Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Mitä on maaseuturahoitus ja kuka sitä voi hakea?

Maaseutuohjelman (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman)  eli maaseuturahoituksen avulla kehitetään maaseutua sen asukkaiden aloitteesta ja paikallislähtöisesti hankkeiden  ja yritysrahoituksen avulla. Tavoitteena on synnyttää maaseudulle kestävää elinkeinotoimintaa ja pitää maaseutualueet asuttuina.
Hämeestä halutaan kehittää vihreän talouden edelläkävijä ja monimuotoinen, houkutteleva asuinpaikka.

Maaseuturahoitus koostuu Euroopan Unionin maaseuturahaston rahoituksesta, Suomen valtion kansallisesta rahoituksesta, alueen kuntien rahoituksesta sekä hakijoiden yksityisestä omarahoituksesta.

Toiminnalla pyritään pitkäaikaisiin ja kestäviin vaikutuksiin, jotka näkyvät alueilla vielä pitkän ajan kuluttua.

Maaseuturahoituksen seuraava kausi – CAP27, alkaa vuonna 2023.
Uuden kauden painopisteistä voit lukea lisää tämän linkin takaa.

Tämän linkin takaa löydät tietoa kauden 2023-2027 tuista.

Vuonna 2022 toimimme siirtymäkauden rahoituksella, päättyneen kauden sääntöjen mukaan.

Rahoitusta voivat hakea maaseutualueilla toimivat yritykset ja yhteisöt

Lue lisää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta vuosille 2014-2020

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, joille maaseuturahoitus on apu liiketoiminnan aloittamiseen, monipuolistamiseen ja kasvattamiseen. Yritykset saavat rahoitusta muun muassa tuotekehitykseen, markkinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön.

Maaseudun asukkaat voivat hyödyntää rahoitusta kehittääkseen alueensa viihtyisyyttä, saavutettavuutta tai palveluja. Hanketuilla rahoitetaan uusia toimintatapoja, joilla palveluja ja yhteisöjä voidaan kehittää.

Kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yritykset ja asukkaat yhdessä voivat valmistella paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä hankkeita elinkeinojen, osaamisen ja palveluiden kehittämiseksi.

Maaseuturahoitus jaetaan kahteen ryhmään:

  • Yritysrahoitus
  • Hanketuet (yleishyödylliset hankkeet)

Katso tämän linkin takaa esimerkkejä rahoitetuista hankkeista ja yrityksistä.

Rahoittajat

Maaseuturahoitusta voi hakea joko Hämeen ELY-keskuksesta tai alueen Leader-ryhmiltä, riippuen yrityksen tai hankkeen koosta ja sijainnista sekä toimenpiteiden kustannuksista.

Rahoitustahon selvittämiseen voit kysyä apua alueen Leader-ryhmiltä tai Ely-keskukselta. Tämä kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

Hämeen Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen uuden kauden strategialuonnokset voit lukea tämän linkin takaa.

Hakuprosessin eteneminen

Hakemuksen valmistelu  ja hyväksyminen (ELY-keskus)

ELY-keskukset rahoittavat pääasiassa suurempia sekä maantieteellisesti laajempia hankkeita.

Ota yhteyttä ELY-keskuksen maaseuturahoituksen asiantuntijoihin. Tutustu valmisteluvaiheessa alueelliseen maaseutuohjelmaan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -asiakirjaan. Hakemus ja tarvittavat liitteet tallennetaan HYRRÄ-järjestelmään.

ELY-keskus käsittelee ja pisteyttää hakemuksen ja tekee päätöksen rahoituksen myöntämisestä.

Hakemuksen valmistelu ja hyväksyminen (Leader-ryhmät)

Pääasiassa Leader-ryhmät rahoittavat paikallisia hankkeita. Päätöksen hankkeiden rahoittamisesta tekevät Leader-ryhmien hallitukset, jotka koostuvat alueen toimijoista.

Tutustu valmisteluvaiheessa alueesi Leader-ryhmän strategiaan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -asiakirjaan. Sen jälkeen ole yhteydessä alueesi Leader-ryhmään. Leader-ryhmälle osoitettu rahoitushakemus jätetään HYRRÄ-järjestelmään tarvittavine liitteineen. Leader-ryhmän työntekijät valmistelevat hakemuksen hallituksen käsittelyä varten.

