Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE 2)

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä maaseudun mikroyrityksille ja maaseudun menestykselle. Energia-ala elää murrosta ja yritykset hyötyvät uudesta tiedosta. Konkreettinen soveltava ja vertaileva tieto energiaratkaisuista mikroyrityksissä on tarpeellista yrityksille, koska investoinnit ovat yleensä pitkäikäisiä ja niiden vaikutuksista ei ole mikroyritysten näkökulmasta riittävästi tietoa. Investoinnit energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentävät hiilijalanjälkeä mutta tuovat myös taloudellisia säästöjä. Samalla myös toimet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja EU:n ja kansallisia hiilineutraaliustavoitteita.

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE2 -hanke edistää tiedon ja osaamisen siirtämistä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian investoinneista sosiaali- ja terveysalan (sote)- ja palvelusektorin pien- ja mikroyrityksille Hämeessä. Hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanketta toteutetaan 1.6.2022–30.6.2024.
Hankkeessa rakennetaan yritysten käyttöön energiainvestointien arviointityökalu, jossa otetaan myös huomioon yritysten erilaiset vuorokautiset toiminta-ajat. Hanke levittää toimialakohtaista tietoa laajemmin yrityksille energiaratkaisuihin liittyvien mahdollisuuksien vaikutuksista ja uusiutuvan energian investointien takaisinmaksuajoista. Hanke julkaisee tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista mediassa, blogeissa ja ammattilehdissä. Hankkeessa tuotettua tietoa jalostetaan myös sidosryhmien, kuten tiedeyhteisön ja kehittämistoimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

mika.keski-luopa@lab.fi

p. 0447085241


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2022

Kustannusarvio

199969.56

Julkinen tuki yhteensä

199969.56

Teemat

  • Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu