Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Uudet toimintamuodot kasvussa hevosalalla

Hevosten kanssa toimiminen rauhoittaa ja luo rutiineja

 
Suomessa on noin 74.000 hevosta ja noin 300 hevosalan yrittäjää. Ala ei ole juurikaan viime vuosina kasvanut, mutta toimialan sisällä uudet toimintamuodot, kuten hevosavusteiset hyvinvointipalvelut, ovat kasvussa.
─ Lisäksi kuluttajakäyttäytymisen muutos näkyy hevosalalla. Tarvetta on nyt kohdennetuille palveluille ja erilaisille kohderyhmille kuten ikäihmisille, miehille tai vaikkapa liikuntarajoitteisille. Monelle myös hevosen läsnäolo voi olla se juttu, Uudistuva hevostalous -hankkeen projektipäällikkö Sirpa Pussinen Hämeen ammattikorkeakoulusta kertoo.
Hollolalainen Ravuri Oy ja sen Kiikun Talli on yksi hevosavusteisia hyvinvointipalveluita tuottava yritys. Vaikka Green Care -toiminta ja hyvinvointipalvelut ovatkin alalla melko uusia, on yrittäjä Susanna Packalen toiminut edelläkävijänä alalla jo vuodesta 2003 saakka.
─ Meillä on asumispalveluita ja päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville. Itse olen ollut hevosten kanssa tekemisissä koko elämäni ajan ja alusta asti otin hevoset mukaan myös päivätoimintaan, Packalen kertoo.
Ravuri Oy:llä on päivätoiminnassa vajaa 40 asukasta. Ympärivuorokautisessa asumisyksikössä asiakkaita on puolet vähemmän. Kaikilla asiakkailla on jonkinasteinen kehitysvamma ja joillain myös mielenterveysongelmia. Päivätoiminnan tavoitteena on ylläpitää asiakkaiden psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia taitoja. Kiikun tallilla asiakkaat ovat vapaita liikkumaan, he ovat ulkona ja tekevät fyysistä työtä. Susanna Packalen toteaakin, että ihmiset ovat aina menneet maalle, hoitaneet eläimiä ja voineet hyvin. Idea onkin siinä, että ihmiset nauttivat tekemisestä ja hevosten kanssa olemisesta.
─ Meillä on asiakkaita, jotka tuntevat, että he eivät ole yhtään mitään tai he ovat jopa itsetuhoisia. Hevosia on kuitenkin helppo lähestyä ja ne antavat todella paljon takaisin. Niiden hoitaminen on arvokasta työtä. Samalla asiakas saa tunteen, että kuuluu johonkin ja elämässä on oma paikka. Se on tunnetasolla todella iso juttu, Packalen painottaa.
Hyvän mielen lisäksi hevosten kanssa työskentely ja siihen kuuluvat rutiinit rauhoittavat ihmistä.
─ Vaikutukset näkyvät elämän normalisoitumisessa. Asiakkaillamme nukkumisvaikeudet vähenevät, he rauhoittuvat ja lääkkeiden käytön tarve vähenee, Susanna Packalen summaa.

Uudistuva hevostalous -hankkeen vetäjä Sirpa Pussinen haastattelee Ravuri Oy:n yrittäjä Susanna Packalenia videolle, joka julkaistaan hankkeen suositulla YouTube-kanavalla.
Rohkeutta yrittää
Hevosalan työllistämisvaikutus on Suomessa noin 7.000 henkilötyövuotta ja alalla työskentelee noin 15.000 ihmistä. Ratsastuksen harrastajia on puolestaan yli 160.000 ja raviurheilua harrastaa tai seuraa yli 200.000 ihmistä.
─ Meillä Hämeessä alalla on töissä joko osa- tai kokoaikaisena yrittäjänä tai palkallisena noin 1.800 ihmistä. Kanta- ja Päijät-Hämeessä hevosmäärä on noin 6.400 eli vajaa kymmenen prosenttia koko maan luvusta, Uudistuva hevostalous -hankkeessa mukana olevan Hippolis ry:n toiminnanjohtaja Anne Laitinen kertoo.
Uudistuva hevostalous on koko maan kattava valtakunnallinen hanke, joka on saanut rahoitusta EU:n maaseuturahastosta. HAMK:n ja Hippoliksen lisäksi mukana toiminnassa on Luonnonvarakeskus. Tarkoituksena on tuoda esille monella tapaa erilaisia näkymiä tulevaisuuden yrittäjyydestä hevosalalla.
─ Uusi yrittäjyys voi olla myös toimialat ylittävää toimintaa. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi kaupunkien ja kuntien sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa, Laitinen toteaa.
Hevosyrittäjyys on usein arvoihin perustuva elämäntapa, ja se nähdään myös alan vahvuutena.
─ Alalla on tietysti erilaisia tapoja toimia, mutta joillekin riittää se, että toiminnasta saa toimeentulonsa. Toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia on kuitenkin muun muassa matkailussa, Sirpa Pussinen miettii.
Sekä Pussinen, Laitinen että Packalen ovat kaikki sitä mieltä, että kasvumahdollisuudet ovat nimenomaan hevosten tuomassa hyvinvoinnissa. Susanna Packalenin mukaan esimerkiksi lähihoitaja- ja hevosalan koulutuksen yhdistäminen on jo nyt ja tulevaisuudessa hyvä kombinaatio.
─ Yksi hevosalan suunnista on moniammatillisuus. Pitää myös olla uskalias tekemään omanlaisia ratkaisuja ja olla rohkeutta yrittää! Susanna Packalen haastaa.
Artikkelikokoelma auttaa yrittäjää
Anne Laitinen ja Sirpa Pussinen katsovat, millaisen videon he ovat julkaisemassa.
Uudistuva hevostalous -hanke on vastannut toimialan muutokseen ja sen tulevaisuudennäkymiin julkaisemalla artikkelikokoelman, joka on suunnattu nimenomaan yrittäjille. Vuodenvaihteessa julkaistujen artikkelien taustalla on ryhmä, jossa on mukana asiantuntijoita Helsingin ja Vaasan yliopistoista sekä Suomen Hippoksesta ja Suomen Ratsastajainliitosta.
─ Haluamme nostaa esille hevosalan ajankohtaisia ilmiöitä sekä tulevaisuuskeskusteluja. Artikkeleista saa tietoa ja vinkkejä muun muassa näkyvän brändin rakentamiseen, arvojen muodostamiseen sekä vastuullisuuteen. Olemme jo saaneet artikkeleistamme hyvää palautetta yrittäjiltä, Sirpa Pussinen selventää.
Artikkelien aiheet ja havainnot pohjautuvat tarpeeseen ja kumpuavat hankkeessa keväällä 2017 tehdyistä kyselyistä yrittäjille ja harrastajille. Tulossa on asiaa vielä asiaa muun muassa alan vaikuttavuudesta ja työllistävyydestä. Artikkeleita jaetaan monikanavaisesti ja lisäksi ne löytyvät kirjastojen tietokannoista.
─ Uusi tutkimustieto auttaa alan ja yritysten kehittymisessä. Tutkimustietoa pitää kuitenkin osata ottaa käyttöön ja päätöksiä pitää tehdä niiden pohjalta. Tätä työtä hankkeemme pyrkii tekemään aktiivisesti. Haluamme varmistaa hankkeessa polun tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja käytännön välillä, Sirpa Pussinen summaa.
 
Pääkuvassa: Ravuri Oy:n yrittäjä Susanna Packalen on toiminut hevosten kanssa aina. Casazador on yksi Kiikun tallin hoitohevosista.
 
Uudistuva hevostalous -artikkelikokoelmaan voi tutustua osoitteessa https://unlimited.hamk.fi/uudistuva-hevostalous
Hevosalan yrittäjä Susanna Packalen on puhumassa Uudistuva hevostalous -hankkeen seminaarissa torstaina 8.2. Helsingissä. Susanna Packalenin aiheena on Arvoa, yritystä ja hyvinvointia. Hevos-, sosiaali- ja terveysala – yhteistyöllä yritystoimintaa, kuntoutusta ja hyvinvointia -Seminaarin tiedot ja ohjelma löytyvät täältä >> http://www.hippolis.fi/uusihevostalous/verkkoluennot/8.2.2018_Hevos-_sosiaali-_ja_terveysala/


Teksti ja kuvat: Ulla Harju/Hämeenraitti

 

Kaikki