Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Some on hankkeille viestinnän aarrearkku

Hämeenraitin ja Viestintä-Pirittan koulutussarjassa helmikuussa käsiteltiin somea hankkeiden viestinnässä. Kouluttajana toimi Piritta Seppälä Viestintä-Pirittasta.

Seppälä kehottaa hankkeita ihan ensimmäiseksi miettimään some-viestinnän tavoitteita ja kohderyhmiä ja vasta sen jälkeen kanavia.

— Kanavia on paljon, niistä kannattaa valita omille tavoitteille ja oman hankkeen kohderyhmälle luontevimmat.

Some-viestinnän tavoitteet kannattaa miettiä tarkkaan, jotta ne ohjaavat tekemistä mahdollisimman hyvin. Seppälä muistuttaa vielä, että vaikka ensimmäisenä tavoitteena mieleen voi tulla esimerkiksi näkyvyyden kasvattaminen tai tiedottaminen, se ei vielä ole varsinainen tavoite. Seppälän mukaan konkreettinen tavoite muodostuu kysymällä ”Mihin päämäärään tavoite johtaa ja kenen silmissä?”.

— Mihin esimerkiksi tiedottaminen somessa johtaa? Lisää perään pilkku ja kerro lopputulos: Tiedotamme somessa, jotta saamme tapahtumiimme lisää osallistujia. Jotta tai että alkuperäisen tavoitteen perässä konkretisoi tavoitetta. Tavoite kertoo meille miksi teemme somea tai viestintää ylipäätään, Seppälä muistuttaa.

Tavoitteiden on syytä olla sellaisia, joiden toteutumista pystytään seuraamaan ja joiden analysointiin on aikaa ja rahkeita. Seppälä kehottaa tuottamaan some-sisältöä ihminen mielessä pitäen ja pohtimaan niitä yhdessä ennakkoon omalla porukalla.

Seppälä summaa erilaisia keinoja some-näkyvyyden parantamiseksi muun muassa näin:

  • Tee sisältöjä aina jostain syystä. Mieluumin harvoin ja kunnolla kuin usein ja hätäisesti.
  • Yritä aktivoida ihminen reagoimaan sisältöösi tavalla tai toisella.
  • Puhu kohderyhmäsi kanssa somessa samaa kieltä.
  • Saamalla ihmiset kommentoimaan sisältöäsi ja keskustelemaan aiheestasi, algoritmit usein myös näyttävät julkaisuasi enemmän.
  • Tykkää ihmisten kommenteista, kun niistä voi tykätä ja vastaan kysymyksiin esimerkiksi 24 tunnin kuluessa.
  • Kun joku jakaa julkaisunne julkisesti, käy myös organisaationa tykkäämässä tästä.

Seuraa hastageja, tunnista kanavien jatkuva muutos

Hashtagit eli häsät eli aihetunnisteet merkitään somessa # risuaita tunnisteella. Näitä käytetään paljon esimerkiksi Instagramissa ja Twitterissä, mutta enenevässä määrin myös monilla muilla kanavilla. Hashtagien kautta pääset seuraamaan saman aihealueen eri tyyppisiä julkaisuja sellaisiltakin henkilöiltä, joita et itse suoraan seuraa. Kartoita siis oman aihepiirisi aktiivisia hashtageja ja käytä niitä, jos ne sopivat omiin julkaisuihisi. Voit myös luoda oman hashtagin ja käyttää sitä aktiivisempien rinnalla, mutta Seppälä kehottaa hyödyntämään myös niitä hashtageja, joille on olemassa jo valmista yleisöä.

Sen lisäksi Seppälä muistuttaa seuraamaan kanavien muutosta ja mukauttamaan omaa toimintaa siihen resurssien mukaan. Vastuuta kanavista kannattaa jakaa ja ottaa uusia kanavia vanhojen rinnalle vain, jos siihen on teillä resursseja.

Eri kanavilla on erilaiset profiilit. Twitterissä voi esimerkiksi tehdä vaikuttamistyötä, Facebookissa ja Instagramissa tavoitella ihmisiä heidän elämäänsä koskettavissa asioissa ja Linkedinissä työpainotuksilla. Nuoret puolestaan liikehtivät eri kanavien välillä muita nopeammin.

— Tärkeintä on tuntea ihmiset, joita tavoittelet ja pyrkiä olemaan heidän kanssaan samalla kanavalla, Seppälä summaa.

Somen analytiikka on välillistä tietoa matkalla kohti isompaa päämäärää

Somen analytiikan analysointi auttaa kehittämään tehtyjä sisältöjä. Seppälä kannustaa myös erottamaan tykkääjämäärän kasvun vaikutukset siitä, kuinka moni reagoi halutulla tavalla tehtyihin sisältöihin. Monipuoliset some-analytiikkatiedot auttavat näkemään kehityksen sosiaalisessa mediassa ja vertaamaan edistystä lähtötilanteeseen: Kuinka moni esimerkiksi lukee sisältöjä somesta, moniko jakaa postauksen tai kommentoi? Analytiikan avulla voi myös seurata, kuinka moni tulee vaikkapa nettisivuille sosiaalisen median kanavilta tai lukee tiettyä verkkosivua.

Somen onnistumisen mittarit ja analytiikan seuraaminen pitää siis yhdistää tavoitteiden kanssa. Mikä on tavoite, mihin sillä pyritään minkäkin kohderyhmän kanssa ja seurata tavoitteen päämäärän toteutumista.

— Kannattaa siis rohkeasti uskaltaa valita ja tarkentaa kohderyhmiä, jotta sisältöjä voi myös kohdentaa eri ihmisille tarkemmin. Se millaisia kohderyhmiä tavoittelette auttaa myös räätälöimään sisältöjä ja miettimään tarkemmin kanavia, joiden kautta pyritte tavoittelemaan esimerkiksi alueen nuoria, Seppälä kehottaa lopuksi.

Kaikki