Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Päijänteen kirkkaat vedet kutsuvat luontomatkailijaa

Luontomatkailun merkitys on tärkeää niin suomalaiselle matkailunalalle kuin matkailijoillekin. Matkailuntrendeissä tällä hetkellä on korostunut hyvinvoinnin merkitys, luonnonrauhasta nauttiminen, omavaraisuus, vastuullisuus sekä ympäristötietoisuus. Luonnon puhtaus on noussut yhä merkityksellisemmäksi, sillä ympäröivän luontomme tila koskettaa meitä jokaista. Luonnon monimuotoisuus ja vuodenaikojen tarjoamat vaihtelut lisäävät luontoelämyksiä niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailijoillekin, sillä puhdas ja villi luonto ovat vähenemässä maapallollamme.

Luontomatkailija pääsee Päijät-Hämeen luonnossa myös historialliselle matkalle, sillä jääkauden muotoilemia maastonmuotoja voi jokainen havaita missä ikinä liikkuukin. Historiallisia nähtävyyksiä löytyy jokaisen löytöretkeilijän toiveiden mukaan.

Luontokeskus Aarni suunnitteilla Padasjoelle

Päijänteen kirkkaiden vesien ja kansallispuiston läheisyyteen Padasjoelle on suunnitteilla Aarni-luontokeskus, jonka tavoitteena on tarjota matkailijoille elämyksiä ja tietoutta luonnosta uudenlaisin menetelmin.

Tietoa pyritään tarjoamaan eri käyttäjäryhmille viimeisimpien digitaalisten ratkaisujen, käyttäjälähtöisen suunnittelun ja elämyksellistämisen keinoin. Kansallispuiston monimuotoinen luonto yhdistettynä luontokeskuksen virtuaaliseen tietoon, antaa matkailijoille mahdollisuuden tutustua luontoon erilaisin näkökulmin.

Aarni-luontokeskuksen yhteiskehittäminen lähti liikkeelle joulukuussa 2021. Pyöreän Pöydän tapaamisissa luontokeskuksen toimintamallin rakentaminen aloitettiin Aarnin tarinan kirkastamisesta – mitkä ovat ne timantit, jotka erottavat alueen muista luontokohteista?

Pandemia-aika huomioiden tapaamiset ovat toistaiseksi järjestyneet etänä, mutta toivottavasti jo tänä keväänä pääsemme järjestämään Aarnin Pyöreitä Pöytiä Padasjoen maisemiin. Ryhmissä on ollut mukavan vilkasta ja idearikasta keskustelua luontokeskukseen liittyen. Pyöreän pöydän äärelle on saatu mukaan eri toimijoita yritys- ja hankemaailmasta sekä kokemusasiantuntijoita, mikä on rikastuttanut suunnittelutyötä entisestään. Tällä hetkellä on paljon hyviä ideoita, joiden pohjalta toimintamallin kehitystyö etenee. Päijänteen puhtaat vedet ja kivikautinen historia tarjoavat oivallisen alustan suunnittelutyölle.

Kevään 2022 aikana, työpajatyöskentelyn lisäksi, teemme kyselytutkimuksen paikallisille yrityksille sekä lähialueiden vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille (klikkaa linkistä tutkimukseen).

Toivomme saavamme kattavaa tietoa siitä, millaisille palveluille Padasjoella olisi tarvetta ja millainen yhteistyö yrityksiä kiinnostaisi luontokeskuksen parissa. Kyselyllä haluamme kartoittaa uusia luontokeskustoiminnasta kiinnostuneita toimijoita sekä saamaan näkemyksiä luontokeskuksen potentiaalista alueella.

Ideointia luontokeskuksen äärellä

Maaseuturahaston tuella LAB-ammattikorkeakoulun toteuttamassa esiselvitys- ja konseptointihankkeessa vahvistetaan Päijät-Hämeen alueen luontomatkailun kehittämistä ja tarkoituksena on edistää matkailusektorin aluetaloudellisia vaikutuksia. LAB-ammattikorkeakoulun hanketyöryhmän toimesta kootaan yhteen eri toimijoita, joiden kanssa kehitetään uusia luontomatkailun palvelu- ja liiketoimintamalleja.

Työryhmän lisäksi ammattikorkeakoulun opiskelijat Lahdesta ja Lappeenrannasta osallistuvat luontokeskuksen palvelupolun ja virtuaaliteknologisten ratkaisujen suunnitteluun. Tekniikanalan, matkailu- ja ohjelmapalveluiden tuottamiseen perehtyneiden sekä muotoilun opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön kevään 2022 aikana. Lisäksi kesäkampuksella alkaa kansainvälinen kurssi kesäkuussa, johon osallistuu neljäkymmentä eurooppalaista ja aasialaista opiskelijaa. Opiskelijoiden innovaatioita ohjaa käyttäjälähtöinen suunnittelu palvelumuotoilun keinoin.

Tällä hetkellä Lappeenrannassa ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijat kartoittavat luontokeskuksen potentiaalisia asiakasryhmiä sekä asiakkaan palvelupolun kulkua persoonakortein ja arvolupauskanvaksen avulla. Oppimisen tuloksena opiskelijat esittävät ratkaisuja erilaisista ohjelmapalveluista, joita luontokeskushankkeessa voidaan hyödyntää.

Nainen katsoo hymyillen kameraa metsässä.Blogin kirjoittaja Tanja Pietari on työterveyshoitaja ja markkinoinnin tradenomi, joka on toiminut LAB-ammattikorkeakoulussa Aarni-luontokeskus -hankkeessa hyvinvoinnin ja liiketalouden asiantuntijana.

 

Kaikki