Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Tiesitkö, että sinäkin asut kylässä?

Kaikki asuvat kylissä – on kylätoiminnan slogan, joka kytkeytyy kylän määritelmään. Jo sana KYLÄ kertoo, että kyseessä on paikallisyhteisö. Asukkaat määrittelevät kylän.

Kylä on paikka, jonka asukkaat mieltävät omaksi asuinalueekseen. Se voi olla perinteinen maaseutukylä, mutta myös asuinalue, kaupunginosa, kirkonkylä tai pitäjä.

Kiinteistörekisterissä on kyläksi merkitty rekisteriyksiköiden hallinnollinen kokonaisuus eli maarekisterikylä. Se ei ole toiminnallinen kylä. Asukkaat eivät elä ja paikallisyhteisöt toimi kiinteistörekisterin mukaisesti.

Viksberg on kaupunginosa ja toimii esimerkillisenä kylänä

Viksberg on kerrostalovaltainen, 2500 asukkaan kaupunginosa Forssasta. Miten se muka on kylä? Kerrostalojen keskeltä löytyy asukastalo Vikspirtti. Se toimii asukkaiden lämminhenkisenä kohtaamispaikkana, kylätalona. Hämeen Kylät ry valitsi Viksbergin asukasyhdistyksen Hämeen Vuoden Kyläksi 2020. Perusteluissa sanotaan: Viksbergin asukasyhdistys järjestää säännöllistä, yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti merkittävää toimintaa pitkäjänteisesti ja suurella sydämellä.

Vikspirtillä asukkaat tapaavat ja yhteisöllinen toiminta keskittyy sinne. Yhdistyksen tekemällä edullisella kylälounaalla käy neljä kertaa viikossa päivittäin 40-80 ruokailijaa, pääasiassa yksinasuvia ikäihmisiä. Vikspirtillä annetaan myös arjen apua kuten asioimiseen internetissä ja älylaitteiden käytössä. Asukasyhdistys tarjoaa mielekkään työpaikan myös joukolle kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Asukkaiden yhteishengen lujittamiseksi Viksbergissä järjestetään tapahtumia, retkiä ja teemajuhlia kuten itsenäisyyspäivälounas, pääsiäislounas, kesäiset lauluillat sekä yksinäisten jouluaattoillan juhla. Korona-aikana toiminta on keskittynyt kylälounaisiin, ruokien kotiin toimituksiin ja arjen apuun asukkaille.

Kylässä toiminta rakennetaan oman alueen ja asukkaiden näköiseksi. Tavoitteena on asukkaille hyvä elämä. Viksbergissä asukkaat esimerkiksi saavat tiedon yhteisestä toiminnasta rappukäytäviin jaettavissa kuukausitiedotteissa ja facebookissa. Maaseutukylässä saatetaan kutsua porukka koolle ilmoitustauluilla ja whatsapp-viesteillä.

Tuttu paikallisyhteisö luo myös turvallisuutta, tieto siitä että kyläyhteisö on olemassa.

Kyläyhteisö katsoo eteenpäin – vastaa Hyvä elämä kylissä -kyselyyn

Jokainen voi omalla panoksellaan ja valinnoillaan olla tekemässä hyvää tulevaisuutta. Viksbergin asukasyhdistys, kuten kyläyhdistykset, toimivat alueensa asukkaiden yhdistäjänä ja kuuntelijoina. Yhteisön toimintaa rakennetaan paikallisten tarpeiden ja toimintainnon pohjalle. Helmikuun loppuun 2021 on avoinna Hyvä elämä kylissä -kysely, johon saa mielellään vastata kaikki kylien ja taajamien asukkaat. Myös mökkiläiset ja etätöissä alueellamme olevat tervetuloa vastaamaan. Paikallinen kylä- tai asukasyhdistys saa kylänsä vastaukset käyttöönsä, kun kylästä tulee yli 10 vastausta. Hämeen Kylät ry antaa tarvittaessa asiantuntija-apua kylän tulevaisuuden suuntien kirjaamiseksi.

Vastaa Hyvä elämä kylissä -kyselyyn tämän linkin takaa.

Katso ForssaTV:n haastattelu Viksbergin toiminnasta.

nainen katsoo kameraan hymyillen, taustalla vettä.Blogin kirjoittaja Elina Leppänen on Hämeen kylien kyläasiamies.
Lisätietoa: Hämeen kylät ry

Hämeen Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka kannustaa ja auttaa Kanta-Hämeen alueen kylien, kaupunginosien, pitäjien ja taajamien asukkaita ja yhdistyksiä yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi. Suomen Kylät ry on kylien, Leader-ryhmien ja kaupunginosayhdistysten eduntekijä sekä paikallisen kehittämisen puolestapuhuja.

Kaikki