Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Uusia asumisratkaisuja kyliin -info

Uusia asumisratkaisuja kyliin – etsitään pilottikyliä Kanta- ja Päijät-Hämeestä!

Hämeessä on runsaasti viehättäviä kyliä, arvokkaita kulttuuriympäristöjä, idyllejä, joita maalle muuttajat hakevat. Onko kylissä kuitenkaan tarjolla koteja muuttajille? Hämeen Kylät ry etsii pilottikyliä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelta kehittämään maaseutuasumista. Pilottikylät saavat sparrausapua hankkeelta, asiantuntijoilta ja muilta kyliltä.

Koronavuosi on herättänyt suuren kiinnostuksen maaseutuasumista kohtaan. Hämeen edullinen sijainti on huomattu. Nyt on hämäläisten kylien hetki vastata tähän kiinnostukseen ja kysyntään, jotta maaseutuasumisen esteitä päästäisiin purkamaan.

Uudet asumisratkaisut hämäläisissä kylissä – mitä ne voivat olla?

Hämeen Kylät ry toteutti alkuvuodesta Hyvää elämää kylissä -asukaskyselyn. Vastauksissa nousi muun muassa seuraavia ideoita kyläasumisen edistämiseksi: kulttuuriympäristöjen täydennysrakentaminen, vuokra-asuminen, minitalot, rivitalot, ekokylät, yhteisöasuminen, hirsirunkojen kierrättäminen uudelle alueelle, senioriasuminen. Tyhjät talot ja vähään käyttöön muuttuneet kantatilojen pihapiirit kaipaisivat lisää elämää. Entä voisiko aiemmin maatalous tai teollisuuskäytössä olleita rakennuksia muuttaa kodeiksi? Uusien rakennuspaikkojen saaminen kulttuuriympäristöihin on myös toivottavaa.

Pilottikyliä etsitään

12.9.21 asti on mahdollisuus ilmoittautua pilottikyläksi. Kiinnostuneista kylistä valitaan syyskuussa neljä pilottikylää, joiden avuksi kootaan asiantuntijoita kumppanuuspöytään. Selvityshanke on kylälle alkusysäys pitkäjänteiseen työhön uusien asumismahdollisuuksien kehittämisessä. Se kokoaa varsinaisen yhteistyöhankkeen, jonka avulla tullaan edistämään uusien asumisratkaisujen käynnistymistä ja toteuttamista pilottikylissä ja kuinka haasteet voitetaan käytännössä.

– Nyt peräänkuulutamme rohkeita kyläyhteisöjä edelläkävijöiksi. Pilotit tulevat saamaan sparrausapua maankäytön ja rakentamisen asiantuntijoilta, hankkeen työntekijältä kuin toisten kylien kesken, toteaa kyläasiamies Elina Leppänen.

Kumppanuuspöytä on osallisuustyökalu, jossa oikeat ihmiset eri tahoilta kokoontuvat ratkaisemaan ongelmaa tai kehittämään haluttua asiaa. Ratkaisuja etsitään yhteiselle tavoitteelle tasavertaisina eri näkökulmia punniten ja asiatietoihin perehtyen.

Hämeen Kylät ry toteuttaa selvityshankkeen Uusia asumisratkaisuja hämäläisiin kyläidylleihin syksyn ja alkutalven aikana. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen EU:n maaseutuohjelmasta. Selvityshanke toteutetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa yhteistyössä Päijät-Hämeen kylien kanssa. Hankkeen työntekijänä ja maankäyttöasiantuntijana toimii Hämeen Kylät ry:n kyläasiamies Elina Leppänen.

Lisätietoja
Hämeen Kylät ry, kyläasiamies Elina Leppänen, 0400 944 868

Uusia asumisratkaisuja kyliin -info järjestetään 24.8. klo 17.30 verkossa teams-yhteydellä.

Teams-linkki tapahtumaan 24.8..

Kylähaku on käynnissä 12.9. asti Hämeen Kylien verkkosivuilla. Lisätietoja tästä linkistä.

 

Kaikki