Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Sisä-Suomen kalatalousryhmän kalatalouskoordinaattori vaihtui

Uusia kalastajia kisällitoiminnan kautta alalle houkutteleva Mestari-Kisälli-hanke on loppusuoralla ja lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa -hanke polkaistu hyvään vauhtiin. Näitä Sisä-Suomen kalatalousryhmän hallinnoimia hankkeita aiemmin koordinoinut Maiju Puranen siirtyi kesällä uusiin tehtäviin ja kalatalousryhmälle rekrytoitiin vastikään uusi kalatalouskoordinaattori. Tehtävään valittiin Katja Svahnbäck, joka aloitti työt 1.9.2020.

Katja Svahnback ja kala

Svahnbäck on valmistunut iktyonomiksi ja kouluttautunut myös luonnontieteelliseksi tutkimussukeltajaksi. Tällä hetkellä työn alla on filosofian maisterin opintojen viimeistely limnologiasta eli sisävesitieteestä. Uuden työn myötä tiedossa on uusia haasteita hankemaailman kautta.

— Hanketyö on minulle verrattain uutta, joten päivät ovat täyttyneet uutta oppien ja hankkeisiin tutustuen. On hienoa huomata miten laajasti omaa koulutustaustaa, aiempia työkokemuksia ja niiden kautta syntyneitä kontakteja pystyy hyödyntämään hanketyössä. Tavoitteena on saada aikaan konkreettista ja kehittyä uuden työn kautta. Kertoo tuore kalatalouskoordinaattori Svahnbäck.

Mestarit ja kisällit tyytyväisiä hankkeen tuloksiin

Kalastajien eläköityminen on puhuttanut pitkään Suomessa. Kisällit ovat hankkeen avulla saaneet konkreettista tuntumaa kalastajan ammattiin mestareiden avustuksella Sisä-Suomen kalatalousryhmän alueella. Useista haasteista huolimatta, niin mestareilta kuin kisälleiltäkin löytyy vankkaa uskoa ammattinsa kannattavuuteen myös tulevaisuudessa.

– Alasta kiinnostuneita nuoria onneksi löytyy, mutta alalle siirtyminen ilman oikeanlaista tukea voi olla haastavaa. Päällimmäisenä esiin on noussut mestari-kisälliparien kokema yhteistyön onnistuminen ja sen jatkuminen osalla pareista myös hankkeen jälkeen. Katja Svahnbäck jatkaa.

Lähikalan arvostus ja kysyntä nousuun
Lähikalan arvoketjun kehittämishanke on laaja kokonaisuus, jossa pyritään tarttumaan muun muassa viestinnässä, yhteistyössä, logistiikassa, lupapolitiikassa ja jalostuksen raaka-aineen saatavuudessa esiintyviin haasteisiin. Tavoitteena on, että elinkeinokalatalouden piirissä työskentelevien yrittäjien työ olisi tulevaisuudessa kannattavampaa.

Lähiruoka-ajattelu on nyt nouseva trendi, jonka myötä myös kotimaisen järvikalan kysynnän toivoisi nousevan nykyisestä. Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kuten särkikalojen kohdalla kysyntä onkin saatu lisääntymään jo mukavasti, mutta haasteita riittää edelleen muun muassa heikkoon reseptiikkaan sekä jalostuksen raaka-aineiden saatavuuteen liittyen. Kotimaisesta järvikalasta valmistettujen elintarvikkeiden lajikirjo onkin edelleen melko suppea ja esimerkiksi särkikaloja hyödynnetään vielä melko heikosti ihmisravinnoksi. Näihin haasteisiin ja pullonkauloihin ratkaisuja löytämällä voimme saada markkinoille laadukkaita kotimaisia kalatuotteita, jotka pystyvät kilpailemaan tuontikalaa vastaan ja nostavat kotimaisen kalan arvoa sekä arvostusta.

Lisätietoja:
Katja Svahnbäck
Kalatalouskoordinaattori
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
puh: 044 7440396
email: katja.svahnback@paijanne-leader.fi
http://www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma
Kustaankuja 2, 17200 VÄÄKSY

Kaikki