatalousryhmä) uusi ohjelmakausi on käynnistynyt avaamalla uusien kehittämishankkeiden haku. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelma odottaa vielä hyväksyntää Euroopan komissiossa, jonka jälkeen kaikki toimenpiteet on tarkoitus avata ja hankkeille voidaan antaa tukipäätökset. Uudessa strategiassa on painotettu muun muassa kala-alan kehittymistä, raaka-aineen saannin ja tuotannon arvon lisäämistä sekä erilaisiin muutoksiin varautumista. Kaikissa tulevissa toimenpiteissä huomioidaan myös kestävä kalatalous ja ympäristö.

Sisä-Suomen kalaleaderin pitkään ja huolella valmisteltu strategia sai paljon positiivista palautetta, uudella ohjelmakaudella kalatalouden kehittämishankkeille onkin varattuna 1,1 miljoonaa euroa EMKVR-rahoitusta.

kalaleader strategian kansisivu. kalastusalus järvellä.

Sisä-Suomen kalaleaderin uusi strategia on luettavissa kalaleaderin tämän linkin takaa (pdf).

Mestari-Kisälli -hankkeella rekrytoitu uusia kalastajia

Yksi kala-alaa vaivaava ongelma on ollut jo pitkään ikääntyvät kalastajat ja nuorten vähäinen kiinnostus alaa kohtaan. Näitä asioita on pyritty ratkaisemaan jo edellisellä ohjelma kaudella Mestari-Kisälli -hankkeen muodossa. Hankkeen avulla Sisä-Suomen kalaleaderin alueelle onkin saatu rekrytoitua uusia ammattikalastajia ja olemassa olevat kaupalliset kalastajat ovat pystyneet laajentamaan yhteistyöverkostojaan.

Uudella ohjelmakaudella Mestari-Kisälli -toimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää uudella hankkeella. Aiemmassa hankkeessa hyväksi todettuja käytäntöjä jatketaan ja toimintaa kehitetään mm. käymällä tutustumissa myös muiden kuin oman mestarikalastajan kalastustoimintaan. Tulevaan hankkeeseen on löydetty jo useampi kiinnostunut kisälli ja uusia mestareita, joten alkusyksystä uudet kisällit pääsevät nopeasti harjoittelemaan kalastusta mestarin opastuksella.

kolme miestä nostaa kaloja talvinuotalla jään päällä seisten.
Talvinuottausta. Mestari-Kisälli -hankkeessa kisällit pääsivät tutustumaan monenlaiseen kalastusmuotoon.

Kotimainen kalatalous on suurien haasteiden, mutta myös monien mahdollisuuksien edessä

Tuotantokustannukset ovat kasvaneet huomattavasti muun muassa polttoaineiden hinnannousun vuoksi. Lisäksi norjalainen lohi on ollut meillä jo pitkään (liian) halpaa. Kaupassa lohifileen hinnan ollessa hyvin alhainen, on kalastajienkin ollut pakko myydä kalojaan tuotantokustannuksiin nähden liian alhaisella hinnalla. Nyt norjalaisen lohen hinnan jyrkän nousun vuoksi myös kalastajat ovat voineet nostaa myyntihintojaan. Tukuissa ja kaupoissa kotimaisten kalojen ostohinta ei ole kuitenkaan valitettavasti kasvanut riittävästi, jotta se kattaisi kasvaneet tuotantokustannukset. On ollut puhetta, että kaupallisten kalastajien olisi nostettava myyntihintojaan noin 30 %, jotta ammattikalastaja ”pysyisi leivässä”.

Kuluttajien onkin syytä tottua aiempaa kalliimpiin kalatuotteisiin, jotta kotimainen kalantuotanto olisi mahdollista myös tulevaisuudessa. Nopeasti muuttuvien globaalien tilanteiden ja kasvavien uhkakuvien vuoksi on elintärkeää, että omavaraisuusastetta nostetaan ja huoltovarmuus varmistetaan myös kotimaisen kalan osalta. Sisä-Suomen kalaleaderissä tiedämme, että Suomessa ylipäätään on valtavasti hyödyntämättömiä kalavarantoja, joten kotimaisen kuluttajan ei siis ole syytä olla huolissaan kalojen loppumisesta järvistämme. Lisäksi vajaasti hyödynnetyissä kaloissa (mm. särkikalat ja myös muikku joissain paikoissa) on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Myös jalostusastetta nostamalla kalatalouden toimijoiden on mahdollista parantaa katettaan ja samalla vastata nykyajan kuluttajien kysyntään helposti ja nopeasti valmistettavasta kalaruoasta.

savuestettua särkeä nostetaan padasta keittiössä.
Särkikaloissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, kunhan tuotannon ja logistiikan ongelmat saadaan ratkaistua.

Ammattikalastajilla ja muille kala-alan toimijoilla on siis riittävästi haasteita ratkottavaksi. Sisä-Suomen kalaleader pyrkii omalta osalta auttamaan tässä, erilaisilla kehittämishankkeilla sekä neuvomalla ja aktivoimalla toimijoita. Maailman, Suomen ja oman alueen tilanteet muuttuvat erittäin nopeasti, mutta meillä on myös mahdollisuus sopeutua niihin ja hyödyntää niitä eduksemme.

Sisä-Suomen kalaleader lomailee heinäkuun ajan, ja palaa elokuussa entistä innokkaampana hankkeiden, neuvonnan ja aktivoinnin pariin. Hyvää kesää kaikille!

Lisätietoja Sisä-Suomen kalaleaderistä ja uudesta strategiasta: https://www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma/ sekä ajankohtaisia kuulumisia kalaleaderin Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/sisasuomenkalaleader

mies hymyilee kameralle satamassa.Blogin kirjoittaja Janne Niemimäki on toiminut kalatalouskoordinaattorina Sisä-Suomen kalaleaderissä vuoden 2021 elokuusta lähtien. Niemimäki on koordinoinut Mestari-Kisälli -hankkeen lisäksi Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa -hanketta.

Kaikki