Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Kiinnostaako kerrosviljely maaseudulla? Vastaa kyselyyn

Puutarhataloudessa vaihtoehtoisia tuotantotapoja ja -kasveja etsitään tavanomaisen ruoantuotannon rinnalle sekä avomaalla että kasvihuoneissa. Vertikaali- eli kerrosviljely on yksi uusista tuotantomenetelmistä, jonka käyttöönotto lisääntyy etenkin suurkaupungeissa. Kerrosviljelyssä ruokaa tuotetaan kontrolloiduissa olosuhteissa, päällekkäisissä kerroksissa. Tuotanto on riippumatonta paikasta ja luonnonolosuhteista. Tuotanto-olosuhteet, kuten energia, vesi ja ravinteet ovat paremmin hallittavissa. Kerrosviljelyn yhä yleistyessä myös tieto ja teknologiset ratkaisut kehittyvät.

Ilmastonmuutos vaikuttaa maailmanlaajuisesti perustuotantoon ja tuotantokasvien jalostukseen. Maaperän heikko kasvukunto ja eroosio ovat merkittävä ongelma monissa suurtuotannon maissa. Ilmasto-olosuhteiden huono ennustettavuus ja ääriolosuhteiden runsaampi esiintyvyys aiheuttavat sadonmenetyksiä ja suoranaista nälänhätää maissa, joissa väestö elää kriisialueilla tai äärimmäisessä köyhyydessä. Eksponentiaalisesti kasvava väestö valtaa uusia asuinalueita, mikä rajoittaa maataloustuotannon mahdollisuuksia ja kannattavuutta kaikkialla maailmassa.

Pohjoinen sijaintimme ja ilmasto asettavat rajat suomalaisen ruoan avomaatuotannolle. Kasvukauden jatkaminen kasvihuoneissa lisää lähituotetun ruoan osuutta kulutuksesta ja tukee ruokaturvan ja kiertotalouden tavoitteita. Vertikaalisissa kerrosviljelmissä tuotanto on täysin riippumatonta sijainnista. Veden ja kokonaisenergian kulutus jää tavanomaista kasvihuonetuotantoa pienemmäksi ja kasvuolosuhteita säätämällä saadaan tuotantokasvin kasvupotentiaali optimoitua, jolloin sato valmistuu lyhyemmässä ajassa.

Paikallinen, lähituotettu ruoka on lähellä kuluttajan sydäntä. Kuluttajat ovat yhä ympäristötietoisempia ja halukkaampia tukemaan paikallista tuotantoa. Lähituotanto säästää energiaa ja ympäristöä pienempien logistiikkakustannusten kautta. Uudet tuotantomenetelmät kiinnostavat kuluttajia ruoan puhtauden, eettisyyden ja aromikkuuden ohella. Kuluttaja arvostaa tietoa ruokansa alkuperästä ja lähituotettuun, kotimaiseen ruokaan lähtökohtaisesti luotetaan enemmän.

Kerrosviljely ei ole ainoastaan kaupunkiviljelyä, vaan paikasta riippumattomana ympärivuotisena lähituotantomenetelmänä se sopii myös haja-asutusalueelle, missä vanhojen tuotantotilojen muuttaminen kerrosviljelytarkoituksiin on kohtuukustannuksin mahdollista. Oheisella kyselyllä pyrimme löytämään kerrosviljelystä kiinnostuneita viljelijöitä ja muita maaseudun toimijoita Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella.

ArvoLiike -hankeen tavoitteena on lisätä yrittäjien tietoutta kerrosviljelyn mahdollisuuksista ja kustannusrakenteista sekä tuottaa uutta tietoa kasveista, joiden tuotanto kasvuhuoneteknologian avulla on mahdollista ja kannattavaa. Hankeen tavoitteena on myös jakaa tietoa mahdollisista markkinoista, yhdistää eri toimijoita keskenään, tarjota pohjatietoa mm. investointipäätöksiin ja ohjata sopiviin rahoitusratkaisuihin.

ArvoLiike-hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, jolla on pitkä kokemus tutkimus- ja kehittämishankkeista. Hankkeen rahoittavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto ja Hämeen ELY-keskus.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä.

Kaikki