Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Vaikuttavuus

Hämeenraitissa on työstetty viimeiset kaksi vuotta yhdessä Hämeen alueen hankkeiden, Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kanssa yhteisiä vaikuttavuusoppaita.

Vaikuttavuus lähtökohtana kaikkeen tekemiseen

Vaikuttavuuden on tarkoitus olla kaiken toiminnan lähtökohta seuraavalla kaudella. Maaseuturahoittajilla se pohjautuu alueellisesti tehtyihin strategioihin, joista selviää mihin kunkin Leader-ryhmän ja ELY-keskuksen rahoitus painottuu. Samalla se kertoo siitä mihin rahoituksella halutaan vaikuttaa.

— Rahoituksen kautta syntyvien vaikutusten ja vaikuttavuuden esiintuominen on tulevalla kaudella entistä merkityksellisempää. Ennenkin on toki vaikutuksia ja vaikuttavuutta pyritty tuomaan esiin, mutta nyt se tehdään tietoisemmin ja otetaan hankkeet konkreettisesti työhön mukaan. Tavoitteena on seurata myös pidemmällä aikavälillä hankkeiden vaikuttavuutta, Anu Taipale Päijänne-Leaderistä kertoo.

Yksinkertaistettuna vaikuttavuus on etukäteen mietitty ja toivottu muutos kohderyhmän toiminnassa tai tavoissa, johon hankkeella tai toiminnalla halutaan vaikuttaa.

Hankkeilla kohderyhmänä voi olla esimerkiksi ihmisryhmän sijaan tietty luonnonympäristö. Hankkeiden vaikuttavuus on jo usein sisäänkirjoitettu tavoitteisiin, mutta kaikkien tavoitteiden ei silti tarvitse eikä pidä hankkeissa olla vaikuttavuuden näkökulmasta seurattavia tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena voi esimerkiksi olla kylätalon rakentaminen, mutta vaikuttavuustavoite on se, mitä kylätalon rakentaminen alueelle luo tai mikä on sen seuraus – lisää harrastusmahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä tai muuta vastaavaa.

Lue koko juttu vaikuttavuudesta täältä.

Oppaat avuksi suunnitteluun

Vaikuttavuustyön tuloksena Hämeenraitti on julkaisut hankkeille vaikuttavuuden pohdintaan ja sanallistamiseen Vaikuttava hanke -oppaan, joka on mahdollista ladata Hämeenraitin sivuilta sähköisenä tai hakea painettuna versiona myöhemmin Leader-ryhmien toimistolta ja ELY-keskuksesta.

— Sähköisen version etuna on siihen liitetyt muut materiaalit, jotka ovat helposti katsottavissa oppaan linkkien kautta. Osan saamme näistä mukaan painettuihinkin versioihin, mutta esimerkiksi videoihin on perehdyttävä netin kautta joka tapauksessa, jos niitä haluaa käyttää suunnittelun tukena, Hämeenraitin tiedottaja Terhi Sandberg summaa.

Vaikuttava hanke -oppaassa käydään läpi vaikuttavuustavoitteiden suunnittelu perusteellisesti ja mahdollisimman selkeästi. Strategian tekijöille tehtiin myös samalla tyylillä Vaikuttava strategia -opas, jossa mietitään vaikuttavuustavoitteita strategian kirjoittajan näkökulmasta. Lopuksi vielä hankkeille on tarjolla kahdeksan kohdan muistilista vaikuttavuudesta.

Hämeenraitti ottaa edelleen kommentteja ja kysymyksiä vastaan oppaista. Yksi iso lähtökohta vaikuttavuudesta puhumisessa on jatkuva uuden opetteleminen ja oppiminen.

— Tästä ei tule kerralla valmista vaan uudenlaista kertomisen tapaa on opeteltava yhdessä. Voi olla, että kauden aikana huomataan, että jokin tapa toimii ja jokin ei toimi. Näitä korjataan sitten tarpeen ja tilanteiden mukaan matkan varrella, Sandberg muistuttaa.

 

Katso videolta Saila Tykkyläisen esitys: vaikuttavuus minuutissa.