Hallituksen käsittely

Hallituksen jäsenet toimivat oman toimialueensa asiantuntijana. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita antamaan arvio hankkeesta. Käsittelyyn osallistuvilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Hallituksen varsinaiset jäsenet osallistuvat päätöksentekoon. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja Leader-ryhmän henkilöstöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Leader-ryhmän hallitus esittää ELY-keskukselle hanketta rahoitettavaksi tai rahoittamatta jätettäväksi. Päätös tehdään enemmistöpäätöksenä. Rahoituspäätökset tehdään Leader-ryhmän strategian painopisteiden ja valintakriteerien perusteella. Valintakriteerit löytyvät ryhmien nettisivuilta. Päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain säädöksiä hallituksen jäsenten ja yhdistyksen työntekijöiden jääviydestä.

Varsinainen rahoituspäätös

ELY-keskus tekee viranomaispäätöksen Leader-ryhmän esityksen pohjalta. Päätös toimitetaan hakijalle ja tiedoksi Leader-ryhmälle.

 

Kuvassa on maaseutuohjelman hallinnollinen malli: Euroopan komissio - Maa- ja metsätalousministeriö - maaseutuvirasto - maaseutuverkostopalvelut - ELY-keskukset - Leader-ryhmät - kunnat.
Maaseutuohjelman hallinnollinen malli. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.
Tukien hakuprosessi infografiikka. Sisältö sama kuin sivulla: Hakemuksen valmistelu ELY-keskukselle Vastuu hakemuksen valmistelusta on hakijalla. Ota yhteyttä ELY-keskuksen maaseuturahoituksen asiantuntijoihin. Tutustu valmisteluvaiheessa alueelliseen maaseutuohjelmaan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -asiakirjaan. Hakemus ja tarvittavat liitteet tallennetaan HYRRÄ-järjestelmään. ELY-keskus käsittelee ja pisteyttää hakemuksen ja tekee päätöksen rahoituksen myöntämisestä. Hakemuksen valmistelu Leader-ryhmälle Päävastuullinen on hakija sidosryhmineen, Leader-ryhmällä avustava rooli. Tutustu valmisteluvaiheessa Leader-ryhmän strategiaan ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -asiakirjaan. Hakija jättää Leader-ryhmälle osoitetun rahoitushakemuksen HYRRÄ-järjestelmään tarvittavine liitteineen. Leader-ryhmän työntekijät valmistelevat hakemuksen hallituksen käsittelyä varten. Neuvottelut sidosryhmien ja tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa, joilta voidaan tarvittaessa pyytää myös kirjallinen lausunto hallituskäsittelyä varten. Hallituksen käsittely Hallituksen jäsenet toimivat oman toimialueensa asiantuntijana. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Käsittelyyn osallistuvilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Hallituksen varsinaiset jäsenet osallistuvat päätöksentekoon. Ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja Leader-ryhmän henkilöstöllä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Leader-ryhmän hallitus esittää ELY-keskukselle hanketta rahoitettavaksi tai rahoittamatta jätettäväksi. Päätös tehdään enemmistöpäätöksenä. Rahoituspäätökset tehdään Leader-ryhmän strategian painopisteiden ja valintakriteerien perusteella. Valintakriteerit löytyvät ryhmien nettisivuilta. Päätöksenteossa noudatetaan yhdistyslain säädöksiä hallituksen jäsenten ja yhdistyksen työntekijöiden jääviydestä. Varsinainen rahoituspäätös ELY-keskus tekee viranomaispäätöksen Leader-ryhmän esityksen pohjalta. Päätös toimitetaan hakijalle ja tiedoksi Leader-ryhmälle.
Kun sinulla on idea, hakuprosessi etenee näin. Klikkaa kuvaa suuremmaksi.

 

 

Hakemuksien käsittely

Maaseudun yritysrahoitusta ja hanketukia voi hakea jatkuvasti Leader-ryhmistä.

ELY-keskuksessa hakemukset otetaan käsittelyyn valintajakson päättymisen jälkeen.

Siirtymäkaudella (2021-2022) hanke- ja yritystukien haku jatkuu entiseen tapaan.

Valintajaksot Hämeen ELY-keskuksessa vuonna 2021-2022

Yritystukien valintajaksot:

1.8.2021 – 31.10.2021
1.11.2021 – 31.1.2022
1.2.2022 – 30.4.2022
1.5.2022 – 31.7.2022
1.8.2022 – 31.10.2022

Hanketukien valintajaksot:

1.5.2021 – 30.9.2021
1.10.2021 – 31.1.2022
1.2.2022 – 30.4.2022
1.5.2022 – 30.9.2022

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä kello 23.59. Paperisia hakemuksia voi vielä toimittaa seuraavana arkipäivänä kello 16.15 asti.

Valintajaksoilla käytettävissä olevista määrärahoista tehdään erilliset päätökset valintajaksojen päättymisen jälkeen.