Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Syksyn viestintäkoulutukset – Näin kirjoitan verkkoon ja vinkit bloggaamiseen sekä Viestintäsuunnitelma omalle hankkeelle

Hämeenraitin ja Viestintä-Pirittan viestintäkoulutussarjan kaksi viimeistä etäkoulutusta järjestetään syyskuussa ja lokakuussa. Voit ilmoittautua samalla jo kumpaankin koulutukseen (huomaa kaksi erillistä ilmoittautumislinkkiä!).

Koulutuksen Teams-linkin ja mahdollisen ennakkokyselyn lähetämme lähempänä ajankohtaa ilmoittautuneille.

Tiistaina 21.9. klo 9-11 perehdymme verkkokirjoittamiseen ja bloggaamiseen

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille käsitys, millaista on selkeä verkkoteksti ja mistä bloggaamisessa on kyse.

Osallistujat saavat vinkkejä ja varmuutta verkkokirjoittamiseen. Koulutus sopii hyvin asiantuntijoille, jotka ovat jo kirjoittaneet tai tulevat jatkossa kirjoittamaan tekstejä hankkeen blogiin tai verkkosivuille. Koulutus koostuu sekä käytännön vinkeistä, kirjoittamisohjeista että esimerkeistä erilaisista verkko- ja blogiteksteistä.

Puhumme muun muassa näistä asioista:

 • Selkeän verkkotekstin tuottamisen perusteet ja jargon-sanakirjan hyödyntäminen.
 • Hyvän verkkotekstin  rakenne: otsikko, ingressi, tehokeinot, väliotsikot, kuvat.
 • Hyvän verkkotekstin  sisältö: aihe, tiiviys, kiinnostavuus.
 • Esimerkkejä ja ideoita toimivista verkkoteksteistä.
 • Mitä asioita tulee huomioida erityisesti verkkoon kirjoitettaessa (esim. tekstien lukeminen mobiililaitteilta, otsikon merkitys, kappalepituudet, listat ja muut tehokeinot verkkotekstissä).
 • Hakukonenäkyvyyden parantaminen sisältöjen avulla.
 • Mistä on kyse bloggaamisessa?
 • Blogin kirjoittamisen ydinvinkit.

Mikäli osallistujilla on omia aiemmin julkaistuja verkkotekstejä, voivat he koulutuksen edetessä arvioida niitä kehittämismielessä itsenäisesti.

Kouluttajana toimii verkkokirjoittamisen ja viestinnän kouluttaja Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy:sta.

Ilmoittaudu verkkokirjoittamisen ja bloggaamisen etäkoulutukseen tästä linkistä viiimeistään 17.9. mennessä.

Keskiviikkona 20.10. klo 10-12 aiheena on viestintäsuunnitelma omalle hankkeelle

Koulutus käsittelee hankkeiden viestintää ja viestinnän suunnittelua. Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi hankkeille tärkeät viestinnän tavat ja kanavat sekä tarjota konkreettiset vinkit suunnitelman tekemiseksi. Koulutuksessa keskitytään osallistujien tilanteita mukaillen viestinnän suunnittelun ydinasioihin ja tutustutaan viestintäsuunnitelman ja -strategian eroihin.

Koulutuksessa osallistujat oppivat rakentamaan suunnitelman, joka pohjautuu oman hankkeen toiminnan tavoitteisiin, on toteutettavissa resursseihin nähden realistisesti sekä mitattavissa ja raportoitavissa erilaisten vaatimusten mukaisesti.

Kahden tunnin aikana käydään läpi seuraavia asioita:

 • Viestinnän eri suunnitelmat organisaatiossa
 • Viestintästrategian ja -suunnitelman erot
 • Resurssien mukaan toteutettavan viestintäsuunnitelman vaiheet
 • Tärkeimpien viestintäkanavien käyttö järjestössä: esim. verkkosivut, uutiskirjeet, pikaviestimet, etätyön mahdollistamat työkalut, sosiaalinen media
 • Viestinnän konkreettiset tavoitteet, toteutus, seuranta, mittaaminen ja raportointi
 • Vastuunjaon mahdollisuuksia viestinnän toteutuksessa
 • Kohderyhmille suunnatun sisällön tekeminen eri kanavilla

Ilmoittautuneille lähetetään vielä ennakkokysely, jonka mukaan vielä kohdistamme koulutusta juuri meidän porukalle sopivaksi.
Osallistujat saavat käyttöönsä Viestintä-Pirittan työkalupakettiin viestintäsuunnitelman mallipohjan.

Kouluttajana toimii viestinnän asiantuntija Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy:sta.

Ilmoittaudu viestintäsuunnitelma omalle hankkeelle -etäkoulutukseen tästä linkistä viimeistään 11.10. mennessä.

Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Lue lisää Piritta Seppälästä

Lue lisää Viestintä-Pirittasta

Hämeenraitti on järjestänyt vuosien 2020-2021 aikana kerran kuussa viestintäkoulutuksen. Viestintäkoulutusten aiheina ovat olleet muun muassa saavutettavuus, some-mainonta hankkeessa, mediayhteistyö ja laadukas älypuhelin kuvaaminen. Tallenteet koulutuksista ovat katsottavissa Hämeenraitin viestintä-Teamssissä. Jos et ole saanut vielä kutsua viestintä-Teamssiin, mutta sinulla on maaseuturahoitusta saanut hanke tai yritys, laita viestiä tiedottaja(at)hameenraitti.fi niin lisäämme sinut listoille.

Tiistaina 21.9. klo 9-11 perehdymme verkkokirjoittamiseen ja bloggaamiseen

Ilmoittaudu verkkokirjoittamisen ja bloggaamisen etäkoulutukseen tästä linkistä viiimeistään 17.9. mennessä.

Keskiviikkona 20.10. klo 10-12 aiheena on viestintäsuunnitelma omalle hankkeelle

Ilmoittaudu viestintäsuunnitelma omalle hankkeelle -etäkoulutukseen tästä linkistä viimeistään 11.10. mennessä.

Kaikki