Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Valtakunnallinen hanketyö verkostoi ja parantaa yhteistyötä

Maaseutuohjelman rahoittamat valtakunnalliset ja koordinaatiohankkeet tiivistävät verkostoja tiettyjen teemojen ympärille. Ne parantavat yhteistyötä. Monikanavainen, ammattimaisesti toteutettu viestintä on avainasemassa hankkeiden onnistumisessa, toteaa vastavalmistunut arviointi.
Digitaalisuuden ja monikanavaisen viestinnän tärkeys on korostunut kuluvalla ohjelmakaudella valtakunnallisessa hanketyössä. Siksi hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisikin korostaa ammattitaitoista viestintää sekä varata viestinnälle tarpeeksi resursseja. Tämän lisäksi on hyvä tiedostaa jalkautumisen merkitys, sillä alueellisilla toimilla edistetään merkittävästi valtakunnallista vaikuttavuutta ja hankkeen onnistumista.
Valtakunnalliset hankkeet
Valtakunnalliset hankkeet edistävät maaseutuohjelman tavoitteita. Käynnissä olevat hankkeet tukevat erityisesti osaamista, innovaatiota, yhteistyötä, maaseudun yritystoimintaa sekä palveluita. Parhaan hyödyn saamiseksi tulisi hankkeiden teemojen ja tavoitteiden olla tiukemmin kytketty maaseutuohjelmaan ja sen SWOT-analyysiin.
Valtakunnallinen hanketoiminta luo lisäarvoa maaseudun kehittämiseen tuottamalla laadukasta, toimialaa hyödyttävää tietoa sekä kehittämällä toimialoja laajasti. Lisäksi valtakunnallisten hankkeiden medianäkyvyys ja hankkeessa käytetty valtakunnan tason osaaminen tuovat lisäarvoa.
Valtakunnalliset hankkeet tarvitsevat alueellisia kontakteja sekä alueellisia toimia, jotta toimijoita pystytään aktivoimaan eri alueilla. Valtakunnallista kattavuutta ja toimintatapoja tulisi miettiä tarkkaan jo hakuvaiheessa, jotta toteutuksessa voi keskittyä itse asiaan.
Koordinaatiohankkeet
Koordinaatiohankkeet ovat pystyneet vaikuttamaan hankkeiden suunnitteluun ja sitä kautta myös suitsimaan päällekkäistä kehittämistä. Sidos- ja kohderyhmät ovat kohtalaisen tyytyväisiä koordinaatiohankkeiden toimintaan. Koordinaatiohankkeet ovat kaiken kaikkiaan kyenneet edistämään teemojaan koko maan laajuisesti. Niiden ansiosta toiminta eri teemoissa näyttää myös kehittyneen myönteiseen suuntaan ja verkostojen yhteistyö on koordinaatiohankkeiden toiminnan myötä vahvistunut.
Tiedon kokoaminen ja viestintä ovat korostuneet koordinaatiohankkeiden tekemisessä ja onnistumisissa. Hankkeet ovat onnistuneet välittämään pääsääntöisesti hyvin tietoa omille kohderyhmilleen. Lisää tietoa kaivataan kuitenkin koordinaatiohankkeiden avulla teemaa edistävien hankkeiden toiminnasta, erityisesti tuloksista ja hyvistä käytännöistä. Lisäksi koordinaatiohankkeiden tulisi kiinnittää huomiota teemaansa edistävien hankkeiden verkottamiseen keskenään.
Valtakunnalllisen hanketyön hallinnointi
Hämeen ELY-keskus on onnistunut valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden hallinnoinnissa. Kaksivaiheinen haku (ideahaku, jota seuraa varsinainen hankehaku) nähtiin hyväksi valtakunnallisille hankkeille.
Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden teemojen määrittely on suurelle yleisölle epäselvää. Teemojen valintaprosessia tulisi tehdä läpinäkyvämmäksi ja osallistavammaksi. Lisäksi strategisia kytkentöjä ja synergioita tulisi kehittää linkittämällä teemat hallituksen kärkiohjelmiin, maaseutua koskettaviin strategioihin sekä muuhun valtioneuvoston tai MMM:n hallinnonalan tutkimus- ja hankerahoitukseen.
Koordinaatiohankkeiden ja valtakunnallisten hankkeiden olisi hyvä käynnistyä heti ohjelmakauden alussa, jotta niiden strateginen vaikutus teemansa kehittämiseen olisi suurin. Hankkeiden suunnitteluvaiheessa tulisi kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota toimenpidelogiikkaan sekä hankkeiden seurantaan.
*
Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arvioinnin tilasi maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteuttivat aluekehittämisen konsulttiyhtiö MDI ja TK-Eval. Arvioinnissa perehdyttiin ohjelmakausiin 2007–2013 ja 2014–2020.
Hankkeiden hakuprosessista ja hallinnoinnista vastaa MMM:n valtuuttamana Hämeen ELY-keskus.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmissa 2007–2013 ja 2014–2020 valtakunnalliseen hanketoimintaan on osoitettu yhteensä 22 miljoonaa euroa julkista rahoitusta. Tästä edellisen ohjelmakauden osuus on 10 miljoonaa euroa ja käynnissä olevan ohjelmakauden osuus 12 miljoonaa euroa. Ohjelmakaudella 2007–2013 rahoitettiin yhteensä 23 valtakunnallista hanketta (teemoina mm. energia, elintarvikkeet, yrittäjyys, metsä, hevostalous). Vuosina 2014–2016 rahoitettiin 10 valtakunnallista hanketta eri teemoissa (mm. elintarvikkeet, matkailu, metsä, ilmastonmuutos, hevostalous) ja 6 koordinaatiohanketta (energiatehokkuus, Green Care -hyvinvointipalvelut, luomu, luonnontuotteet, lähiruoka ja matkailu).
 
Tutustu raporttiin
Lisätietoa valtakunnallisista hankkeista ja koordinaatiohankkeista

Kaikki