Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Vaikuttavuustavoite on ääneen kerrottu toive muutoksesta

Hämeenraitissa on työstetty viimeiset kaksi vuotta yhdessä Hämeen alueen hankkeiden, Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kanssa yhteisiä vaikuttavuusoppaita. Oppaat johdattavat meitä eteenpäin hankkeiden sekä oman työn vaikuttavuuden kertomisessa ja jakamisessa.
Hämeenraitin vaikuttavuustyö lähti liikkeelle kaksi vuotta sitten täysin perusasioista. Mitä vaikuttavuus merkitsee juuri meidän työssämme ja miten kertoisimme siitä mahdollisimman selkeästi muille. Vaikuttavuudella kun on erilaisia mittaamisen tasoja ja toisinaan ihmiset puhuvat vaikuttavuudesta tarkoittamatta kuitenkaan toistensa kanssa samaa asiaa. Nämä haasteet piti ensin voittaa ja vasta sitten pääsisimme työstämään itse vaikuttavuutta yhdessä.

— Maaseudun kehittämistoiminnassa vaikuttavuutta tulee tarkastella koko prosessin ajan eli hankkeen suunnittelusta toteutukseen ja päättymiseen saakka. Kehittämistyöhön sisältyy aina arviointinäkökulmia hankkeen eri vaiheissa ja tämä on hyvä tunnistaa. Meidän tulisi saada vielä paremmin vastauksia muun muassa siihen, mitä tuloksia ja vaikutuksia voidaan faktoihin tai arviointiin perustuen nostaa esiin hankkeen päättyessä, Hämeen ELY-keskuksen maaseutuyksikön kehittämispäällikkö Timo Kukkonen pohtii tulevaa.

Esimerkiksi kun hankkeet toimivat paikallisesti maaseuturahoitusta jakavien tahojen tavoitteiden mukaisesti, hankkeiden vaikuttavuustavoitteiden täytyy olla linjassa rahoitusta jakavien tahojen tavoitteiden kanssa suuremmassa kokonaisuudessa. Toisaalta myös rahoittajien parissa on tehty omat vaikuttavuustavoitteet, jotka liittyvät juuri siihen, että hankkeet osaavat ilmaista vaikuttavuustavoitteitaan perusteellisemmin. Tavoitteiden onnistumista on tarkoitus seurata uudella ohjelmakaudella aiempaa tarkemmin.

— Hanketoiminnan tulee osoittaa yhteiskunnallisia hyötyjä ja vaikuttavuutta, kun julkista rahoitusta käytetään. Kehittämistoiminnan tuloksellisuus korostuu ensi vuonna alkavalla CAP-kaudella, joten nyt on sopiva aika perehtyä hyvin arviointityön sisältöihin ja menetelmiin. Ja ottaa vaikuttavuus tiekartaksi jo hankkeen suunnittelupöydällä. Arviointiosaamista tarvitaan lisää kaikille hanketoiminnan kanssa tekemissä oleville. Nyt tehdyt oppaat osaltaan lisäävät arviointiosaamista vaikuttavuusnäkökulmasta, kun ne otetaan aktiiviseen käyttöön, Kukkonen jatkaa.

Vaikuttavuus lähtökohtana kaikkeen tekemiseen

Vaikuttavuuden on tarkoitus olla kaiken toiminnan lähtökohta seuraavalla kaudella. Maaseuturahoittajilla se pohjautuu alueellisesti tehtyihin strategioihin, joista selviää mihin kunkin Leader-ryhmän ja ELY-keskuksen rahoitus painottuu. Samalla se kertoo siitä mihin rahoituksella halutaan vaikuttaa.

— Rahoituksen kautta syntyvien vaikutusten ja vaikuttavuuden esiintuominen on tulevalla kaudella entistä merkityksellisempää. Ennenkin on toki vaikutuksia ja vaikuttavuutta pyritty tuomaan esiin, mutta nyt se tehdään tietoisemmin ja otetaan hankkeet konkreettisesti työhön mukaan. Tavoitteena on seurata myös pidemmällä aikavälillä hankkeiden vaikuttavuutta, Anu Taipale Päijänne-Leaderistä kertoo.

Yksinkertaistettuna vaikuttavuus on etukäteen mietitty ja toivottu muutos kohderyhmän toiminnassa tai tavoissa, johon hankkeella tai toiminnalla halutaan vaikuttaa.

