Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

HITU – Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa eri tavoin yhteiskunnan toimiin sään ääri-ilmiöiden ja luonnon monimuotoisuuden muutosten kautta. Ilmastoturvallisuus on kokonaisturvallisuuden osa-alue, johon pitää kiinnittää erityistä huomiota myös maaseudulla. Eri toimijoiden ja päätöksentekijöiden yhteistyön lisäämistä varautumisessa tulee kehittää, jotta asukkaat ja paikallisyhteisöt tulevat mukaan nykyistä enemmän.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, miten hämäläinen maaseutu voi varautua ilmastonmuutokseen. Hankkeessa pyritään löytämään juuri Hämeeseen kohdistuvat ilmastoriskit, tarkentamaan niitä pienemmille alueille ja tiedottamaan tämän pohjalta toimijoita ja asukkaita varautumismahdollisuuksista.

Hankkeen toimenpiteissä sovelletaan paikkatietoa, aiempia tutkimuksia ja selvityksiä, jotta saadaan alueellisesti tarkennettu ilmastoriskikartoitus. Metsistä tehdään oma selvitys niiden ympäristövaikutusten ja alueellisen merkittävyyden vuoksi. Kartoitusten perusteella valitaan maaseudulta erilaisia pilottialueita, joilla tehdään tarkempia mallinnuksia juuri sen alueen riskeihin varautumisesta ja ennaltaehkäisystä yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Erilaisissa infotilaisuuksissa levitetään tietoa ilmastoturvallisuudesta. Informaatiomuotoilua käytetään apuna herättävään viestintään.

Hankkeen tuloksena saadaan alueellisesti tarkennettuja karttoja ja niihin liittyviä selostuksia ilmastoriskeistä sekä toimintamalleja uhkatilanteissa. Lisäksi tuotetaan sidosryhmille kohdennettua viestintämateriaalia varautumisen tueksi.

Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Suomen metsäkeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.12.2023 ja sen budjetti on 297 102 euroa. Hanketta toteutetaan Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnissa.

Yhteystiedot

mari.sarvaala@lab.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Rahoitusohjelma

Siirtymäkauden rahoitus 2021-2022

Alkamisvuosi

2021

Kustannusarvio

297101.68

Julkinen tuki yhteensä

297101.68

Teemat

  • Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu