Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Päijänne Brändiksi

Päijänteen valuma-alueella asuu yli 300 000 ihmistä ja siellä on laaja-alaista teollisuutta ja vahvaa metsä- ja maatalouden toimintaa. Aktiivisesta ihmistoiminnasta huolimatta yli miljoona suomalaista juo päivittäin Päijänteen vettä, monet nauttivat sen kalasaaliista ja viettävät vapaa-aikaansa sen rannoilla. Kestävän ja vastuullisen toiminnan periaatteita peräänkuulutetaan nykyisin läpi eri toimialojen. Tätä on vauhdittanut epävakaa maailmantila ja nopea tiedonkulku sekä ihmisten kasvanut tietoisuus ympäristöllisistä, taloudellisista ja sosiaalisista epäkohdista. Menestyksellisen Päijänteen vesitalouden tilan saavuttaminen on menestystarina, johon pohjautuen Päijänteen alue on mahdollista brändätä kestävän ja vastuullisen toiminnan mallialueeksi. Tämä voidaan toteuttaa toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä ja innovoinnilla kuin myös kansainvälisesti tunnetulla biosfääristatuksella. Biosfääri mielletään maailmalla juuri kestävän ja vastuullisen toiminnan kansainväliseksi brändiksi. Päijänne brändiksi -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja edistää Päijänteen alueen edellytyksiä saavuttaa Unescon biosfäärialueen kestävän ja vastuullisen toiminta-alueen status. Tavoite saavutetaan sitouttamalla keskeiset toimijat toimimaan yhdessä määriteltyjen brändilupausten mukaisesti Päijänteen alueen kestävälle ja vastuulliselle käytölle, edistämiselle ja kehittämiselle yli toimialarajojen. Päijänteen alue on jo aiemmissa biosfääriselvityksissä todettu täyttävän Unescon asettamat kriteerit biosfäärialueeksi hakeutumiseen. Päijänne brändiksi -hankkeen yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on laaja osallistava ja kaikki näkökulmat kuuleva toiminta. Hankkeen hakija ja osatoteuttaja ovat maakuntiensa aluekehittäjän roolissa avaintoimijoita koordinoimaan tietoa, toimenpiteitä sekä kokoamaan toimijoita yhteen Päijänteen alueen kestävän ja vastuullisen toimialarajat ylittävän toiminnan edistämiseksi.

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus.


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

154.760,00 €

Julkinen tuki

139.284,00 €