Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Vanha tila uuteen käyttöön

Hämeessä pyritään edistämään vajaakäyttöisten maatilakiinteistöjä uusiokäyttöä. Samalla pyritään hyödyntämään uusiokäytön synnyttämät uudet tulonhankintamahdollisuudet alueen viljelijöille ja maaseutuyrittäjille. Tietoa asiasta jakaa ja tuottaa Vajaakäyttöiset maatilakiinteistöt tuottamaan -hanke.
Hanke sai alkunsa viljelijöiden yhteydenotoista. Toiminta aloitettiin jo vuonna 2009 Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla, joista se levisi myöhemmin myös Hämeeseen.
─ Otimme kopin viljelijöiden ideoista ja ajatuksista. Heidän mielestään tätä sektoria pitäisi tuoda esille enemmän, kertoo AF-Innovan kehitysjohtaja ja hankkeen vetäjä Harto Ylitalo.
AF Innova toteuttaa hanketta yhteistyössä MTK Hämeen kanssa. MTK Hämeen ja MTK paikalisyhdistysten kautta on sana saatu liikkumaan viljelijäkohderyhmässä luontaisella tavalla. Toiminta on saanut rahoitusta Hämeen ELY-keskukselta maaseuturahastosta.
─ Koska maatilakiinteistöjen uusio- ja vuokrauskäyttö ja näihin liittyvät tulonhankintamahdollisuudet ovat monelle viljelijälle vähemmän tuttu asia, on tällaisen toiminnan ehdoton edellytys julkisen tuen saaminen, Harto Ylitalo toteaa.
Uutta tietoa ja tuloa yrittäjille
Tiedonjakamisen tavoitteena on edistää tyhjien tuotantorakennusten sekä maa-, metsä- ja vesialueiden uusiokäyttö- ja resurssitehokkuusajattelua. Toiminta mahdollistaa uusien tulonhankintamuotojen syntymisen alueen maanviljelijöille ja muille maaseutuyrittäjille. Harto Ylitalon mukaan uusiokäyttöön liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita.
─ Rakennusten sekä maa- sekä ranta- ja vesialueiden uusio- ja vuokrauskäytön edellytys on, että kiinteistön sijainti on sopiva, se on hyvässä kunnossa ja soveltuu siihen käyttötarkoitukseen, mihin sitä on suunniteltu muutettavan, Ylitalo kertoo.
Hankkeen kautta viljelijät ja muut yrittäjät saavat ideoita ja vahvistusta omille ajatuksilleen. Kiinteistöjen erilaiset ansaintalogiikka- ja tulonhankintatavat ja niiden esilletuonti on merkittävä osa hankkeen toimintaa. Maatilatalouden ulkopuoliset käyttötarpeet ja niiden hyödyntäminen uudessa potentiaalisessa yritystoiminnassa tilalla vaativat kiinteistöjen käytön jalostamista, kehittämistä ja saneerauksen esille tuomista.
─ Viljelijät omistavat merkittävät kiinteistöresurssit, joten on hyvä pitää mielessä, mitä niillä voisi tehdä ja miten niitä voisi hyödyntää taloudellisesti. On myös muistettava, että uusiokäyttöideat vaativat aina tietyn kypsyttely- ja valmisteluajan, jolloin tulokset näkyvät viiveellä ja yleensä vasta muutaman vuoden päästä. Tämä on kuitenkin yleistä myös muussa yritystoiminnassa, Ylitalo painottaa.

Janakkalan Koirakerho ry toimii näissä uusiokäytössä olevissa vuokratiloissa.
Vuokratiloista helpotusta arkeen
Vajaakäyttöiset maatilakiinteistöt tuottamaan -hanke järjesti maaliskuun lopulla Lammilla tilaisuuden, jonka aiheena oli maatilarakennusten saneeraus ja vuokraus hevos- ja pieneläintoimintaan. Tilaisuuden järjestämisessä olivat mukana myös MTK Häme, Hippolis Oy, Suomen Kennelliitto ry ja Suomen Agilityliitto ry. Tietoa saatiin muun muassa maaseudun yritystuista, käyttötarkoituksen muutoslaskelmista, hevostallin ja koiraharrastustoiminnan pyörittämisestä vuokrakiinteistöissä sekä yhdistelmäsikalan saneerauksesta ja vuokrauksesta koira- ja kissahoito- ja hotellialan yrittäjälle.
Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Kari Palvaila kertoi päivän aikana, kuinka yritys voi saada tukea toimintaansa maaseuturahastosta. Tuen saantiin vaikuttavat muun muassa yritysmuoto, sijainti, toimiala ja kilpailutilanne lähialueella. Rahoitusta annetaan maaseutualueella kohdistuviin toimenpiteisiin kuten perustamiseen, kasvuun ja kehittämistoimintaan.
─ Rakennusten uusiokäyttöä voidaan tukea, kun on kyse yritystoimintaan kohdistuvasta rakennuksesta, Kari Palvaila selitti.
Tilaisuudessa todettiin, että yrityksen pyörittäminen vuokratiloissa on toimiva ratkaisu. Ratsastustalliyrittäjä Karoliina Kovasen mukaan suhde vuokranantajaan pitää kuitenkin olla kunnossa. Myös vuokrasopimus on tärkeä ja se velvoittaa molempia osapuolia.
─ Vuokraaminen on helppoa ja huoletonta ja saamme keskittyä toiminnassamme olennaiseen. Pelkät tilat eivät kuitenkaan takaa menestystä yrittäjälle. On hyvä muistaa oman yrityksen brändäys, asiakaspalvelu ja mielikuvamainonta, totesi Karoliina Kovanen Equillence Center Tavelasta.
 
Pääkuvassa Karoliina Kovanen ja Harto Ylitalo kertovat vuokrakäytön mahdollisuuksista.
Teksti ja kuvat: Jaakko Launonen/Hämeenraitti

Kaikki