Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Suomen ensimmäinen vastuullisen puuntuotannon ryhmä perustettiin Lahdessa

Pienet puutuoteyritykset ovat voineet tarjota asiakkailleen tämän vuoden alusta FSC-sertifioituja tuotteita liittymällä Sahayrittäjät ry:n tuottajaryhmään. Metsäsertifiointijärjestelmät PEFC ja FSC on kehitetty osoittamaan kuluttajille ja viranomaisille, että puutuotteen valmistamiseen käytetty raaka-aine on kestävästi hoidetusta ja laillisesti hakatusta metsästä. TutKi-hankkeen kokoonjuoksema FSC-tuottajaryhmä on ensimmäinen Suomessa.
FSC Alkuperäketjun sertifiointi (Chain of Custody, CoC certification) jäljittää FSC-sertifioidun puun koko tuotantoketjun – metsästä jalostuksen läpi loppukäyttäjälle. Näin sertifiointi liittää yhteen vastuullisen puuntuotannon ja kulutuksen sekä antaa kuluttajalle mahdollisuuden tehdä sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia ostopäätöksiä.
Yhä suurempi osa kuluttajista arvottaa hankintansa ja seuraa tarkasti tuotteita valmistavien yritysten ympäristövastuuta. Tämä kuluttajatrendi vahvistuu koko ajan ja ohjaa siten myös yritysten päätöksiä ja toimintaa kestävän kehityksen suuntaan.
Maaseuturahastosta rahoitusta saaneen TutKi-hankkeen ja Suomen Sahayrittäjät ry:n yhteistyö saa jatkoa toimialan pienten yritysten vastuullisen ympäristöviestinnän työkalujen kehittämisessä. Sahayrittäjät ry on jo ennestään kymmenen yrityksen PEFC-tuottajaryhmän sertifikaatin haltijana. TutKi-hankkeen ja Sahayrittäjien kehittämän ja rekisteröimän ympäristö- ja tuotemerkki LÄHIPUUn kehitystyö ja markkinointi on käynnissä, ja nyt uutena tuotteena FSC-tuottajaryhmä pienille yrityksille täydentää yhdistyksen ympäristöviestiä toimialan yritysten kestävästä kehityksestä.
Startti tammikuussa 2018
Suomen metsäkeskuksen pääkonttoriin Lahdessa tammikuun alussa kokoontuneen  FSC-tuottajaryhmän perustavat viisi yritystä (Emport Oy, Tecdoma Oy, CWP Coloured Woodproducts Oy, Woodagent Niemelä Ay sekä Vesawood Oy). Lisäksi tilaisuudessa kouluttivat FSC-Suomesta Lauri Ilola, Alcea Oy:n konsultti Kjell-Owe Ahlskog, TutKi-hankkeesta Jouni Silvast ja Tarmo Räty sekä Suomen Sahayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Timo Ripatti.
Järjestäytymis- ja koulutuspäivän aikana käytiin yrityksittäin läpi 2017 syystalvella valmistellut toimintakäsikirjat ja järjestäydyttiin tuottajaryhmäksi pitämällä perustamiskokous sekä perustamiskirjan allekirjoituksilla. Seuraavaksi tuottajaryhmä kilpailuttaa ryhmäpäällikön sekä ulkoisen auditoijan ja arviointi voidaan suorittaa sertifikaatin saavuttamiseksi. Sertifikaatin myöntämisen jälkeen sertifioidun puutavaran myynti voidaan aloittaa.
Tuottajaryhmän jäsenkokous tulee jatkossa päättämään uusien jäsenten mukaan ottamisesta ryhmään. Tällä hetkellä piikki on auki eli uusia yrityksiä otetaan ryhmään.
Vaatimus Sertifioinnista tulee markkinoilta
 Lainsäädännön suhteen alkuperäseuranta on vapaaehtoinen mutta markkinat edellyttävät sitä. Erityisesti vientikauppaa tekevien yritysten on oltava myynnin kohdemaasta riippuen joko PEFC- tai FSC-järjestelmässä mukana.  Myös Suomen kotimarkkinoilla on vaatimus yritysten sertifioinnista lisääntynyt ja sitä kysytään yhä useammin. Varsinkin julkisen kohteiden hankinnoissa, jakeluketjuissa tai tuotantoketjussa, jossa loppuasiakas vaatii tuotteen alkuperäseurantaa, on toimittajien ja alihankkijoiden sertifioitava tuotteensa.
