Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Vaikuttavuus

Hämeenraitti II -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään sitä, miten toteuttajien (Hämeen ELY-keskus ja hämäläiset Leader-ryhmät) ja rahoitettujen hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia voidaan arvioida ja mitata.

Tuloksena on mittaristoa ja malleja, hyviä esimerkkejä tai käytäntöjä vaikuttavuuden esiintuontiin ja sanallistamiseen, viestintään ja seurantaan erilaisten hankkeiden ja toimijoiden käyttöön.

Vaikuttavuuteen liittyvää osaamista kehitetään aina toiminnan suunnittelusta toteutukseen asti ja kiinteänä osana projektinhallintaa ja hankeviestintää.

Lisäksi luodaan helppokäyttöisiä ja toisinnettavia työkaluja ja mittareita tulosten ja vaikuttavuuden esille kaivamiseksi.

Katso videolta Saila Tykkyläisen esitys: vaikuttavuus minuutissa.

jos haluat perehtyä lisää aiheeseen suosittelemme myös tätä Saila Tykkyläisen videosarjaa:

Aineistoja: