Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Videot edistävät Päijät-Hämeen luontomatkailua

LAMKin Muotoiluinstituutin valokuvauksen opiskelijat ovat tuottaneet videoita Mennään metsään -hankkeessa kehitettäviltä retkeily- ja luontoalueilta. Lisäksi on tehty koko aluetta yhdistävä Mielikin kuiskaus -video, joka pohjautuu tarinallistamisen ideaan ja osittain Päijät-Hämeen vaakunassa oleviin tarinaelementteihin – Vellamoon ja käkilintuun.
Laulun sanat tulevat Kalevalasta. Ajatuksena on, että veden emäntä Vellamo ja metsänhenki Mielikki kuvastavat Päijät-Hämeen erityispiirteitä ja ainutlaatuista luontoarvoa: jääkauden muovaamaa monimuotoista järvi- ja metsämaisemaa. Toisaalta jokainen voi kokea videon tarinan omalla tavallaan.

Katso uudet videot:

Näkyväksi tekeminen ja tuotteistaminen lisäävät alueen vetovoimaa
Kehitettävistä reiteistä on tuotettu suomeksi, englanniksi ja saksaksi reittikuvaukset, jotka on viety Keski-Euroopan suurimpaan luonto- ja liikuntamatkailuportaaliin: outdooractive.com-palveluun. Reittikuvausten yhteydessä on hyödynnetty hankkeessa tuotettuja kuvia ja videoita. Päijät-Hämeen retkeilyreitit ja -kohteet tuodaan näkyviksi ja helpommin saavutettaviksi digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin avulla.

Syksyn aikana järjestettiin kolme luontomatkailun kehittämistilaisuutta alueen matkailutoimijoille ja -yrityksille eri puolilla Päijät-Hämettä. Tilaisuuksien vetäjänä toimi Soila Palviainen, Visit Finland Akatemia Valmentajaverkoston jäsen, Entra Oy:stä. Tilaisuuksissa suunniteltiin ja tuotteistettiin omatoimisille matkailijoille eri matkailu- ja ohjelmapalveluyritysten palveluja yhteisiksi retkeilypaketeiksi ja esitemateriaaleiksi. Mielenkiintoisen palvelutarjonnan ja aktiviteettien avulla houkutellaan lisää matkailijoita alueelle.
Kaikki hankkeessa tuotettu viestintä- ja markkinointimateriaali, valokuvat sekä videot ovat alueen kuntien ja yritysten hyödynnettävissä.

Kuva: Johanna Jarva
Päijät-Hämeeseen rakennetaan laaduasta reittiverkostoa

Kehitettävien reittien kunnostus- ja parannustyöt ovat lähteneet käyntiin. Reittien ylläpidon ja huollon erilaisista kuntakohtaisista ratkaisuista on sovittu kuntien ja eri tahojen kanssa. Esimerkiksi Sysmän Kammiovuori on kunnostettu pitkälti talkootyöllä Vintturin kyläyhdistyksen voimin. Reittien kunnostus- ja parannustöiden kehittämisen parissa jatketaan edelleen kevätpuolella 2018.  Hankkeen tavoitteena on tuottaa myös maastoinformaatiota ja opastetaulujen sisältöä kehitettäville reiteille.
LAMKin liiketalouden opiskelijat ja hankkeen projektipäällikkö ovat tavanneet kyläyhdistysten väkeä ja alueen asukkaita ja keränneet tietoa sekä tarinoita retkeilyreittien varrelta. Näitä tarinoita hyödynnetään muun muassa reittikohtaisten opastetaulujen tuottamisessa. Tarinallistamisessa hyödynnetään ensisijaisesti jo olemassa olevaa tarinallisuutta – mikä on ainutlaatuista ja merkityksellistä, mutta jäänyt piiloon.
Pääkuva: Johanna Jarva
 
Kansantaru Tiirismaalta

Kukko ajoi pirun pois pesältään

 

Tiirismaalla sijaitsi muinoin Tiirismäen tila, jonka kookas kukko aloitti päivänsä kiekumalla kovaäänisesti aina viiden aikaan aamuvarhaisella. Lähitienoilla asusteleva Pirunpesän piru oli kovin aamu-uninen eikä herännyt hyvillä mielin joka aamuiseen kukon metelöintiin. Lopulta piru tuskastui lopullisesti kukon kiekumiseen ja muutti pois. Niinpä piru lähti Pirunpesästä ikuisiksi ajoiksi, eikä ole palannut koskaan enää takaisin.
Kuva: Iida Hollmen

Kaikki