Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

TEEMAHANKE: Päijänne-Leader tarjoaa tukea tapahtumien suunnitteluun, markkinointiin ja toteutukseen. Haku auki 31.1.2020 asti.

Teemahanke on nimeltään Uudenlaiset tapahtumat ja se keskittyy yhdistysten uudenlaisten tapahtumien toteuttamiseen.

Tukea voi saada esimerkiksi tapahtuman koordinointiin, markkinointiin sekä toteutukseen.

Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda malli uudenlaisten tapahtumien järjestämiseksi, tukea tapahtumien toteuttamista tai tukea jo olemassa olevan tapahtuman laajentamista vaikuttavuudeltaan, verkostoiltaan ja jatkuvuudeltaan. Hankkeen tulee tuoda Päijänne-Leaderin alueelle jotain uutta ja erityistä.

Tukea tapahtuman kehittämiseen

Hankkeesta voidaan rahoittaa esimerkiksi innovatiivisia kulttuuri-, liikunta-, ruoka-, ja matkailutapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia. Alahankkeen kustannukset voivat olla 1000 – 8000 euroa. Hankkeen tukiprosentti 90 %, joten yksityisen rahan osuus on 10 %.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi:

  • Tapahtumien suunnittelu ja koordinointi (kohtuulliset kustannukset)
  • Markkinointikustannukset
  • Kohtuulliset matkakustannukset
  • Esiintyjien palkkiot (kohtuulliset kustannukset).

Tukea tapahtumaan liittyvään investointiin

Kehittämishankkeen lisäksi voi hakea investointihanketta, jolla mahdollistetaan hankkeeseen liittyvät, teemanmukaiset pienet investoinnit. Tukea rakentamiseen ja rakennelmiin (esim. rakenteet, lavat, aidat tms.) sekä laite- tai kalustohankintoihin voi saada 75 %, joten yksityisen rahoituksen osuus on 25 %. Hakijan tulee perustella investoinnin tarpeellisuus, kuinka se liittyy teeman mukaisen tapahtuman kehittämiseen ja investoinnista saatava hyöty pitkällä aikavälillä. Toimenpiteen kustannukset voivat olla 500 – 4000 euroa.

Huom! 5 vuoden pysyvyysvelvoite investoinneissa!

Hakija voi hakea sekä kehittämishanketta että investointihanketta, molempia yhdessä tai erikseen.

Tukea ei myönnetä yksittäisin konsertteihin, palkintoihin tai osallistujien matkakustannuksiin.

Haku teemahankkeen alahankkeeksi 1.11.2019 – 31.1.2020!
Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 31.1.2020 klo 16.00 mennessä Päijänne-Leader ry:n toimistoon, osoitteeseen Kustaankuja 2, 17200 Vääksy.

Katso lisätiedot ja hakuun tarvittavat liitteet osoitteesta www.paijanne-leader.fi/rahoitus/teemahanke.

Kaikki