Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Yhdistysviestinnän ei tarvitse olla monimutkaista

Leader LounaPlussa ry järjesti syksyllä Lokakuun luentosarjan hanketoimijoille. Yhdessä luentosarjan osassa käsiteltiin yhdistysviestintää. Luennon piti Johanna Veijanen, Pirkanmaan viestintähankkeen tiedottaja. Hämeenraitti virittäytyi linjoille kuuntelemaan ja pisti luennon tärkeimmät viestit ylös.

Yhdistysten suurin este viestinnälle on Veijasen mukaan se, ettei yhdistysten jäsenillä ole aikaa tai kiinnostusta viestintään. Toisaalta yhdistyksissä ei ole aina myöskään muistettu keskustella viestinnästä tai miettiä kuka yhdistyksen viestinnästä vastaa.

— Viestintään pitää olla motivaatiota. Pienilläkin asioilla voi saada paljon aikaan, kunhan vain on yhdessä sovittua miten ja missä viestitään ja kuka on viestinnästä vastuussa, Veijanen sanoo.

Yleisesti viestintää ei kannata miettiä liian monimutkaisesti ja vaikeasti vaan lähteä liikkeelle yksinkertaisista asioista tai vaikkapa pienistä onnistumisista. Asioista kannattaa mieluummin viestiä kuin olla viestimättä, Veijanen jatkaa.

— Jos vaikka yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tai tulee mieleen muuta mukavaa asiaa, vaikka muisteluja edelliseltä vuodelta, niin ne kannattaa kyllä jakaa, Veijanen herättelee miettimään mistä kaikesta voi kertoa, vaikka asia ei juuri sillä hetkellä tapahtuisikaan tai se tuntuu liian pieneltä asialta kerrottavaksi.

Viestintää kannattaa suunnitella yhdessä

Yhdessä voi miettiä muun muassa kaikkia mukana olevia toimijoita ja ottaa heidät mukaan viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Hallitukset, toimikunnat ja jäsenet voivat esimerkiksi kaikki toimia yhdistyksen viestijöinä sovitusti samalle tai eri kohderyhmille.

Kerran vuodessa voi yhdistykselle tehdä lyhyen viestintäsuunnitelman, johon kirjataan ylös ainakin se miksi teemme viestintää, kenelle se on suunnattu ja kuinka usein viestitään sekä miten erotumme muista. Viestintäsuunnitelman ei tarvitse olla monimutkainen vaan perusasiat riittävät.

— Miettikää myös yhdistyksen visuaalista linjaa sekä sitä miten tietoa viestinnästä välitetään muille yhdistyksen jäsenille ja mistä uudet jäsenet löytävät suunnitelman, Veijanen muistuttaa.

Ensimmäiseksi viestiksi Veijanen ehdottaa oman motivaation miettimistä. Miksi sinä lähdit mukaan juuri tämän yhdistyksen toimintaan? Olipa vastaus sitten rakkaudesta lajiin, mukavat ihmiset tai vapaaehtoisuus voi oma motivaationlähde olla tärkeä viestiä myös eteenpäin toimintaan mukaan lähtemistä harkitseville.

Yksi hyvä perusviesti mitä jäsenille voi hyvin kerrata useamminkin on se, mitä he saavat yhdistykseltä itselleen. Viestintäsuunnitelmaan voi myös listata ideoita laajemminkin, yhdistyksen henkilöt, tapahtumat ja hankinnat ovat aina hyviä viestinnän aiheita.

Viestinnästä voi myös tehdä lyhyitä jäsenkyselyitä. Kyselyssä kannattaa Veijasen mukaan ainakin selvittää missä kanavassa haluat ottaa vastaan yhdistyksen viestintää, mitä jäsenet osaavat ja haluavat itse tarjota yhdistykselle sekä minkälaista toimintaa tai viestintää he toivovat yhdistykseltä.

Ilmaiset työkalut yhdistysten käyttöön

Yhdistyksen kannattaa selvittää mitä kaikkia ilmaisia ohjelmistoja se voi saada käyttöönsä. Veijanen listaa esimerkiksi Techsoup-organisaation kautta saatavan G-suite paketin, Google nonprofit -työkalut sekä Canvan ja Microsoftin nonprofit -ohjelmat.

— Microsoftilta yhdistys voi saada käyttöönsä esimerkiksi Teamsin ilmaiseksi, Veijanen kertoo.

Facebook-ryhmiä ja facebookkia ylipäätään kannattaa käyttää esimerkiksi niin, että hallitukselle ja osallistujille on omat ryhmänsä. Yhdistyksellä kuitenkin kannattaa olla ehdottomasti omat sivut facebookissa, joissa voidaan jakaa esimerkiksi tapahtumia.

Perusohjelmien lisäksi internetissä on tarjolla useita ilmaisia ohjelmia, joilla voi hoitaa esimerkiksi aikataulujen sopimista (Doodle), kyselyitä (Menti) sekä tehdä erityyppisiä yhteisiä ideointeja (Padelt, Jamboard). Ideoita voi jakaa myös yhteisillä Pinterest gallerioilla. Pinterestissä voi myös ideoida yhdistyksen visuaalista ilmettä yhdessä.

Äänestämiseen on yhdistyksille kehitetty hiljattain suomalainen äänestykoppi.fi. Äänestyssovellus on maksullinen, mutta maksu on pieni.

Katso Johanna Veijasen diaesitys ja kerää sieltä lisää vinkkejä viestintään.

Lue lisää hyvistä viestinnän käytännöistä Hämeenraitin sivuilta.

Kaikki