Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | TriPlaa suositellaan kaverillekin

LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n yhteinen TriPla II – hanke on lunastanut paikkansa välityömarkkinoilla. Hankkeen sisältöön ollaan tyytyväisiä kautta koko Kanta-Hämeen toimialueen. Tämä selviää vuoden 2019 lopussa teetetystä asiakastyytyväisyyskyselystä, jossa selvitettiin sekä työnantajien että työntekijöiden tyytyväisyyttä TriPla II-hankkeen toimintaan.

Työnantajille teetetyssä kyselyssä selvitettiin muun muassa työllistämiskertoja hankkeen kautta, ohjeistuksen riittävyyttä työnantajana toimimisesta sekä tyytyväisyyttä hankkeen kautta luotuun työsuhteeseen.

100 % vastanneista työnantajista olivat tyytyväisiä hankkeen kautta luotuun työsuhteeseen ja 74 % vastaajista aikoi jatkossakin ehdottomasti työllistää palkkatukirahoitteisesti. 80 % työnantajista oli työllistänyt jo kolme kertaa tai useammin.

Myös hankkeen kautta työllistyneet työntekijät ovat olleet tyytyväisiä hankkeen kautta työllistymiseensä. Palautteesta kävi muun muassa ilmi, että työllistyminen palkkatuella koettiin hienona mahdollisuutena ja sen kautta löytyi uusia mahdollisuuksia työmarkkinoille tai koulutukseen.

Yksi asiakas kiteytti asian hyvin:

TriPlan kautta löytyi yhdistys, jossa sai taas tehdä töitä ja oppia säännöllistä rytmiä elämään. Tärkeää oli myös saada uusia tuttuja ja tuntea taas olevansa jotain.

TriPla II-hanke edistääkin merkittävissä määrin osallisuutta. Kun henkilö pääsee pitkän työttömyyden jälkeen takaisin työelämään, tuo se henkilölle uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua jälleen yhteiskuntaan. Hankkeessa korostuu ajatus, että työllä on muutakin arvoa kuin siitä saatava palkka. Jopa palkkaa tärkeämpää on työn mukanaan tuoma yhteenkuuluvuuden tunne (työyhteisö) ja tunne siitä, että on osallisena yhteiskunnassa. Tämä näkyy asiakkaissa jo lyhyenkin palkkatukijakson aikana siten, että henkilön itsevarmuus kasvaa ja kiinnostus omasta tulevaisuudesta lisääntyy. Henkilö alkaa näkemään uudenlaisia mahdollisuuksia ja usko omaan tulevaisuuteen lisääntyy.

Tripla II -hanke saattaa asiakkaita työelämään

TriPla II-hankkeessa vaikuttavuus on erittäin suuressa roolissa. Hankkeellamme on sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet ja viime vuosina laadullisten tavoitteiden saavuttaminen on korostunut. Laadullisilla tavoitteilla tarkoitetaan sitä, miten asiakkaat jatkopoluttuvat palkkatukityön jälkeen. Palkkatukityön tarkoituksena on siis toimia polkuna kohti avoimia työmarkkinoita, opiskelua tai muuta positiivista ratkaisua ja tässä on onnistuttu hienosti.

Hankkeen kautta on vuosien saatossa saateltu satoja asiakkaita kohti avoimia työmarkkinoita, ja se jos jokin on merkityksellistä.

Kysyttäessä työllistyneiltä henkilöiltä, että lähtisivätkö uudestaan TriPla II – hankkeeseen, peräti 100 % vastaajista vastasi kyllä ja 40 % suosittelisi vielä kaverillekin. Toivottavasti saamme jatkaa tätä arvokasta työtä vielä tulevaisuudessakin.

Etusivu

Nainen kukkamekossa

Blogin kirjoittaja Sanni Kurkela on ollut TriPla -hankkeissa vuodesta 2016 hankesihteerinä ja huhtikuusta 2019 hankevastaavana. TriPla II-hanke on Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla toimiva välityömarkkinahanke.

Kaikki