Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Liiketaloudellinen ja kannattava metsänomistajuus

Energia- ja ainespuun kysynnän kasvua on ennustettu lähivuosille, ja onkin mahdollista, että erityisesti Etelä-Suomessa kilpailu puuraaka-aineesta kiristyy merkittävästi. Tässä tilanteessa on tärkeää vahvistaa puuntarjontaa tukevia tekijöitä. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä tässä on yksityismetsien puun tarjonnan edistäminen, johon voidaan vaikuttaa kehittämällä yrittäjämäisen metsänomistuksen toimintaedellytyksiä. Hankkeen tavoitteena on parantaa metsänomistajien (erityisesti uusien ja etäällä metsästään asuvien) metsätaloudellista osaamista ja samalla kehittää yksityismetsänomistusta liiketaloudellisin painotuksin. Hankkeessa välitetään taloustietoa metsänomistajille – tavoitteena kannattava puuntuotanto, joka johtaa metsänomistajien aktivoitumiseen, metsien hoidon tehostumiseen ja puun tarjonnan lisääntymiseen hankkeen toiminta-alueella. Ensisijaisina hyödynsaajina ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet metsänomistajat, mutta hanke hyödyttää myös metsäteollisuutta, metsänomistajien neuvonta- ja edunvalvontajärjestöjä sekä alan kone- ja laitevalmistajia. Hankkeessa tiedotetaan ja kampanjoidaan kannattavan metsätalouden puolesta yleisötilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Erityishuomion kohteena ovat uudet ja etämetsänomistajat, ja tavoitteena on tiedotuskampanjan tukemana käynnistää noin kymmenen vertaisryhmää, joissa osanottajat ratkaisevat valmentajan ohjaamina omien metsiensä kannattavuuskysymyksiä. Vertaisryhmien toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti sekä fyysisiä että virtuaalisia oppimisympäristöjä. Samalla otetaan käyttöön metsätalouden johtamista ja suunnittelua palvelevat, sähköiset ja mobiilit työkalut.

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Työtehoseura ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

172.042,80 €

Julkinen tuki

154.838,52 €