Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet valittu

Energia- ja hyvinvointiyrittäjyys, ruoka, matkailu ja ilmastoponnistukset saavat vahvistusta uusista hankkeista

 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma rahoittaa koordinaatiohankkeita teemoista, joihin haetaan paljon maaseutuohjelman rahoitusta. Koordinaatiohankkeet auttavat saman teeman muita hankkeita toimimaan paremmin ja tehostavat näin koko maaseutuohjelman vaikuttavuutta.
ELY-keskukset ovat valinneet uudet koordinaatiohankkeet. 1.2.-6.4.2018 järjestetyssä haussa oli mahdollista esittää hankkeita, jotka liittyvät hyvinvointiyrittäjyyteen, maaseudun energiayrittäjyyteen, matkailuun tai ruokasektoriin. Lisäksi oli mahdollista esittää koordinaatiohanketta avoimeen teemaan. Haussa jätettiin kaikkiaan yhdeksän hakemusta, joista rahoitettavaksi valittiin viisi.

Vuonna 2018 käynnistyvät koordinaatiohankkeet

Maaseudun Energiayrittäjyys
Hanke viestii energiayrittäjyyden saralla saavutetuista tuloksista, jakaa tietoa uusista teknologioista sekä kokoaa toimijat yhteen työskentelemään maaseudun yritysten hyväksi. Hyödynsaajia ovat pienet yritykset ja mikroyritykset maaseudulla sekä uusiutuvaan energiaan ja energiayrittäjyyteen liittyvät hankkeet. Koordinaatio edistää maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista valtakunnallisesti: osaaminen, tiedonkulku, innovaatiot ja yhteistyö lisääntyvät, ilmastonmuutoksen hillintä tehostuu ja yrittäjyys monipuolistuu.
Hakija: ProAgria Länsi-Suomi ry, yhteyshenkilö Manu Hollmén

Maaseudun hyvinvointiyrittäjyys

Hyvinvointipalvelut tarjoavat kasvun ja monipuolistumisen mahdollisuuksia maaseutuyrittäjyyteen. Koordinaatiolla edistetään alan kehittämistä toimijoita törmäyttämällä ja yhteistyötä lisäämällä toimialojen rajapintoja ylittäen. Hanke viestii teemaan liittyvistä hankkeista, tutkimuksista sekä selonteoista, sekä kokoaa tuloksia ja vaikutuksia.
Hakija: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Elina Vehmasto

Ruokasektori

Tavoitteena on lisätä maaseutuohjelmaan liittyvien ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta. Koordinaatio panostaa yhteistyöhön sekä yhteisten kokonaisuuksien rakentamiseen ja nostaa esiin saavutettuja tuloksia ja vaikutuksia. Tärkein kohderyhmä ovat ruokasektoriin liittyvät hankkeet ja toimijat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Verkostojen kautta hyödynsaajina ovat keskisuuret ja sitä pienemmät yritykset sekä niiden kautta asiakkaat kuluttajista ammattilaisiin.
Hakija: Turun yliopisto, yhteyshenkilö Päivi Töyli

Rural Finland II

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on edistää maaseutuohjelman ja Matkailun tiekartan tavoitteiden saavuttamista valtakunnallisesti. Toiminnan yhteensovittamisella pyritään avoimeen yhteistyöhön, jossa strategiaperusteisesti yhdessä suunnitellaan kehittämistoimenpiteet, työnjako sekä aikataulu toimijoiden kesken. Koordinaation tuloksena matkailuyritykset sekä ruoka-, luonto- ja kulttuurimatkailun toimijat muodostavat aktiivisia ja avoimia verkostoja sekä yhdistävät kehittämisen voimavaroja, josta syntyy uusia kansainvälistymiseen tähtääviä palvelumalleja.
Hakija: Karelia ammattikorkeakoulu, yhteyshenkilö Raija Ruusunen

Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE)

Koordinaatiohanke tukee ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvien alueellisten hankkeiden työtä sekä lisää yhteistyötä ja verkottaa toimijoita. Se välittää tutkimustietoa ja tietoa hallinnon linjauksista hanketoimijoiden käyttöön sekä tuottaa monikanavaista viestintää hanketoimijoiden, viljelijöiden, neuvojien ja opiskelijoiden tueksi ilmastonmuutokseen varautumiseksi. Koordinaatio tukee sekä maatalouden ilmastoratkaisujen kehittämistä, että myös laajemmin maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä.
Hakija: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Riitta Savikko
Rahoituspäätökset ovat tässä vaiheessa ehdollisia. Hakijoilta edellytetään päätettyjen rahoituskehysten varaan rakennettua hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota.
 

Kaikki