Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Salpausselästä kaavaillaan kansainvälistä geomatkailukohdetta

Salpausselät kuuluvat kansainvälisesti Suomen merkittävimpiin geologisiin kohteisiin. Tällä hetkellä selvitetään voisivatko Salpausselät kuulua matkailullisesti tärkeään Geopark-verkostoon, jonka UNESCO on hyväksynyt osaksi omaa International Geosciences and Geoparks Programme, IGGP -ohjelmaansa. Geomatkailu on maailmalla nouseva luontomatkailun trendi.
Vaikka Salpausselillä onkin kiehtova geologinen tarina, ei sitä ole koskaan hyödynnetty matkailussa. Geomatkailun arvostuksen kasvusta kertoo maailmanlaajuisen Geopark-verkoston kehitys. UNESCO hyväksyi marraskuussa kansainvälisen Geopark-verkoston osaksi uutta International Geosciences and Geoparks Programme, IGGP -ohjelmaansa. Kaikista verkoston jäsenistä tulee UNESCOn kohteita.
– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että geologisten kohteiden merkitys kasvaa, kun niistä tulee osa UNESCOn toimintaa. Näkyvyys taas tarkoittaa lisää matkailijoita ja kasvavat matkailijavirrat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kertoo Salpausselkä Geopark -esiselvityshankkeen projektipäällikkö Pirjo Räsänen Lahden ammattikorkeakoulusta.
Salpausselkä Geopark –esiselvityshanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu ja asiantuntijapartnerina toimii Geologian tutkimuskeskus. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ja Hämeen Ely-keskukset, rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehitysohjelmasta. Vuoden kestävän hankkeen budjetti on 92 794 euroa.
– Kuuluminen GEOPARK –verkostoon tarkoittaa, että kestävän kehityksen ehdot ja ympäristökasvatus ovat tärkeä osa jokapäiväistä toimintaa. Yhteistyö paikallisten oppilaitosten, asukkaiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kuuluu siihen luontevasti”, kertoo hankkeen ympäristöasiantuntija, yliopettaja Eeva Aarrevaara.
Salpausselkien vahvuutena on kansainvälinen merkittävyys
Salpausselät ovat muistona viimeisen jääkauden lopussa tapahtuneesta globaalista, nopeasta ilmaston väliaikaisesta kylmenemisestä, joka kesti yli 1000 vuotta. Vastaavia alueita ovat mm. tunnetut matkailukohteet Martha´s Vineyard ja Cape Cod Pohjois-Amerikan itärannikolla. Salpausselkien kauniisiin luonnonmaisemiin kuuluvat esimerkiksi Hangon kallioiset ja hiekkaiset merenrannat, Lohjanharju ja Lohjanjärven rantavallit sekä useita kauniita reunamoreeniselänteitä ja upeita suppia. Edustavimmillaan – kuten esimerkiksi Lahden seudulla ja koko Päijät-Hämeessä –ne ovat osa kansallismaisemaa.
Geopark-verkoston jäsenyyden saaminen on pitkä prosessi. Alueelta on kartoitettava merkittävimmät geologiset kohteet, joiden ympärille voidaan rakentaa liiketoimintaa. Alueella on oltava myös yhteinen visio siitä, millainen geologinen matkailukohde Salpausselät on. Hakemuksen Geopark-verkostoon voi jättää vain pysyvä alueellinen organisaatio, jolla on resurssit pyörittää toimintaa sekä ylläpitää ja kehittää Geoparkkia kestävästi.  Unesco Global Geopark edistää alueiden ja siellä toimivien tahojen kuten yritysten pyrkimyksiä hyödyntää ainutlaatuista geologista luontokohdetta
– Suhtaudumme luottamuksella ja innostuneesti alkavaan esiselvitykseen. Hankkeen onnistuessa meille avautuu aivan uusia kehittymisnäkymiä ja kansainvälistä näkyvyyttä, kertovat hankkeen ohjausryhmässä mukana olevat Lohjan matkailupäällikkö Minna Ermala ja Heinolan elinkeinotoimenjohtaja Heikki Mäkilä.
Suomesta vain Rokua Geopark on virallinen UNESCOn Geopark-kohde, johon kuuluu 120 aluetta. Suomesta on kuitenkin valmisteilla useampia Geopark-kohteita. Salpausselkien vahvuutena on sen kansainvälinen merkittävyys. Se on myös ainoa kohde, joka näkyy esimerkiksi satelliittikuvissa selkeästi.

Kaikki