Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Korjausklinikka – kestävää korjaamista edistämässä

Kestävä korjaaminen ja hyvin hoidettu rakennusperintö luovat omaleimaista, kerroksellista ja kiinnostavaa asuinympäristöä. Korjaamalla jatketaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten elämää myös tulevien sukupolvien iloksi. Kulttuuriperinnön huomioiva, kestävä korjaaminen on myös arjen ilmastoteko, joka säästää luonnonvaroja ja tarjoaa elinkeinomahdollisuuksia paikallisille osaajille.

Korjausklinikka – Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu -hanke on edistänyt reilun kahden vuoden ajan 2019–2021 maaseudun ja taajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukenut alan elinkeinojen uudistumista. Hankkeessa on järjestetty tapahtumia, neuvontakäyntejä ja tuotettu tietoa erityisesti Päijät-Hämeen rakennuskannan korjaamisen tueksi.
Hankkeen tuottamat julkaisut, neuvontamateriaalit ja kirjoitukset avaavat kestävää, kulttuuriperinnön huomioivaa korjaamista ja tarjoavat siihen erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia.

 

kolme miestä ja kaksi naista kuuntelee esitystä.
Korjausklinikka-hanke tutustumassa Porin Rakennuskulttuuritalo Toivoon.

Hankkeen ovat toteuttaneet LAB-ammattikorkeakoulu ja Suomen Kotiseutuliitto vuosina 2019–2021. Hankkeen rahoitus saatiin Maaseuturahastosta Hämeen ELY-keskukselta.

Kestävän korjaamisen polulla – verkkojulkaisu kestävästä korjaamisesta

Mitä tarkoittaa kestävyys vanhan rakennuskannan korjauksessa? Ja kuinka vanhaa taloa kannattaa lähteä korjaamaan kestävästi? Korjausklinikka-hankkeen verkkojulkaisu Kestävän korjaamisen polulla avaa kestävää korjaamista eri näkökulmista ja esittelee hankkeen oppeja, havaintoja ja kokemuksia aiheen parissa.

Artikkeleista koostuvasta verkkojulkaisusta löytyy myös käytännön tukea ja neuvoja kulttuurihistoriallisten rakennusten kestävään korjaamiseen. Ohjeita on tarjolla niin oman korjaushankkeen suunnitteluun, korjaamista edeltäviin selvityksiin kuin rakennuksen hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Verkkojulkaisu esittelee korjausneuvonnan palveluita sekä hankkeen aikana syntyneen ajatuksen virtuaalisesta korjauskeskuksesta. Hankkeen konkreettisten toimien alueella Päijät-Hämeessä on ollut pulaa korjausneuvonnasta, ja Korjausklinikka on pyrkinyt löytämään tähän ratkaisumalleja. Julkaisu esittelee lisäksi osaajapankkeja, yhteisöjen korjaushankkeita, korjausavustuksia ja Päijät-Hämeen rakennuskantaa.

Korjausklinikan kokoamasta Päijät-Hämeen osaajapankista taitajat kestävään korjaamiseen

Ammattitaitoiset korjausrakentamisen osaajat ovat tärkeä tuki ja apu vanhan talon omistajalle oman talon kunnossapidossa ja korjauksessa. Korjausklinikka-hanke on koonnut erityisesti Päijät-Hämeen korjaajien tueksi kestävän, säilyttävän korjaamisen taitajista osaajapankin, josta löytyy tekijöitä vanhojen kiinteistöjen korjaustöihin.

Eri aikakausien rakennusten korjaaminen edellyttää vanhan rakentamistavan ja -tekniikan asiantuntemusta sekä perinteisten materiaalien hyödyntämistä. Säilyttävä korjaaminen on usein kuitenkin sekä taloudellista että hyväksi ilmastolle.

Päijät-Hämeen osaajapankki esittelee Päijät-Hämeen alueella työskenteleviä kestävän, kulttuuriperinnön huomioivan korjaamisen osaajia. Kestävän, talon historian huomioivan korjaamisen taitaminen edellyttää asiantuntemusta ja perinteisten tekniikoiden tuntemusta, jota on monesti nykyään haastavaa löytää. Päijät-Hämeen osaajapankista löytyy taitajia niin hirsikorjauksiin, ikkunoiden kunnostamiseen kuin suunnittelunkin tueksi.

Voit tutustua Päijät-Hämeen osaajapankkiin Korjausklinikka-hankkeen perustaman kestävän korjaamisen Facebook-ryhmän tiedostojen tai Kotiseutuliiton verkkosivujen uutisen kautta.

Facebook-ryhmä Korjausklinikka – ryhmä kestävästä rakentamiskulttuurista kiinnostuneille

Korjausklinikan verkkojulkaisu Kestävän korjaamisen polulla.

Korjausklinikan video kannustaa kestävään korjaamiseen

Kuinka korjata vanhaa taloa tai kokonaisen tilan rakennuksia kestävästi? Mistä lähteä liikkeelle, kun korjattavaa riittää? Korjausklinikka-hanke esittelee yhden inspiroivan tarinan kestävästä korjaamisesta tuoreella videolla.

Koiskalan kartano on Lahdessa sijaitseva luomutila, jonka mailla on yhteensä 26 eri-ikäistä rakennusta. Tilan rakennuksia korjataan kestävin, perinteisin menetelmin. Videolla Kalle Knuutila kertoo Koiskalan kartanon korjaamisesta, osaajien löytämisestä ja perinteisten työtapojen opettelusta sekä vinkkaa korjaamisen saatavilla olevista avustuksista.

VANHA RAKENNUS, KOLME NAISTA JA VIDEOKAMERA.
Koiskala kuvauksia. Korjausklinikka-hankkeen väkeä Koiskalan kartanolla kuvaamassa videota.

Video tulee osaksi alkuvuodesta 2022 avautuvaa Museoviraston Korjaustaito-verkkosivustoa. Korjaustaito.fi on Museoviraston ylläpitämä rakennusperinnön, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin sivusto. Sivuston Näyteikkuna tarjoaa esimerkkejä säilyttävän korjaamisen osaajilta ja asiantuntijoilta videoina, kirjoituksina ja tapahtumatallenteina.

Voit tutustua tarkemmin Korjausklinikka-hankkeen toimintaan, sisältöihin ja tuloksiin alla olevien linkkien avulla:

Täällä voit tutustua Korjausklinikan toimintaan, kirjoituksiin ja uutisiin.
Korjausklinikan video Koiskalan kartanosta Kotiseutuliiton Youtube-kanavalla.

Blogin kirjoittaja Jonina Vaahtolammi on kulttuuriperintöön liittyvien hankkeiden koordinaattori Suomen Kotiseutuliitossa. Vaahtolammi on toiminut Suomen Kotiseutuliiton ja LAB-ammattikorkeakoulun Korjausklinikka-hankkeen viestinnän asiantuntijana vuosina 2020–2021.

Kaikki