Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Uusi silta eduskunnan ja kylien välille – kylätoimintaverkosto eduskuntaan

Eduskuntaan perustettiin eilen kylätoimintaverkosto kansanedustaja Katja Hännisen (vas.) aloitteesta. Hallitusrintamasta mukana olivat keskustan Antti Rantakangas ja Juha Pylväs. Myös sosiaalidemokraattien, vihreiden ja kristillisdemokraattien edustus oli läsnä perustavassa kokouksessa. Verkostolle haetaan virallisen ryhmän status ja se saa omat sääntönsä.
Kylätoimintaverkosto antaa äänen Suomen 4 200 kylälle tavoitteenaan eduskunnan ja paikalliskehittäjien välisen tiedonvaihdon sekä vuoropuhelun vilkastuttaminen. Hallitusohjelmassa luvataan helpottaa järjestötyötä ja vapaaehtoistoimintaa, mikä osaltaan edellyttää yhteisten työmuotojen kehittämistä.
– Keskustellessamme kylätoiminnan laajuusvaikutus yllätti kokeneemmatkin kansanedustajat. Kyseessä on vaikuttava koko Suomen kattava verkosto ja toimija, mitä ei arjessa tule ajateltua, huomauttaa Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toiminnanjohtaja/kyläasiamies Esa Aunola
– Puolet suomalaisista asuu maaseudulla. Monien tutkimusten mukaan puolet lapsiperheistä haluaisi asua maaseudulla ja kaupunkilaisista 400 000 haluaisi muuttaa maaseudulle. Tehtävämme on edesauttaa esteiden purkamista näiden haaveiden tieltä, kuvaa Suomen Kylätoiminta ry:n puheenjohtaja Petri Rinne.
Suomen Kylätoiminta ry on valtakunnallisesti kattavin maaseutujärjestö. Suomessa on 3 124 kyläyhdistystä ja 890 kylätoimikuntaa, minkä lisäksi useat muut yhdistykset toteuttavat kylien kehittämistä. Kylätoiminnassa onkin mukana noin puoli miljoonaa henkeä kylä-, kunta-, seutu-, maakunta-, valtakunta- ja EU-tasoilla sekä kansainvälisesti laajemmaltikin. Yhteiseksi hyväksi kylillä tehdään noin 4,5 miljoonaa talkootuntia vuosittain.
Aluehallintouudistuksen nähdään avaavan kylätoiminnassa uusia mahdollisuuksia.
– Kolmas sektori tulee olemaan maakunnissa varteenotettava yhteistyökumppani. Ohjelmamme mukaisesti ajamme nykyistä realistisempaa, tavoitteellisempaa ja siksi tuloksellisempaa työnjakoa ja yhteistyötä kansalaistoimijoiden ja julkisen vallan välille, sanoo Rinne.
Kylätoimintaverkoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Katja Hänninen ja sihteeriksi kyläasiamies Esa Aunola. Verkosto kokoontuu seuraavan kerran jo 23.5.
Kylätoimijoita on parhaillaan koolla Tuusulan Gustavelundissa Kylät 2030 -tulevaisuustyöpajassa, jossa käynnistetään pitkäjänteinen työskentely paikallisen kehittämisen tulevaisuuden varmistamiseksi.

 
 
 
 
 

Kaikki