Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Yritystuissa pieniä muutoksia tulevassa CAP-suunnitelmassa

Hämeen ELY-keskuksen maaseudun yritystukien rahoitusasiantuntija Kari Palvaila kävi CAP-suunnitelman läpi ja koosti uuden kauden yritystukien osalta keskeisimmät muutokset alle.

— Jäljempänä esitetyt tiedot tulevan ohjelmakauden muutoksista pohjautuvat Valtioneuvoston 16.12.2021 hyväksymään CAP-suunnitelmaan joka on jätetty Komission käsittelyyn. Muutokset tähän ovat siis vielä mahdollisia, Palvaila muistuttaa.

Kuluneen kauden yritystukien lukuja voit tarkastella tämän linkin infograafista (pdf) sekä alta.

ELY-keskuksille uutena tukimuotona tulossa kehittämistuki

ELY-keskuksesta haettavat Investointituet säilyvät pääosin saman suuntaisina kuin ne ovat olleet päätyvällä ohjelmakaudella. Yritystuet rajautuvat jatkossa vain tukikelpoiselle maaseutualueelle, jonka ELY-keskukset määrittelevät yhdessä alueen Leader-ryhmien kanssa.

— Muun yritystoiminnan osalta tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista voi jatkossa olla enintään 1 500 000 euroa. Tämän yli meneviin kustannuksiin ei myönnetä tukea, Palvaila kertaa.

Kehittämistukea esitetään uutena toimenpiteenä tulevalle ohjelmakaudelle. Tukea maaseutuyritysten kehittämiseen (innovointi) voidaan myöntää esityksen mukaan Tietämyksen vaihtoa ja tiedon levittämistä koskevasta toimenpiteestä enintään 50 % hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärän ollessa enintään 100 000 euroa.

Maataloustuotteiden jalostuksen osalta yhteisinvestointeja on mahdollista tukea myös jatkossa 40 % tukitasolla.

ELY-keskukset voivat edistää yritystoiminnan käynnistämistä maaseutualueella käynnistämistuella. ELY-keskusten myöntämä käynnistystuki voi kohdistua vain maatilojen toiminnan monipuolistamiseen maatalouden ulkopuolelle tukemalla konsultointi- ja asiantuntijapalveluita. Tuki voi olla enintään 10 000 euroa.

Leader-toimenpiteestä voidaan jatkossa myöntää muun kuin maataloustoimintaa koskevan yritystoiminnan päätoimisen yrittämisen käynnistämiseen maaseutualueilla enintään 7 500 euroa käynnistystukea.

Tukea pienempään toimintaan ja kokeiluihin Leader-ryhmistä

Leader-ryhmien tarjoama uusi Innovointi ja valmennuspalvelut -toimenpide voi kohdistua uuden yritystoiminnan suunnitteluvaiheeseen 1 000 euron tuella. Suunnitteluvaiheen jälkeen tuen hakemisen valmistelua ja liiketoimintasuunnitelman valmistelua Leader-ryhmät voivat edistää 2 000 euron tuella.

Leader-ryhmät voivat tukea myös rajattua yrittäjyyskokeilua 2 500 euron tuella. Lisäksi Leader-ryhmät voivat olla mukana tukemassa maatalouden kokeiluja 2 500 – 7 500 euron tapauskohtaisella tuella.

Yrittäjyyskokeilujen lisäksi Leader-ryhmien on mahdollista tukea osa-aikaisen yrittämisen tai kokoaikaisen yrittämisen käynnistämistä. Leader-ryhmät voivat myöntää tukea osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen 5 000 euroa ja kokoaikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen 7 500 euroa.

Leader-ryhmät voivat myös jatkossa edistää osa-aikaista ja päätoimista yritystoimintaa maaseutuyritysten kehittämiseen tarkoitetulla 3 000 euron tuella enintään kolme kertaa (innovointi- ja valmennus) sen jälkeen, kun uusi yritystoiminta on vakiintunut.

Investointien osalta Leader-ryhmät voivat jatkossa tukea aineellisia ja aineettomia investointeja enintään 100 000 eurolla tukikelpoisisten kustannusten puitteissa.

Kaikki