Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Maaseudun vajaakäyttöiset kiinteistöt resurssiviisaasti tuottamaan -tiedonvälityshanke

Maaseudun vajaakäyttöiset kiinteistöt resurssiviisaasti tuottamaan – tiedonvälityshanke välittää tietoa vajaakäyttöisten tuotantorakennusten sekä maa-, metsä- ja vesialueiden uusista käyttötarpeista ja -mahdollisuuksista, resurssitehokkuudesta ja -viisaudesta, ansaintalogiikkaratkaisuista osana tilan tulonhankinnan ja yrittäjyyden kehittämistä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Kanta- ja Päijät-Hämeen maatilatalouden harjoittajat ja maatila- ja metsäkiinteistöjen omistajat. Toisena kohderyhmänä ovat potentiaaliset eri toimialoja ja harrastelajeja edustavat ja kiinteistöjä käyttävät tahot, jotka hakevat erilaisia tila- ja aluekäyttöratkaisuvaihtoehtoja.
Taustalla on maatalouden rakennemuutos, jonka seurauksena hyväkuntoisia tuotantorakennuksia jää tyhjilleen kiihtyvällä vauhdilla. Maatiloilla on myös monia hyödyntämättömiä maa-, metsä-, vesi- ja ranta-alueita. Kiinteistöjen eri käyttömuodoille on kysyntää ja asiakastarpeiden tyydyttämiseen löytyy erilaisia ratkaisuja.
Tavoitteet:
1) Edistää kiinteistöresurssin uusiokäyttöä maatilatalouden ulkopuolisten asiakaskohderyhmien käyttötarpeisiin
2) Parantaa maatilan kilpailukykyä lisäämällä kiinteistöjen resurssiviisasta käyttöä
3) Lisätä eri toimialojen maaseututietoutta ja vuoropuhelua maaseudun yrittäjyysmahdollisuuksista
4) Edistää maaseudun elinkeinojen monipuolistumista.
Toteutusvaiheet:
1) Yhdistetyt info- ja tiedonhankintatilaisuudet yhteistyössä MTK-Hämeen ja paikallisyhdistysten kanssa
2) Aihepiirikohtaiset tiedonvälitystilaisuudet
3) Markkinapotentiaali- ja tilatarveselvitykset
4) Kumppanihaku- ja kohtaamistilaisuudet
5)Benchmarkkaus
6) Tiedonvälitys yritys- ja hanketuista.
Tulokset/vaikutukset:
1) Pääkohderyhmälle uusia ideoita, uutta tietoa, uutta tulovirtaa ja yrittäjyyttä
2) Maaseutuyrittäjien valmius hyödyntää vajaakäyttöisiä kiinteistöresursseja lisääntyy
3) Eri toimialatahojen lisääntynyt maaseututietous mahdollistaa uusien kiinteistökäyttömuotojen synnyn ja sitä kautta uuden tulovirran ja yrittäjyyden maaseutuyrittäjille.
Hankkeen toteutuksesta vastaa asiantuntija- ja kehitysyritys AF-Innova. Pääyhteistyökumppani on MTK-Häme ja hankealueen MTK-paikallisyhdistykset.

Yhteystiedot

Osusukunta AF-Innova
Harto Ylitalo
harto.ylitalo@af-innova.fi
puh. 044 5885781


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Osuuskunta AF-Innova

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

180.000 €

Julkinen tuki

180.000 €