Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Ympäristöhankkeiden kokoontumisajot, Valkeakoski

Aika: tiistai 29.5.2018 klo 10-14
Paikka: Päivölän opisto, Severi-Sali, Päivöläntie 52, 37770 Tarttila Valkeakoski
Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset ja Vanajavesikeskus toivottavat alueillaan toimivat hankkeet tervetulleiksi esittelemään työtänsä ja tavoitteitansa. Jos hankkeesi tavoitteet tukevat viisasta vesienhoitoa laajasti ymmärrettynä, olet kohderyhmää. Tullaan tutuiksi, katsotaan tulevaisuuteen ja mietitään yhteisiä polkuja!
Kokoontumisajoissa ei pönötetä paikallaan vaan liikutaan puheenjohtajan
opastamana kokoustilassa teemasta toiseen.
Etukäteisvalmistautuminen:
– Tee ja tulosta hankkeestasi A3-kokoinen posteri.
– Varaudu esittelemään hankettasi noin 3 minuutin ajan suullisena esitykse-
nä ilman AV-laitteita posterisi avulla.
– Mieti mihin alla olevista ryhmistä hankkeesi teemaltaan/tavoitteeltaan
parhaiten sopisi.
– Mieti valmiiksi kysymyksiä hankerahoittajille koskien myös tulevaa EU-
ohjelmakautta.
Ohjelma:
9.30 Aamupäiväkahvi ja sämpylä
Postereiden esillepano
10.00 Tilaisuuden avaus
10.10 Jakautuminen ryhmiin hankkeiden teeman mukaan
10.15 Hankkeisiin tutustuminen (suulliset esitykset)
Ryhmä 1 Maatalous ja vedet
Ryhmä 2 Metsätalous, turvetuotanto ja vedet
Keskustelua ja yhteenveto
11.05 Ryhmä 3 Muut valuma-aluehankkeet ja vesistökunnostus (hulevedet, padot, kalat, jätevedet, haitalliset aineet jne.)
Ryhmä 4 Vesistömatkailu, virkistyskäyttö, verkostojen kehittäminen ja muu kuin
ryhmien 1-3 biotalous
Keskustelua ja yhteenveto
11.55 Lounastauko ja verkostoitumista mahdollisuus syödä omakustanteinen lämmin lounas Päivölän ruokalassa
(etukäteisilmoittautuneille) tai syödä järjestäjien tarjoamia hedelmiä
12.40 Hankkeisiin tutustuminen (suulliset esitykset), jatkuu
Ryhmä 5 Luonto, maisema, kulttuuriympäristö, harvinaiset tai haitalliset lajit, inven-
toinnit jne.
Keskustelua ja yhteenveto
13.05 Rahoittajien puheenvuorot ja kysymykset rahoittajille
13.25 Tutustuminen kiinnostavimpiin postereihin ja vapaata ideakehittelyä
13.40 Päivän yhteenveto ja uusien ajatusten kiteytys pj. ja osallistujat
14.00 Hyvää kotimatkaa
Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 18.5.2018 kello 12.00 mennessä
osoitteella heini-marja.hulkko@ely-keskus.fi.
Jos haluat syödä lounasta omarahoitteisesti, kerro siitä ilmoittautumisen yhtey-
dessä.
Lisätietoja antaa hydrobiologi Heini-Marja Hulkko Hämeen ELY-keskuksesta
heini-marja.hulkko@ely-keskus.fi