Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Vääksynjoen muinainen silta saa muistomerkin

Muinaisjäännöksen hoidosta vastaa Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys

Vääksynjoen sillan muinaisjäännös saa opastemuistomerkin. Museovirasto myönsi vuonna 2018 hoitoluvan Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistykselle. Alue on nyt yhteistyössä Asikkalan kunnan kanssa hoidettu luvan mukaiseen kuntoon ja paikalle on teetetty muistomerkki paikallisessa sepän pajassa.

Muistomerkki paljastetaan ja sillan tarina kuullaan paikan päällä Vääksynjoen rannalla Kalmarinpuistossa lauantaina 6.6. klo 11. Paikka sijaitsee lähellä Kalmarinrannan parkkialuetta. Muistomerkin paljastaa valtuuston pj, kansanedustaja Hilkka Kemppi. Tilaisuus on osa Vanhan Vääksyn Kesän avajaisviikkoa.

Danielson-Kalmarin huvilan lähellä sijaitsevat kiviset siltapenkereet ovat jäänne Vääksynjoen muinoin ylittäneestä sillasta, joka jäi pois käytöstä kanavan rakentamisen myötä 1860-luvulla. Vaikka siltapenkereiden ikää ei tarkoin tiedetä, tielinjaus on ainakin keskiajalta. Ylisen Viipuritien pohjoisempi linjaus Lammilta Anianpeltoon ja kohti Heinolaa ylitti Vääksynjoen tuota ajosiltaa pitkin.

Muinaismuistolain suojelemalle siltarauniolle ei ole aikaisemmin toteutettu hoitotoimia ja paikka on ollut varsin näkymätön ja harvojen paikallisten tiedossa. Ajatus hoitoluvan hakemisesta lähti Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmasta (2017), johon on kirjattu Pirkanmaalta tutun Adoptoi monumentti -toiminnan mahdollisuuden selvittäminen Vääksyn alueen muinaismuistojen hoitamiseksi. Vaikka kyseistä toimintaa ei ole käynnistetty Päijät-Hämeessä, muinaismuistolain mukaista hoitolupaa oli mahdollista hakea. Tällaisia hoitolupia ei maakunnassa vielä montaa ole.

Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma laadittiin yhteistyössä alueellisen vastuumuseon sekä maanomistajien eli Asikkalan kunnan ja Väylä-viraston kanssa. Museon ohjeistuksen mukaan muinaisjäännöksen päältä ja ympäriltä poistettiin puusto ja aluskasvillisuus pidetään jatkossa Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen vapaaehtoisten toimesta kurissa, jotta muinaisjäännös voidaan paremmin havaita maisemassa. Lauantaina paljastettava muistomerkki puolestaan paljastaa ohikulkijoillekin sillan kivipengerten tarinaa.

Lisätiedot: Reetta Nousiainen, puh. 040 7771301

Ystävällisin terveisin,

Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys

www.vanhavaaksy.fi
www.facebook.com/VanhaVaaksy

Muistomerkki paljastetaan ja sillan tarina kuullaan paikan päällä Vääksynjoen rannalla Kalmarinpuistossa lauantaina 6.6. klo 11.

Paikka sijaitsee lähellä Kalmarinrannan parkkialuetta.

Muistomerkin paljastaa valtuuston pj, kansanedustaja Hilkka Kemppi.

Tilaisuus on osa Vanhan Vääksyn Kesän avajaisviikkoa.