Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Valtakunnalliset maaseutuhankkeet valittu

ELY-keskuksen tiedote 24.10.2017

ELY-keskukset ovat valinneet kaksi maaseutuohjelmasta rahoitettavaa valtakunnallista hanketta. Rahoitettavaksi valittiin Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) sekä Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi.
ELY-keskukset ovat valinneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta vuonna 2017 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Haku keskittyi kolmeen teemaan:

  1. Uuden hankintalain mahdollisuudet,
  2. palveluiden digitalisaation uudet mahdollisuudet ja
  3. maataloustuotannon kehittäminen.

Haussa esitetyistä kuudesta hankkeesta kaksi valittiin rahoitettaviksi.
Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA)
Hakija: Turun yliopisto, yhteistyökumppaneina Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Savon koulutuskuntayhtymä.
Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista pk-yrityksissä ja hankintoja tekevissä yksiköissä, jotta maaseudun yritysten kilpailukyky kasvaisi. Hanke haluaa luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää vuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintoja tekevien välillä. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka.

Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi

Hankkeessa kerätään, työstetään ja jaetaan tietoa, kuinka 1.7.2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista vaikuttaa maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen. Tärkeää on viestiä siitä, kuinka muutos voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa maaseudun pk-yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun pk-yritysten valmiuksia liikenteen ja kuljetusten muutokseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen.
 
 

Kaikki