Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kansainväliset hankkeet

Leader-tuella on mahdollista toteuttaa myös kansainvälisiä hankkeita. Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena onkin, että toimijat eri maissa oppivat toisiltaan mahdollisimman paljon. Toisilta opittuja käytänteitä ja esimerkkejä tuodaan osaksi omaa toimintaa – ja päinvastoin.

Kv-hankkeet ovat aluekehittämistä, maaseudun elävänä pitämistä ja innovaatioiden esiin nostamista siinä missä muutkin Leader-hankkeet. Liikkeelle lähdetään aina yhdistyksen tai muun toimijan tarpeesta. Leader-ryhmät puolestaan auttavat löytämään sellaiset yhteistyökumppanit Euroopasta, joiden kanssa yhteistyö on hyödyllistä kaikille osapuolille.

Leader-ryhmillä onkin valtavat verkostot. Euroopassa toimii nimittäin noin 2 600 Leader-ryhmää.

Millainen taho sopii kumppaniksi?

Kansainvälisissä hankkeissa kumppaneina voivat olla Leader-ryhmät tai näiltä rahoituksen saavat hanketoimijat, kalatalousryhmät sekä maaseutualueilla toimivat Leader-tyyppiset ryhmät ja yhteisöt EU:n ulkopuolella. Yhteistyötä voi rakentaa myös kaupunkimaisen EU-alueen kanssa, joka saa rahoitusta jostain muualta kuin maaseuturahastosta (esim. aluekehitysrahastosta).

Voit kysyä lisätietoa kansainvälisten hankkeiden toteuttamisesta alueesi Leader-ryhmältä.

Lue ja tulosta myös Katse kansainvälisyyteen -esite, josta löydät vinkit kansainvälisen hankkeen toteuttamiseen.

Katse kansainvälisyyteen -esite
Vinkkejä kansainvälisen hankkeen toteuttamiseen. Jos haluat lisätietoa kansainvälisistä hankkeista, soita alueesi Leader-ryhmään.