Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Aja! – Nelivetoalueen raviurheilun nuorisotoiminnan kehittäminen

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry käynnisti Raviurheilun nuorisotoiminta hankkeen avulla Suomen raviurheilun nuorisotoiminnan maaliskuussa 2000. Tämän jälkeen nuorisotoimintaa on raviradoilla harjoitettu pitkälti vapaaehtoisvoimin ja toiminnassa on ollut suuria ailahteluita. Keskusjärjestö toteutti muutama vuosi sitten alueellista nuorisotoiminnan pilotin, minkä pohjalta on lähdetty suunnittelemaan Nelivetoratojen (Forssa, Tampere, Riihimäki) alueelle omaa mallia raviurheilun nuorisotoiminnalle.
Alueelle puolen työaikansa antava nuorisokoordinaattori kokoaa porukan ja johtaa ohjaajien toimintaa niin, että ohjaajilla olisi valmiit materiaalit sekä ohjelmarungot aina jokaista kerhokertaa varten. Koordinaattorin on tarkoitus pitää alueella yhteisiä kehitystapaamisia.
Hevosten ja ponien kanssa tekeminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Hevosen ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen on todettu vahvistavan lapsen ja nuoren tunteiden käsittelytaitoa, itsetuntoa sekä elämänhallintaa. Raviurheilun nuorisotoiminta tarjoaa matalankynnyksen harrastusmahdollisuuden lapsille ja nuorille, jolloin toiminnan keskiössä ei ole osallistujien taustat tai taloudelliset asemat yhteiskunnassa vaan hevonen tai poni. Nelivetoratojen hankkeessa alueen nuorisotoiminta jaetaan kahteen osioon, joista toinen on kerhotoimintaa ja toinen
poniravikoulutoimintaa. Kerhotoiminta järjestetään ravien yhteydessä alueen raviradoilla ja poniravikoulutoiminta jokaisen radan oman yhteistyökumppanin tiloissa.
Hankekauden aikana puhtaan kerhotoiminnan kulut katetaan osallistujamaksuina, jolloin kerhomaksuihin ei muodostu korotuspaineita hankkeen päättymisen jälkeen. Alueen raviradoille kulut jakautuvat hankeaikana omarahoitusosuuden osalta ravipäivien suhteessa. Toiminnan vakiinnuttaminen on hankkeen aikana toiminnan keskiössä.

Yhteystiedot

FORSSAN SEUDUN HIPPOS RY
Pilvenmäentie 7
30420 FORSSA


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Forssan seudun Hippos ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

LounaPlussa ry

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

77.500,00 €

Julkinen tuki

62.000,00 €