Hankkeilla kohderyhmänä voi olla esimerkiksi ihmisryhmän sijaan tietty luonnonympäristö. Hankkeiden vaikuttavuus on jo usein sisäänkirjoitettu tavoitteisiin, mutta kaikkien tavoitteiden ei silti tarvitse eikä pidä hankkeissa olla vaikuttavuuden näkökulmasta seurattavia tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena voi esimerkiksi olla kylätalon rakentaminen, mutta vaikuttavuustavoite on se, mitä kylätalon rakentaminen alueelle luo tai mikä on sen seuraus – lisää harrastusmahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä tai muuta vastaavaa.

Vaikuttavuustavoitteiden kautta saadaan tärkeää tietoa keinojen toimivuudesta

Vaikuttavuustiedon kerääminen on tärkeää, jotta voidaan varmistua siitä, että rahoitusta jaetaan oikein ja niihin tarkoituksiin, johon rahoittajien strategiat sitä suuntaavat.

—  Vaikuttavuus eli muutos on kehittämistyön tai hankkeen olemassaolonoikeutus. Vaikuttavuustiedon mittaaminen ja seuranta on tärkeää myös sen takia, että siitä voidaan viestiä ja seurannan perusteella rahoitusta voidaan suunnata uudelleen ja säädellä kauden aikana, sanoo Leader Linnaseudun projektikoordinaattori Heikki Konsala.

Vaikuttavuuden seuraamisen yksittäiselle hankkeelle tekee haasteelliseksi se, että usein vaikuttavuudesta saadaan tietoa vasta jonkin ajan kuluttua hankkeen päättymisestä. Tämän voi kuitenkin ottaa huomioon jo tavoitteita laadittaessa ja osatavoitteisiin pääsyä voi seurata myös hankkeen aikana.

— Vaikuttavuuden seuraamisesta ja tulosten esiintuomisesta pyritään tekemää mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista, jotta sitä tehdään. Tulevan kauden strategiaa seurataan myös pidemmällä aikavälillä, sillä hankkeiden ja koko paikallisen kehittämisen vaikuttavuus ei näy hetkessä, muistuttaa Anu Taipale Päijänne-Leaderista.

Oppaat avuksi suunnitteluun

Vaikuttavuustyön tuloksena Hämeenraitti on julkaisut hankkeille vaikuttavuuden pohdintaan ja sanallistamiseen Vaikuttava hanke -oppaan, joka on mahdollista ladata Hämeenraitin sivuilta sähköisenä tai hakea painettuna versiona myöhemmin Leader-ryhmien toimistolta ja ELY-keskuksesta.

— Sähköisen version etuna on siihen liitetyt muut materiaalit, jotka ovat helposti katsottavissa oppaan linkkien kautta. Osan saamme näistä mukaan painettuihinkin versioihin, mutta esimerkiksi videoihin on perehdyttävä netin kautta joka tapauksessa, jos niitä haluaa käyttää suunnittelun tukena, Hämeenraitin tiedottaja Terhi Sandberg summaa.

Vaikuttava hanke -oppaassa käydään läpi vaikuttavuustavoitteiden suunnittelu perusteellisesti ja mahdollisimman selkeästi. Strategian tekijöille tehtiin myös samalla tyylillä Vaikuttava strategia -opas, jossa mietitään vaikuttavuustavoitteita strategian kirjoittajan näkökulmasta. Lopuksi vielä hankkeille on tarjolla kahdeksan kohdan muistilista vaikuttavuudesta.

Hämeenraitti ottaa edelleen kommentteja ja kysymyksiä vastaan oppaista. Yksi iso lähtökohta vaikuttavuudesta puhumisessa on jatkuva uuden opetteleminen ja oppiminen.

— Tästä ei tule kerralla valmista vaan uudenlaista kertomisen tapaa on opeteltava yhdessä. Voi olla, että kauden aikana huomataan, että jokin tapa toimii ja jokin ei toimi. Näitä korjataan sitten tarpeen ja tilanteiden mukaan matkan varrella, Sandberg muistuttaa.

Lataa hankeoppaat täältä:

Vaikuttava hanke -opas A5 (pdf)
Vaikuttava hanke muistilista (pdf)

Vaikuttava strategia -opas (pdf)

Lisää aineistoja löydät Hämeenraitin vaikuttavuus -sivulta.

 

Kaikki