Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Leader-ryhmien strategialuonnokset tulevalle EU:n maaseutuohjelmakaudelle löydät täältä

Leader-ryhmien strategialuonnokset on laadittu vuosille 2023-2027. Strategiat ovat vielä luonnoksia ja ministeriön ratkaisut vaikuttavat niiden toteuttamismahdollisuuksiin ja laajuuteen. Päätöksiä uudesta kaudesta ja kauteen liittyvästä ohjeistuksesta odotetaan vuoden vaihteen molemmin puolin.
Hämeen ELY-keskuksen strategia julkaistiin keväällä 2022. Lue Hämeen ELY-keskuksen strategiasta lisää tästä linkistä.

Tästä linkistä voit tarkastella Hämeen ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien rahoituksen jakautumista ohjelmakaudella 2014-2020 (pdf).

Linnaseutu ry

Strategialla kehitetään Leader-ryhmä Linnaseudun toiminta-aluetta Hämeenlinnan seutukunnassa vuosina 2023–2027. Strategiaa on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Lisätietoja strategiasta Linnaseutu ry:stä.

EMO ry

Leader-EMOn strategia koostuu viidestä painopisteestä, joista yksi on EU:n Älykkäät Kylät -teemaan keskittyvä ja viides painopiste keskittyy yrittäjyyteen. Muissa painopisteissä strategiassa keskitytään maaseudun kehittämiseen lisäämällä toimintaa, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia sekä asukkaiden yhteistoimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Myös ympäristö ja luonto on strategian keskiössä. Strategia jatkaa siis pitkälti samoilla linjoilla edellisen kehittämisstrategian kanssa. Rahoitettavien hankkeiden valinnassa tullaan kuitenkin aiempaa enemmän painottamaan vaikuttavuutta sekä ympäristövaikutuksia, tarkemmat valintakriteerit valmistuvat syksyn aikana.
Mikäli EMOn laatima strategia hyväksytään sellaisenaan, EMOn toimialue tulee laajenemaan myös Järvenpäähän.

Jatkossa EMOn strategiaa toteutettaisiin siis yhdeksän kunnan/kaupungin alueella Riihimäen seudulla ja Keski-Uudellamaalla. Lopullinen toiminta-alue selviää vasta lopullisten maaseudun ja kaupungin rajoista käytävien neuvottelujen jälkeen. EMOn tavoitteena on kuitenkin säilyttää nykyinen toiminta-alue mahdollisimman laajasti ja ulottaa sitä myös Järvenpäähän.

Päijänne-Leader ry ja Etpähä ry

Hyvän Elämän Päijät-Häme -strategiaan voit tutustua tästä linkistä (pdf).

Hyvän Elämän Päijät-Häme on uuden, alueeltaan laajemman Päijänne-Leader ry:n ensimmäinen paikallinen kehittämisstrategia. Uusi Leader-ryhmä syntyy EU ohjelmakauden 2023-2027 alussa, kun kaksi päijäthämäläistä Leader ryhmää Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry yhdistyvät. Yhdistymisen jälkeen Päijänne-Leader ry:n toiminta kattaa Iittiä lukuun ottamatta koko Päijät-Hämeen maakunnan sekä Pertunmaan.

Strategian toteutukseen haettiin noin 9 miljoonan euron rahoitus.  Rahoitus koostuu Euroopan Maaseuturahaston rahoituksesta (80%) ja alueen kuntien rahoituksesta (20%).  Julkisen rahoituksen lisäksi strategian toteutukseen  on tarkoitus käyttää noin 4,1 miljoonaa euroa yksityistä rahaa. Yksityinen raha koostuu  rahoitettavien hankkeiden ja yritystukitoimenpiteiden yksityisestä rahoituksesta.  Alueen Leader-toimintaan myönnettävän kehittämisrahoituksen kokonaismäärä varmistunee vuoden 2022 lopussa tai vuoden 2023 alussa.

Leader-toiminnan lisäksi Päijänne-Leader edistää paikallislähtöistä kehittämistä toimimalla maakunnallisena kylien yhteenliittymänä, sekä Euroopan meri, kalatalous ja vesiviljelyrahaston kautta rahoitetun Sisä-Suomen Kalaleaderin hallinnoijana.

Lisätietoja strategiasta Päijänne-Leader ry:stä sekä Etpähä ry:stä.

LounaPlussa ry

Kaikki