Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Sora- ja kallioalueiden hyötykäyttö, Lammi

Sora- ja kallioalueiden hyötykäyttö ja ottoalueiden jälkikäytön ansaintalogiikka- ja yrittäjyysratkaisut
 Aika: Keskiviikko 30.11.2016
Paikka: Myllyn kuppi ja kakku, Syrjäntaustantie 8, LAMMI
Kohderyhmä: Viljelijät, sora- ja kallioalueiden omistajat, koneurakoitsijat, maanrakennus- ja sora-alan yrittäjät Kanta- ja Päijät-Hämeessä
Tavoite: Tehdä tunnetuksi, jakaa tietoa ja käyttäjäkokemuksia sora- ja kallioalueiden taloudellisen sekä ottoalueiden jälkikäytön ansaintalogiikka- ja yrittäjyysmahdollisuuksista ja -ratkaisuista
Hinta: Tilaisuus on kaikille maksuton, kahvit ja lounas omakustanteiset
Ohjelma
8.30 – 9.00 Kahvit, omakustanteiset
9.00 – 9.15 Avaus / Vajaakäyttöiset maatilakiinteistöt tuottamaan
Kehitysjohtaja Harto Ylitalo, AF-Innova
9.15 – 10.00
Mitkä asiat vaikuttavat sora- ja kallioalueeni kaupalliseen kiinnostavuuteen ?
-Sora-ja kiviainesten hyödyntämisen erilaiset arviointi-, määritys- ja etenemisvaihtoehdot
Kallioalueet -ja kalliokiviaineksen määrä, laatu ja arvo
Tj. Juhani Aamurusko, Stenex Oy
Sora-alueen kiviaineksen määrä, laatu ja arvo
Toimialajohtaja Jari Mustonen, Tähtiranta Infra Oy
10.00 -10.50  Maa-ainesoton luvitus
Otto- ja mahdollinen jälkikäyttösuunnitelma ja lupaprosessi
Pohjavesiasiantuntija, DI Tuomo Korhonen, ELY-keskus Häme
11.00 – 11.30 Kiviainesmarkkinat ja kiviainestoimialan kehitystrendit
Otto-oikeussopimus sora- ja kallioalueen hyödyntämis-vaihtoehtona
Myyntipäällikkö Juha Ajanko, Destia Oy
11.30 – 11.45 Kalliolouhosalueen jälkikäyttö ja vuokraus bioenergian välivarasto/terminaalialueeksi
Elinkeinopäällikkö Jouni Rantala, Suomen Metsäkeskus
11.45 – 12.45 Lounas, omakustanteinen
12.45 – 13.00 Kalliolouhosalueen jälkikäyttö ja vuokraus sora-ja kalliokiviaineksen välivarasto- ja kuormausalueeksi
Sijaintivaatimukset, vuokrakäytännöt ja urakointimahdollisuudet
Juha Ajanko, Destia
13.00- 13.15 Kalliolouhos-alueen jälkikäyttö maanparannusaineiden välivarastoksi
– käyttämättömät lietesäiliöt biolannoitteiden välivarastona
Sami Mattila, Soilfood Oy
13.15 – 13.45 Soranottoalueen jälkikäyttömuotona moderni loma-asuntoalue
– suunnittelu- ja toteutusprosessin kuvaus, omistajan näkökulma ja kokemukset
Yrittäjä Fredrik Karlsson, Oy Merenge Ab
13.45 – 14.00 Kommenttipuheenvuoro ottoalueiden jälkikäytön lupa-ja kaavoitusasioista
Ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen, Janakkalan kunta
14.00 – 14.15 Jälkikäyttökohteiden ansaintamallien käyttökorvausten ja hintatason määräytymisperusteet
Harto Ylitalo, AF-Innova
14.15-14.45 Kahvit / Omakustanteiset
14.45 Lähtö jälkikäyttökohteeseen omilla ja kimppakyydeillä
15.30 – 16.30 Tutustuminen jälkikäyttökohteeseen
 
Lisätiedot: Harto Ylitalo, p. 044 5885781, sp. harto.ylitalo@af-innova.fi
Ilmoittautumiset:  28.11.2016 mennessä sähköisesti:
https://www.lyyti.in/Sora_ja_kallioalueiden_hyotykayttotilaisuus_0554
Tilaisuuden järjestää Maaseudun vajaakäyttöiset kiinteistöt resurssiviisaasti tuottamaan -tiedonvälityshanke
Tervetuloa !