Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Sisä-Suomen kalaleaderin hankehaku on auennut!

Samalla kun Sisä-Suomen kalatalousryhmän nimi vaihtuu kuvaavammaksi; Sisä-Suomen Kalaleaderiksi, avataan elinkeinokalatalouden ja matkailukalastuksen kehittämiseen tarkoitettujen kehittämishankkeiden haku.

Kalaleader toiminnalla kehitetään alueen kalataloutta alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti, toiminta on jokaiselle alueen kehittämisestä kiinnostuneelle avointa. Hankkeen hakijan tulee olla yritys, yhdistys, tai muu organisaatio, jolla on y-tunnus.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) uusi ohjelmakausi käynnistyy toden teolla myöhemmin tänä vuonna, kun Euroopan komissio on hyväksynyt rahaston Suomen ohjelman. Maa- ja metsätalousministeriö on kuitenkin jo avannut ensimmäiset haut. Nyt avoinna olevat haut liittyvät kalastuksen, vesiviljelyn ja jalostuksen investointitukiin sekä kalastuksen valvontaan ja tiedonkeruuseen. Näitä tukihakemuksia voi jättää Ruokaviraston Hyrrä-asinointipalveluun. Hakemuksiin voidaan tehdä tukipäätöksiä vasta, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen EMKVR-ohjelman. Tämän vuoksi hakemuksen jättämistä ei vielä tässä vaiheessa suositella, ellei hankkeen aloittaminen tai investointi ole jo kesän 2022 aikana välttämätöntä.

— Sisä-Suomen kalaleaderin ohjausryhmän kokouksessaan 8.6.2022 tekemän päätöksen perusteella varat myönnetään jatkuvan haun periaatteella, eli kehittämishankkeiden hakemuksia voi alkaa nyt jättää, kertoo kalatalousaktivaattori Janne Ruokolainen Sisä-Suomen kalaleaderistä.

Nämä hankehakemukset käsitellään kalaleaderin jaostossa kokousaikataulun mukaisesti, niiden tultua kalaleaderin käsiteltäviksi. Hakemusten on hyvä olla n. 1,5 viikkoa ennen kokousta Hyrrässä, jotta hakemus ehditään käsitellä kokouksessa.

Kestävää kasvua kalasta -strategia valmiina

Pidemmän aikaa työstetty kalaleaderin Kestävää kasvua kalasta -strategia sai hyvää palautetta valintakomiteassa, ja tulevalla ohjelmakaudella kehittämishankkeisiin varattua EMKVR-rahoitusta onkin 1 100 000 euroa.

— Kalaleader rahoittaa elinkeinokalatalouteen ja matkailukalastukseen liittyviä kehittämis- selvitys ja tutkimushankkeita strategian toimintalinjojen mukaisesti, selventää Ruokolainen.

Strategian neljä toimintalinjaa ovat:

  1. Innovaatiot ja alan kehittymisen varmistaminen
  2. Ympäristötoimet, muutokseen varautuminen ja resilienssi
  3. Raaka-aineen saannin ja tuotannon arvon lisääminen
  4. Monirahastoisuus ja asiantuntijatahojen yhteistyö

Näiden linjauksien ja strategian mukaisesti Sisä-Suomen kalaleader toteuttaa tulevaa ohjelmakauttaan, pyrkien parantamaan elinkeinokalatalouden toimijoiden mahdollisuuksia ja kehittämällä alueen kalataloutta.

— Odotamme innolla uuden ohjelmakauden aloitusta, ja toivomme paljon uusia innovatiivisia hankeideoita, Ruokolainen jatkaa innoissaan.

Sisä-Suomen kalaleaderin ”kestävää kasvua kalasta” -strategian voit käydä katsomassa tämän linkin takaa tai kalaleaderin kotisivuilta.

Lisätietoja:

Janne Ruokolainen
Kalatalousaktivaattori, Sisä-Suomen kalaleader
044 712 4209, janne.ruokolainen@paijanne-leader.fi

Kaikki