Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Syksyn viimeinen viestintäkoulutus – Viestintäsuunnitelma omalle hankkeelle

Hämeenraitin ja Viestintä-Pirittan viestintäkoulutussarjan viimeinen etäkoulutus järjestetään lokakuussa.

Koulutuksen Teams-linkin ja mahdollisen ennakkokyselyn lähetämme lähempänä ajankohtaa ilmoittautuneille.

Keskiviikkona 20.10. klo 10-12 aiheena on viestintäsuunnitelma omalle hankkeelle

Koulutus käsittelee hankkeiden viestintää ja viestinnän suunnittelua. Koulutuksen tavoitteena on käydä läpi hankkeille tärkeät viestinnän tavat ja kanavat sekä tarjota konkreettiset vinkit suunnitelman tekemiseksi. Koulutuksessa keskitytään osallistujien tilanteita mukaillen viestinnän suunnittelun ydinasioihin ja tutustutaan viestintäsuunnitelman ja -strategian eroihin.

Koulutuksessa osallistujat oppivat rakentamaan suunnitelman, joka pohjautuu oman hankkeen toiminnan tavoitteisiin, on toteutettavissa resursseihin nähden realistisesti sekä mitattavissa ja raportoitavissa erilaisten vaatimusten mukaisesti.

Kahden tunnin aikana käydään läpi seuraavia asioita:

  • Viestinnän eri suunnitelmat organisaatiossa
  • Viestintästrategian ja -suunnitelman erot
  • Resurssien mukaan toteutettavan viestintäsuunnitelman vaiheet
  • Tärkeimpien viestintäkanavien käyttö järjestössä: esim. verkkosivut, uutiskirjeet, pikaviestimet, etätyön mahdollistamat työkalut, sosiaalinen media
  • Viestinnän konkreettiset tavoitteet, toteutus, seuranta, mittaaminen ja raportointi
  • Vastuunjaon mahdollisuuksia viestinnän toteutuksessa
  • Kohderyhmille suunnatun sisällön tekeminen eri kanavilla

Ilmoittautuneille lähetetään vielä ennakkokysely, jonka mukaan vielä kohdistamme koulutusta juuri meidän porukalle sopivaksi.
Osallistujat saavat käyttöönsä Viestintä-Pirittan työkalupakettiin viestintäsuunnitelman mallipohjan.

Kouluttajana toimii viestinnän asiantuntija Piritta Seppälä Viestintä-Piritta Oy:sta.

Ilmoittaudu viestintäsuunnitelma omalle hankkeelle -etäkoulutukseen tästä linkistä viimeistään 11.10. mennessä.

Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Lue lisää Piritta Seppälästä

Lue lisää Viestintä-Pirittasta

Hämeenraitti on järjestänyt vuosien 2020-2021 aikana kerran kuussa viestintäkoulutuksen. Viestintäkoulutusten aiheina ovat olleet muun muassa saavutettavuus, some-mainonta hankkeessa, mediayhteistyö ja laadukas älypuhelin kuvaaminen. Tallenteet koulutuksista ovat katsottavissa Hämeenraitin viestintä-Teamssissä. Jos et ole saanut vielä kutsua viestintä-Teamssiin, mutta sinulla on maaseuturahoitusta saanut hanke tai yritys, laita viestiä tiedottaja(at)hameenraitti.fi niin lisäämme sinut listoille.

Tiistaina 21.9. klo 9-11 perehdymme verkkokirjoittamiseen ja bloggaamiseen

Ilmoittaudu verkkokirjoittamisen ja bloggaamisen etäkoulutukseen tästä linkistä viiimeistään 17.9. mennessä.

Keskiviikkona 20.10. klo 10-12 aiheena on viestintäsuunnitelma omalle hankkeelle

Ilmoittaudu viestintäsuunnitelma omalle hankkeelle -etäkoulutukseen tästä linkistä viimeistään 11.10. mennessä.

Kaikki