Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Valtakunnalliset hankkeet valittu

ELY-keskukset ovat valinneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Nyt valitut hankkeet käynnistyvät vuoden 2018 aikana. Hakujaksolla 12.3.–4.5.2018 jätettiin kaikkiaan kymmenen hakemusta, joista rahoitettavaksi valittiin seitsemän hanketta.
Kasvualojen ja uusien elinkeinoalojen kehittäminen:
SUPERHYVÄ – Uusilla avauksilla menestykseen
Tavoitteena on auttaa elintarvikealan yrityksiä kehittämään hyvinvointituotteisiin liittyvän markkinatiedon, uuden raaka-ainetietouden, tuotekehityksen ja valmistusteknologioiden avulla uusia tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat saavuttaa uutta liiketoimintaa ja parantaa kannattavuuttaan. Hyvinvointituotteita ovat mm. kasvistuotteet, erityisruokavaliotuotteet, ravintolisät, funktionaaliset tuotteet, superfood-tyyppiset tuotteet, hyönteistuotteet sekä luonnonkosmetiikka ja syötävä kosmetiikka. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla sijaitsevat pienyritykset.
Hakija: Foodwest Oy, yhteyshenkilö Eeva-Liisa Häkli
Luomubuumi -Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella
Kasvava luomukysyntä tarjoaa paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä maatiloille että kotimaisille elintarvikeyrityksille, joista valtaosa on maaseudun pieniä toimijoita. Päätavoitteena on rohkaista maaseudun yrittäjiä ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevia näkemään luomun kasvava kysyntä ja sen tarjoamat mahdollisuudet sekä lisätä suomalaisten luomuelintarvikkeiden ja luomuluonnontuotteiden tuotantoa.
Hakija: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Sari Iivonen
Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen
Hankkeessa haetaan uusinta tietoa hyönteisalan yrittäjyyteen liittyen. Saatua tietoa jaetaan alueilla tarkoituksena lisätä hyönteisalalla aloittavien tai uutta liiketoimintaa suunnittelevien yritysten ymmärrystä hyönteisalan erityispiirteistä sekä mahdollisuuksia hyödyntää alueellisia vahvuuksia sekä arvoverkkoja.
Hakija: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Susanne Heiska
More than honey / Muutakin kuin hunajaa
Tavoitteena on tuottaa Suomen oloihin sopeutuneiden mehiläisemojen kasvattamiseen sekä mehiläispesän muiden tuotteiden (kuhnuritoukat, perga, siitepöly, propolis, emomaito, mehiläisvaha) laadukkaaseen tuottamiseen ja kaupallistamiseen liittyvää osaamista. Hankkeessa syntyy yhteistoimintaa, jonka ansiosta Suomen mehiläistarhauksen kannattavuus ja kilpailukyky paranevat ja alan koulutuskanavat monipuolistuvat.
Hakija: Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry, yhteyshenkilö Stanislav Jas
Kansainvälisen osaamisen kehittäminen liiketoiminnassa:
Export Factory for Bio-Forestry
Tarkoituksena on koota osaajia EXPORT FACTORY – vientitoiminnan kiihdyttämöön, joka auttaa metsäbiotalouden yrityksiä kansainvälistymään. Tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä yritysten oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi. Hankkeessa tämä tieto jaetaan neuvontaan ja koulutukseen osallistuvien yritysten kanssa ja sovitetaan se yhdessä liiketoiminnan tarpeisiin.
Hakija: Suomen metsäkeskus, yhteyshenkilö Jouni Silvast
MarketWise -kansainvälisen markkinatiedon välityshanke
Hanke välittää kansainvälistä markkinatietoa elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille. Tavoitteena on yritysten tuotekehityksen, innovoinnin ja kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen tiedonvälityksen keinoin. MarketWise -hanke seuraa vientimarkkinoiden kehitystä, analysoi ja välittää tietoa yrityksille helposti saatavilla olevassa muodossa. Hankkeen tuloksena elintarvikealan yleinen kansainvälisen markkinaymmärryksen taso nousee ja yritykset saavat paremmat valmiudet korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen kansainvälisille markkinoille. Hanke aktivoi yrityksiä viennin uralle ja parantaa siten etenkin maaseudun yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksiä.
Hakija: Fennopromo Oy, yhteyshenkilö Eeva-Liisa Lilja
Hungry for Finland – Ruokamatkailun tuotteistaminen
Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Hungry for Finland – ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanke tehostaa asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä.
Hakija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö Kristiina Havas
Rahoituspäätökset ovat tässä vaiheessa ehdollisia. Hakijoilta edellytetään päätettyjen rahoituskehysten varaan rakennettua hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota.
 

Kaikki