Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Ilmastoratkaisujen maaseutu

Ilmastotyössä haetaan usein suuria ja vaikuttavia ratkaisuja, mutta ilmastonmuutos ja kestävyyskriisi ovat niin mittavia haasteita, että myös pienempiä toimenpiteitä tarvitaan haluttuun kokonaisvaikutukseen.

Kaupunkien rooli korostuu usein ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska suurin osa ihmisistä asuu jo kaupungeissa, ja kaupunkiseudut kuluttavat valtaosan tuotetusta energiasta. Näin ollen monet toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ovat vaikuttavimpia niissä.

Maaseudulla on kuitenkin suuret mahdollisuudet positiivisten ilmastovaikutusten tuottamisessa esimerkiksi kestävän ruoantuotannon ja metsien sekä maaperän hiilinielujen kautta.

Myös Päijät-Hämeen ilmastotyössä painotus on helposti Lahden ja muiden kaupunkikeskusten ilmastoratkaisuissa. Tämä johtuu osittain toimijoiden resursseista ja osittain siitä, että monet olemassa olevat ratkaisut toimivat tiiviimmin asutuilla alueilla, mutta eivät niinkään haja-asutusalueilla. Esimerkiksi suurin osa valmisteilla olevan kansallisen Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteistä tukee kestävää liikkumista kaupunkiseuduilla, mutta muualle on hankala kuvitella nykyisillä keinoilla oikeasti toimivaa joukkoliikennettä tai siirtymistä laajasti kävelyyn ja pyöräilyyn.

Vapaa-ajan asutus ja jatkossa ehkä etätyökin tuovat oman lisämausteensa maaseudulle, jos osa-aikaisia kuntalaisia alkaa olla saman verran tai enemmän kuin vakituisia. Samalla kun vaikkapa juuri liikenteen päästöihin on hankala vaikuttaa, avautuu kuitenkin uusiakin mahdollisuuksia. Palvelisiko kuntalaisia ja vierailijoita vaikkapa digitaalinen maitolaituri tai monipalveluinen etätyöpiste? Ilmastotyöhön kaivattaisiinkin rohkeutta ja uusia kokeiluja esimerkiksi siihen, miten kauppa- ja muita asiointimatkoja voisi hoitaa muuten kuin yksin omalla autolla, millaisia kestäviä tuotteita ja palveluita paikalliset yritykset voisivat tarjota ja miten tätä kaikkea voi markkinoida.

Myös kestävää kasvua tukeva rahoitus on syytä hyödyntää investointeihin, kuten vaikkapa biokaasun tuotantoon tai uusien ruokatuotteiden kehittämiseen. Erilaiset yhteisöllisyyttä lisäävät hankkeet, kuten yhteiskäyttö- ja jakamispalvelut voivat tuoda monipuolisia hyötyjä resurssien säästön lisäksi. Maaseudun ratkaisuilla voi hyvinkin olla paljon omaa kuntaa laajempi positiivinen kädenjälki alueellisesti ja kansallisesti.

Tehkää ehdotuksia kylille, kehittäjille ja meillekin Päijät-Hämeen liittoon ajatuksista ja ideoista maaseudun ilmastoratkaisuista! Päijät-Hämeen ilmastotiekarttaa toteutetaan parhaillaan ja tähän toivotaan kaikkia mukaan.

Nainen hymyilee kameralle sinisessä jakussa ja mustassa paidassa.Blogin kirjoittaja Maarit Virtanen on Päijät-Hämeen liiton ilmasto- ja energia-asiantuntija.

puh. 044 077 3272
maarit.virtanen@paijat-hame.fi

Kaikki