Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Yhdessä tekoja! Ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua

Miksi ihmeessä Suomen ruokamatkailu pitäisi kehittää? Matkailija syö useita kertoja päivässä ja ruoka on tutkitusti keskeinen elementti matkakokemuksessa. Positiiviset, odotukset ylittävät kokemukset, jopa elämykset saavat matkailijan hymyilemään, tekemään uusintaostoksia ja jakamaan kokemuksia somessa.
Ruokakokemuksen myötä matkailija tutustuu paikalliseen elämäntapaan, kulttuuriin ja perinteisiin, lähiruokaan ja luonnonantimiin. Ruoan takia valitaan myös matkakohteita. Suomen matkailun kilpailukyvyn takia ruokamatkailua tulee kehittää.
Syksyllä 2018 alkanut Hungry for Finland  (H4F) – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden toimijoiden käyttöön yhtenäisiä työkaluja (tuotesuositukset ja päivitetty strategia) ja antamalla sparrausta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Valtakunnallisen ruokamatkailuverkoston toimintaa kehitetään pysyvän toiminnan suuntaan.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on koordinoinut valtakunnallista ruokamatkailun kehittämistä jo useita vuosia. Laajalla yhteistyöllä erityisesti matkailuyritysten kanssa on Suomelle laadittu ruokamatkailustrategia, jonka jalkautusta on tehty alueellisissa työpajoissa.
Työpajoissa tärkeimmiksi jatkokehittämisen toimenpiteiksi nousivat tuotteistaminen ja siihen oleellisesti liittyvät tarinat, elämyksellisyys ja asiakkaan osallistuminen sekä asiakasymmärryksen lisääminen. Näiden perustelujen myötä myös Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistamishanke käynnistyi syyskuussa 2018 ja se kestää syyskuuhun 2021. Hankkeen rahoittajana on EU:n maaseuturahasto.
Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä Visit Finlandin (Business Finland Oy) ja alueellisten toimijoiden kanssa. Visit Finland viestii suomalaisen ruuan vahvuuksista lukuisissa markkinointi- ja PR-toimenpiteissä ja vie kehitystyön tuloksina syntyviä ruokamatkailutuotteita kansainvälisille markkinoille matkailu 4.0 -ruokamatkailuprojektin toimenpiteissä.
H4F hankkeen Kick off pidetään Matka2019-messuilla 17.1.2019 klo 10.00-12.00. Innostavien puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa avataan vuoden 2019 ruokamatkailukilpailu, jossa haetaan kärkituotteita kansainvälisille matkailumarkkinoille sekä tuoteaihioita jatkokehittelyyn.
 
Lisätietoja:
Kristiina Havas, ruokamatkailun projektipäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, kristiina.havas@haaga-helia.fi, puh. 0500 688 332  www.hungryforfinland.fi
Kehittämistiimin jäseniä ovat Kristiina Adamsson ja Teemu Moilanen.

Kaikki