Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Raittiriihi – Etätilaisuuksien ABC

Tervetuloa verkostoitumaan etä-Raittiriiheen 22.9.2020 klo 9-12 muiden hankkeiden kanssa ja aloittamaan syksyn työrupeama Tiina Lakkanevan pitämällä etäfasilitointivalmennuksella!

Fasilitointi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan ihmisten yhdessä työskentelyn ohjaamista. Fasilitointiosaamisella on käyttöä aina, mutta erityisesti sitä tarvitaan helposti teknisiksi ja hiljaisiksi jäävissä etäpalavereissa ja työpajoissa.

Valmennuksessa käymme siis läpi hyvän etäpalaverin ja -työpajan ABC:n. Mitä pitää miettiä etukäteen, palaverin aikana ja jälkeenpäin? Miten motivoin muut mukaan? Aikaa on varattu mukavasti myös yhteiselle verkostoitumiselle.

Meitä valmentavalla Tiina Lakkanevalla (www.Majacca.fi) on pitkä kokemus fasilitoinnista sekä etänä että ihmisten edessä. Tiina tuntee myös hankemaailman hyvin. Viime keväänä Tiina oli valmentajana Maaseutuverkoston virtuaalifasilitointivalmennuksessa. Valmennuksessa syntyi työkirja, johon pääset tutustumaan maaseutu.fi -sivuilta.

Ilmoittaudu Raittiriiheen 10.9.2020 mennessä täältä.

22.9.2020

Klo 9-12.00

Ilmoittaudu Raittiriiheen tästä linkistä.

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä.

Kaikki