Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hämeen Ilvesreitin kehittämishanke

Hämeen Ilvesreitti on maakunnallinen ulkoilureitistö. Pituudeltaan se on noin 250 km ja sijaitsee kaikilla Kanta-Hämeen seuduilla. Reitti kulkee Hämeenlinnan, Riihimäen, Tammelan ja Lopen kunnissa. Reitti on nykyiselläänkin merkittävä maakunnallinen ja alueellinen vetovoimatekijä. Reitistöä ja olosuhteita edelleen kehittämällä sen merkitystä voidaan nostaa entistä suuremmaksi. Olosuhteiden kehittäminen tuo lisää mahdollisuuksia myös reitistön matkailu- ja elinkeinopoliittiseen näkökulmaan. Kuntien yhteisellä Leader-rahoitteisella hankkeella on tarkoitus toteuttaa reitistöä parantavia ja käyttäjiä palvelevia kehittämistoimenpiteitä. Hankkeen kautta tehtäviä kehitystoimenpiteitä olisivat uusien käyttäjäryhmien huomioiminen reitistöllä (sopimuksissa ja käytännössä): maastopyöräilijät, tapahtumat ja kilpailut. Reitistölle laaditaan yhtenäistämissuunnitelma, kartoitetaan opasteet ja käyttäjälaskureiden paikat. Lisäksi suunnitellaan reitistön vaatimustasoluokitus ja tehdään turvallisuusasiakirja. Lisäksi hankkeen kautta kartoitetaan, suunnitellaan ja toteutetaan lyhyitä muutaman tunnin tai korkeintaan päivän kestäviä rengasreittejä perheille ja vähemmän ulkoileville. Lisäksi reittisopimuksia päivitetään ja yhdenmukaistetaan koko
Ilvesreitistön alueella. Tällä hetkellä sopimuskäytäntö on kirjava ja uusimistarpeita on koko reitistöllä. Tämä edellyttää maanomistajien kontaktointia ja sopimusten tekemistä maanomistajien kanssa. Hankkeelle palkataan projektityöntekijä /työntekijöitä. Ohjaus- ja projektiryhmien edustus koostuu kaikista Ilvesreitin kunnista ja Hämeen Virkistysalueyhdistyksen sekä toimintaryhmien edustajista. Toiminta-alueena on Tammelan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki ja Lopen kunta. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on kuntien asukkaat sekä muut reitistön ulkopaikkakuntalaiset luontoliikuntaharrastajat sekä matkailuyrittäjät ja matkailijat.

Yhteystiedot

LOPEN KUNTA
Yhdystie 5
12700 LOPPI


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lopen kunta

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

57.180,00 €

Julkinen tuki

51.462,00 €