Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Maaseudun yrittäjä tarvitsee digimarkkinoinnin osaamista

Korona-aika on korostanut entisestään digitaalisuuden merkitystä yrityksille. Verkko-ostamisen määrä on kasvanut toimialoilla, jotka ovat perinteisesti toimineet kivijalassa. Niinpä myös maaseudulla toimivien yritysten on oltava samalla viivalla kilpailijoiden kanssa.

Verkossa toimiminen vaatii yrittäjältä ja yritykseltä digimarkkinoinnin osaamista. Sitä lähdettiin kasvattamaan #Digitie-hankkeessa, jossa kehitettiin yrittäjille käytännönläheinen valmennusmalli. Valmennuksessa keskityttiin tekemällä oppimiseen, jotta yrittäjillä olisi helpompaa viedä saamansa oppi käytäntöön.

Kuka tahansa voi oppia kokeilemalla

#Digitie-valmennuksiin osallistuneet yrittäjät todistavat, että kuka tahansa voi oppia, jos vain innostusta löytyy. Koulutukseen osallistuneet yrittäjät olivat digitaidoissaan eri vaiheissa. Tärkeintä on, että rohkeasti kokeilee uusia asioita ja on ainakin jollain tavoin läsnä verkossa, kun asiakkaat etsivät tietoa yrityksestä. Keinovalikoimaa voi laajentaa vähitellen, kun osaaminen ja mahdollisuudet kasvavat.

On kuitenkin muutama perusasia, joita yrittäjän kannattaa tosissaan pohtia, ennen kuin lähtee ottamaan uusia kanavia käyttöön. Tärkeintä on määritellä oma kohderyhmä ja miettiä, millaisista kanavista omat asiakkaat löytyvät parhaiten ja millaiset sisällöt heitä kiinnostavat. Aikaa ja rahaa saa haaskattua digimarkkinointiin, jos kanavat ja keinot ovat vääriä.

#Digitie-hankkeen tuloksista toteutettiin digimarkkinoinnin opas, joka auttaa pienyrittäjiä kehittämään suunnitelmallisesti digimarkkinointia. Oppaaseen on koottu keskeisimpiä asioita digitaalisen näkyvyyden rakentamisen kannalta ja siihen voi tutustua tämän linkin takaa. .Myös YouTubessa julkaistusta loppuseminaarista löytyy käytännönläheisiä vinkkejä digimarkkinointiin sekä tarinallistamisen hyödyntämiseen yrityksen markkinoinnissa.

Linkki loppuseminaarin tallenteeseen löytyy tästä.

Puutteellisella markkinoinnilla tuote jää myymättä

Hollolainen Mari Ylenius on esimerkki yrittäjästä, jolla yritys on kokonaan verkossa. Hänellä on verkkokauppa Maymay Design, joka keskittyy sisustustuotteisiin.

— Digimarkkinoinnin haltuunotto on yrittäjälle nykyisin elinehto, Ylenius toteaa.

Digitie-valmennuksen aikana Yleniukselle kirkastui erityisesti se, miten tärkeä kohderyhmän tiedostaminen ja tunnistaminen on digimarkkinoinnissa.

— Se on itse asiassa tärkeysjärjestyksessä numero ykkönen, kakkonen ja kolmonen.

Mari Yleniuksen mielestä hän sai valmennuksesta todella hyvän pohjan digimarkkinointiin. Jotta osaaminen vielä vankistuisi, Ylenius etsiikin nyt lisää koulutusta digimarkkinoinnista.

— Puutteellisella markkinoinnilla ainutlaatuinenkin tuote tai palvelu jää myymättä, Mari Ylenius huomauttaa.

Nauravainen nainen istuu sohvalla ja hänellä on isoja lankakeriä edessään.
Maymay Design -verkkokaupan yrittäjä Mari Ylenius painottaa kohderyhmän tuntemisen tärkeyttä Kuva: Henri Uotila.

Lisää viisautta hankintoihin

Myös teollisuuden alan yritysten on pystyttävä markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan verkossa. Hollolaisen muovialan yrityksen TK-Tiimin toimitusjohtaja Marianne Nurminen osallistui #Digitie-valmennukseen, koska tiedosti tarpeen kehittää yrityksen digimarkkinointia.

—  Tähän oli kaksi syytä: halusimme parantaa yrityksen tunnettuutta ja brändimielikuvaa ja lisäksi halusimme tavoitella uusia, piilossa olevia asiakkaita. Yrityksellämme on pitkä historia ja olemme alalla suhteellisen iso toimija, mutta silti kilpailijat näyttäytyvät verkossa isompina kuin ovatkaan.
Nurminen sai Digitie-valmennuksessa olennaista tietoa siitä, mistä digimarkkinoinnissa on kysymys.

— Kaikkea digimarkkinointia en pysty tekemään itse, mutta nyt voin kuitenkin ulkoistaa ja tehdä hankintoja aikaisempaa viisaammin. Osaan kysyä digipalveluiden tarjoajilta oikeat kysymykset.

Punatukkainen nainen katsoo kameraan ja hymyilee.
TK-Tiimin yrittäjä Marianne Nurminen. Kuva: Henri Uotila.

Kaksi naista hymyilee portaissa.Yrittäjien haastattelut on julkaistu kokonaisuudessaan #Digitie- ja VENLA-hankkeiden yhteisjulkaisussa: Digimarkkinointia tehokkaasti & tuloksellisesti: digimarkkinoinnin opas pienyrittäjille. EU:n Maaseuturahaston rahoittama #Digitie-hanke toteutettiin 1.9.2018– 31.3.2021.

Blogin ovat kirjoittaneet Lotta Toivonen, LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön markkinoinnin lehtori, joka toimi #Digitie – Digiosaamista maaseudun yrittäjille -hankkeen projektipäällikkönä sekä Joanna Vihtonen, LAB-ammattikorkeakoulun viestinnän lehtori, joka toimi #Digitie-hankkeen viestinnän asiantuntijana.

Hankkeen kotisivut löytyvät täältä.

Kaikki