FSC -tuottajaryhmä tarjoaa täyden palvelun osaamista
Pienelle yritykselle on hankalaa ja kallista koettaa yksin selvitä järjestelmän käytön vaatiman alkuperäseurannan laskentamenetelmien, vastuiden, prosessien ja dokumentoinnin hoidosta. Ulkopuoliselta konsultilta ostettuna liittyminen alkuperäseurantaa tulee kalliiksi ja silti yrittäjä jää yksin järjestelmän armoille.
FSC-tuottajaryhmässä yritykselle tehdään Sahayrittäjät ry:ä edustavan ryhmäpäällikön toimesta sisäinen auditointi sekä annetaan neuvontaa ja koulutusta. Ryhmäpäällikkö luo ja ylläpitää tarvittavia menettelyjä sekä valvoo puun alkuperän seurannan vaatimuksenmukaisuutta. Näin yrityksellä on aina tukena asiantuntija vastaamassa käytännön tilanteissa tuleviin kysymyksiin.
Tuottajaryhmään pääsyn edellytykset
Pienyritysten alkuperäketjun ryhmäsertifioinnille on hyväksytty uudet kriteerit Suomessa 2017. TutKi-hanke oli FSC-Suomen toimeksiannosta määrittelemässä uudet rajat pienen yrityksen liikevaihdolle sekä työntekijämäärälle.
Pienyrityksen määritelmää tarvitaan alkuperäketjun ryhmäsertifioinnissa (Chain of Custody, CoC). Tuottajaryhmään pääsyn edellytyksenä on, että yritys täyttää FSC – organisaation edellyttämät pienen yrityksen kriteerit:
a) työllistää korkeintaan 15 kokotyöaikaa tekevää työntekijää
tai
b) sen liikevaihto on alle kolme miljoonaa euroa.
Lisäksi tuottajaryhmään pääsyn edellytyksenä on jäsenyys Suomen Sahayrittäjät ry:ssä.
Edut puun alkuperän seurannan ryhmäsertifiointiin yrityksille
 Ryhmäsertifiointi tarjoaa liittyvälle yritykselle kustannustehokkuutta seurantajärjestelmän rakentamisessa ja käyttöönotossa. Kustannussäästöt näkyvät myös järjestelmän käyttöönoton jälkeen sertifiointikustannuksissa sillä ulkoisen auditoijan toteuttama määräaikaisarviointi kohdistuu vuosittain vain osaan ryhmän yrityksistä.
Luultavasti suurin säästö ajan, vaivan ja rahan suhteen tulee ryhmäpäällikön asiantuntijatuesta koko tuottajaryhmän jäsenyyden ajaksi. Yrittäjällä on yksi murhe vähemmän huolehdittavaksi, kun ryhmäpäällikkö ohjaa ja valvoo.
FSC-sertifioinnin kysyntä kasvussa
FSC-sertifiointi on jatkuvassa kasvussa yritysten ja metsänomistajien keskuudessa. Monet suuret toimijat panostavat FSC-sertifiointiin osana yritysvastuutaan. Suomessa FSC-sertifikaattien osuus on kasvanut 45 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2016.
FSC-sertifioidusta puusta on kuitenkin pula markkinoilla. Tästä on osoituksena muun muassa UPM:n maksama lisähinta FSC-puusta.
PEFC- ja FSC-sertifioinnin vertailussa yleinen mielikuva on että FSC on järjestelmistä ympäristöystävällisempi ja monimuotoisuutta korostava. Oli totuus niin tai näin, ostopäätöksiä ohjaa paljon kuluttajien mielikuvat.
 
FSC – ryhmään liittymisestä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä TutKi – hankkeen projektipäällikkö Jouni Silvastiin.

Teksti ja kuvat: Jouni SilvastTutKi-hanke

 
Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke) toteuttavat kolmivuotista puutuoteteollisuuden mikro – ja pienyritysten tarpeita palvelevaa neuvonta – ja koulutushanketta – Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle – (TutKi- hanke). Hankkeessa rohkaistaan kehittymiskykyisiä mikro – ja pieniä yrityksiä hankkimaan osaamista markkinoinnissa, tuotekehityksessä ja ympäristöviestinnässä.
https://www.metsakeskus.fi/tutkimuksesta-kilpailukykya-puutuotealalle
https://twitter.com/puutuoteala
 

Kaikki