Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TOISAALLA | BLOGI | Boost Häme tuo elinvoimaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun yrittäjille

Hämeen ammattikorkeakoulussa alkoi keväällä 2020 Boost Häme -hanke. Hankkeen tavoitteena on auttaa Kanta-Hämeen maaseudun yrityksiä toimialasta riippumatta selviytymään liiketaloudellisesti haastavasta Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta. Työkaluina toimivat ajankohtaisten asioiden aktiivinen tiedottaminen, yritysten sparraaminen sekä monipuoliset maksuttomat valmennukset.

Keväästä 2020 asti on ollut monenlaisia koronatukirahoituksia haettavissa. Osa tukirahoituksista on jo ehtinyt päättymään. Ohjeet ovat paikoitellen monimutkaisia ja niihin on tullut muutoksia myös kesken hakuajan. Tilanteen seuraaminen on ollut mahdotonta etenkin pienille maaseudun yrityksille. Neuvonta ja tiedon välittäminen ovatkin olleet kaivattu apu hankkeen alusta asti. Tukirahoitushakemuksien tekemisessä ja liiketoiminnan uudelleen suunnittelussa on hankkeessa autettu jo lähes 30:tä maaseudun yritystä.

Koronalla on kauaskantoiset vaikutukset yritysten toimintaan myös poikkeustilan päätyttyä. Erityisesti tämä näkyy matkailualan toimijoissa, joiden tulot ovat riippuvaisia kansainvälisistä matkailijoista. Aktiivisella viestinnällä ja tiedottamisella kohderyhmälle sekä toimijoiden verkostoitumisella on suuri merkitys. Hankkeessa on tarkoitus auttaa toimijoita luomaan vahvat verkostot, joissa mahdollistetaan vertaistuki kriisitilanteessa. Verkostoitumalla voi myös löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

On selvää, että maailma tulee muuttumaan pandemian myötä. Liiketoimintaa ei voi, eikä ehkä enää kannata harjoittaa samalla tavalla kuin ennen Koronaa.

Tässä muutoksessa digitaalisuudella on merkittävä rooli. Boost Häme -hanke pyrkii auttamaan digiloikassa pieniä yrityksiä järjestämällä valmennuksia eri digityökaluista. Valmennuksien ja webinaarien avulla yritykset voivat omaksua käyttöön uudenlaisia työkaluja, tehdä toimintaansa näkyväksi digitaalisesti uusia kanavia hyödyntäen ja tavoittaa näin myös uusia asiakkaita.

Valmennukset käynnistyvät syksyllä 2020. Ne kattavat laajasti eri digitaalisuuden teemoja mm. sosiaalisen median mahdollisuudet, hakukoneoptimointi, alustatalouden mahdollisuudet, näkyvyyskanavat ja markkinointi. Pelkät digitaaliset työvälineet eivät kuitenkaan riitä. Valmennuksia on luvassa myös tuotteistamisesta, vastuullisuudesta ja siitä viestimisestä asiakkaille sekä tiedolla johtamisesta.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä mm. valmennuksia ja tapahtumia järjestämällä muiden toimijoiden kuten kehittämisyhtiöiden, rahoittajien, hankkeiden ja yrittäjäyhdistyksien kanssa. Valmennuksista ja muista hyvistä käytännöistä kerätään maksutonta itseopiskelumateriaalia hankkeen verkkosivuille. Näin ollen omaa toimintaa voi tehdä markkinoilla edullisesti ja helposti näkyväksi.

On tärkeä muistaa, että jatkuva kehittäminen ja oman toiminnan näkyväksi tekeminen digitaalisessa maailmassa ovat tämän päivän tekijöitä menestyvään liiketoimintaan. Näillä eväillä ja aktiivisella toiminnalla on helppo edetä kohti uutta digitalisoitunutta maailmaa!

Heidi Kerkola kasvokuvaBlogin kirjoittaja Heidi Kerkola on Boost Häme -hankkeen projektipäällikkö.

Hankkeen asiantuntija, Outi Mertamo, tarjoaa yrittäjille sparrausapua. outi.mertamo@hamk.fi tai 050 3515 799.

 

 

 

Boost Häme -hankkeen sivuille kootaan aktiivisesti tietoa tapahtumista, hyödyllisistä materiaaleista sekä valmennuksista. Hankkeen sivuihin pääsee tutustumaan osoitteesta www.hamk.fi/boosthame ja sieltä pääset tilaamaan myös hankkeen uutiskirjeen.

Boost Häme – elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa maaseudulle on Maaseuturahaston rahoittama hanke, joka kestää 31.11.2021 saakka.

Kaikki