Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Parannusta peltomaan kasvukuntoon – vesistökin hyötyy, Hollola

Aika: Keskiviikkona 21.11.2018 klo 10-13
Paikka: Hollolan kunnantalon valtuustosali, Virastotie 3, Hollola
Tule päivittämään tietosi ajankohtaisista, peltomaan kasvukuntoa parantavista mahdollisuuksista. Maanviljelyn ja vesienhoidon yhteisenä haasteena on maa-aineksen sekä ravinteiden huuhtoutuminen pelloilta, viljelykasvien ulottuvilta vesistöihin. Hyvä peltomaan rakenne pidättää ravinteita kasvien saatavilla ja kestää paremmin myös voimakkaampia kuivuus- ja sadejaksoja. Seminaarissa pureudutaan keinoihin, joilla peltomaan eroosiota ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää. Tilaisuudessa pääset esittämään kysymyksesi suoraan alan asiantuntijoille. Osallistuminen on maksutonta.
Ohjelma
9.45 Kahvit
10.00 Johdatus päivän aiheeseen Jyrki Näsi, MTK Häme
10.15 Maan rakenteen vaikutus eroosioon, Janne Heikkinen, VILKKU Plus -hanke
Eroosion mukana pellolta poistuu kiintoainesta ja siihen pidättyneitä ravinteita. Viljavan pinta maan menettäminen eroosiossa aiheuttaa viljelyksille tappiota. Tappioita voidaan vähentää viljelytoimin, joissa mahdollistetaan kestävien murujen synty pintamaasta aina syvempiin maakerroksiin asti. Asiaa murujen synnystä, rengaspaineista ja jankkuroinnista.
11.00 Tauko
11.10 Soilfoodin kierrätyspohjaiset maanparannusratkaisut Tiiti Kämäri/Ossi Kinnunen, Soilfood
Miten peltomaan kasvukuntoa parannetaan ja pidetään yllä maanparannusaineita käyttämällä? Esityksessä kerrotaan kierrätyspohjaisten maanparannusaineiden käytön vaikutuksista maan orgaaniseen ainekseen, biologiseen aktiivisuuteen, rakenteeseen, vedenpidätyskykyyn ja ravinnetilaan.
11.35 Rakennekalkki – ratkaisu savimaiden rakenneongelmiin, Kjell Weppling, Nordkalk
Millainen tuote on rakennekalkki ja miten se vaikuttaa peltomaassa välittömästi tai pitkällä aikavälillä? Esityksessä selvitetään miten, missä ja milloin rakennekalkitus tulisi toteuttaa.
12.00 Kasvipeitteisyys – käytännön toteutusvaihtoehdot, Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi
Kasvipeitteisyyden merkitys ja toteuttaminen nyt ja tulevaisuudessa; aito kasvipeite, muok-kaus sekä kerääjäkasvit.
12.30 Keskustelua
Ilmoittautumisia pyydetään 15.11. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/8C0AF04040433FB2
Tilaisuuden järjestää Hämeen ELY-keskus ja MTK Häme, mukana Vilkku Plus-hanke, Soilfood, Nordkalk sekä ProAgria Etelä-Suomi
Tiedustelut: marja.kosme@ely-keskus.fi