Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan yhteistyöhanke

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan muodostama Suomen ruoka-aitta nojautuu monipuoliseen ja aluetaloudellisesti merkittävään ruokaketjuun, jonka hyvinvoinnin ja kannattavuuden turvaaminen edellyttää jatkuvaa yrittäjien osaamisen ja taitamisen kartuttamista. Tässä Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Pyhäjärvi-Instituuttisäätiön, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Ahlmanin koulun Säätiön yhteisessä hankesuunnitelmassa esitetään tälle alueelle toteutettavaksi ”Tiedolla ja osaamisella kasvuun” -hanketta, elintarvikealan yhteistyötoimenpiteen alla. Hankkeen tavoite on yritysten osaamisen lisääminen, yhteistyöhön kannustaminen ja koko toimialan kasvun mahdollistaminen. Esitetyt toimenpiteet kattavat mm. alaan liittyviä infopäiviä, netti-infoja, käytännön osaamisen lisäämiseen tähtääviä teemapäiviä, pilotointeja sekä koti- ja ulkomaille suuntautuvia ammattimatkoja. Hankesuunnitelma pohjautuu hanketoimijoiden aiempien hankkeiden palautekyselyiden perusteella alueen yrittäjiltä saatuihin palautteisiin ja toiveisiin. Useamman maakunnan ja vakiintuneen hanketoimijan muodostama kokonaisuus tarjoaa vahvan tietämyksen toimialasta sekä laajan kokemus- ja osaamispohjan hankkeen toiminnalle. Lisäksi useamman maakunnan laaja yrittäjäkenttä mahdollistaa kustannustehokkaasti syvälle substanssiosaamiseen menevien toimenpiteiden suunnittelemisen ja järjestämisen. Kokonaisuutena hankkeella tavoitellaan avointa tiedonvaihtoa sekä aitoa yhteistyötä kaikkien elintarvikealan toimijoiden välille.

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta on rahoittanut Satakunnan -, Pirkanmaan – ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Turun yliopisto

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

899.624,00 €

Julkinen tuki

719.699,20 €